Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022

Λαμπρός ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου στήν Πάτρα

 


Μέ κάθε λαμπρότητα, ἀλλά καί ἱερά κατάνυξη ἐτελέσθη ὁ μέγας Πολυαρχιερατικός Ἑσπερινός τῆς Ἑορτῆς τοῦ Πρωτοκλήτου τῶν Ἀποστόλων, στό ἱερό Ἀποστολεῖο, στόν περικλεῆ καί περίλαμπρο Ναό του, στήν Ἀποστολική πόλη τῶν Πατρῶν.

Χιλιάδες εὐσεβῶν Χριστιανῶν προσέτρεξαν καθ’ ὃλον αὐτό τόν μῆνα, κυρίως ὃμως στήν ἱερά ἑσπερινή ἑόρτια καί πανηγυρική Ἀκολουθία, προκειμένου νά συμμετάσχουν προσευχητικά καί νά προσκυνήσουν τήν χαριτόβρυτο καί τιμία κάρα τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, τόν Σταυρό τοῦ Μαρτυρίου του, πού προτίθενται στό μέσον τοῦ πανυπερλάμπρου Ναοῦ, ἀλλά καί τόν Τάφο του, ὁ ὁποῖος πού εὑρίσκεται στόν Παλαιό, λεγόμενο, Ναό του.

Στήν ἱερά Ἀκολουθία ἐχοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Δαμασκηνός, ὁ ὁποῖος στό κήρυγμά του, ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν Μητροπολίτη Πατρῶν γιά τήν ἀγάπη, τήν ὁλόθυμο στήριξη, ἀλλά καί τήν πρόσκληση νά μετάσχῃ τῆς λαμπρᾶς πανηγύρεως τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου ἀναφέρθηκε στούς τρεῖς σημαντικότερους σταθμούς τῆς ζωῆς τοῦ Ἀποστόλου.

Ὁ πρῶτος σταθμός εἶναι τά ρεῖθρα τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ, ὅπου ἑλκύεται ἀπό τό κήρυγμα τοῦ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καί ἐντάσσεται στόν κύκλο τῶν στενότερων μαθητῶν του. Ἐκεῖ διδάσκεται ὅτι ἡ μετάνοια καί ἡ θεογνωσία εἶναι καρποί τῆς ἀσκήσεως καί τῆς ταπεινώσεως. Μέ προτροπή τοῦ Προδρόμου ἀκολουθεῖ τόν Χριστό. Συγκλονίζεται ἀπό τήν συνάντηση μαζί Του καί σπεύδει νά μεταδώσῃ τήν χαρά του καί στόν ἀδελφό του, τόν Πέτρο, γενόμενος ὁ Πρωτόκλητος Μαθητής τοῦ Χριστοῦ καί ὁ Νυμφαγωγός τοῦ Πρωτοκορυφαίου.

Ὁ δεύτερος σταθμός εἶναι ἡ θάλασσα τῆς Τιβεριάδος, ἡ λίμνη Γεννησαρέτ, ὅπου ὁ Ἀνδρέας ἔζησε, ἐργάστηκε καί δέχθηκε τήν κλήση νά γίνῃ Ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ. Πρῶτος ἀποδέχεται τήν πρόσκληση, γιατί φλέγεται ἡ καρδιά του ἀπό εἰλικρινῆ ἀγάπη γιά τόν Θεό. Μετά τήν Πεντηκοστή περιοδεύει καί κηρύττει τό Εὐαγγέλιο σέ πολλές περιοχές. Ἱδρύει Ἐκκλησίες, νουθετεῖ, στηρίζει, προσφέρει τήν ἴαση, χειροτονεῖ Ἐπισκόπους.

Ὁ τρίτος σταθμός τῆς ζωῆς του εἶναι ἡ θάλασσα τῶν Παλαιῶν Πατρῶν, ἡ θάλασσα τῆς Ἀχαϊκῆς γῆς. Ἐδῶ συλλαμβάνεται καί ὁδηγεῖται στό μαρτύριο. Καταδικάζεται σέ σταυρικό θάνατο, τόν ὁποῖο ἀντιμετωπίζει μέ γενναιότητα, ἐνθουσιασμό καί σταυρικό ἦθος. Διδάσκει τούς Χριστιανούς, ὅτι ἡ ὁδός πού ὁδηγεῖ στόν Θεό εἶναι ἕνας καθημερινός σταυρός. Συσταυρώνεται μαζί μέ τόν Χριστό γιά νά συναναστηθῇ μαζί Του.

Ὁλοκληρώνοντας τήν ὁμιλία του ὁ Μητροπολίτης κ. Δαμασκηνός ἐπεσήμανε, ὅτι ὀφείλουμε νά λάβουμε ὡς μηνύματα ἀπό τόν πρῶτο σταθμό τήν βεβαιότητα, ὅτι μόνο μέσα ἀπό τήν θεοποιό ταπείνωση μποροῦμε νά προετοιμαστοῦμε γιά νά ἀποδεχθοῦμε τό μυστήριο τῆς ἀποκαλύψεως τοῦ Θεοῦ. Ἀπό τήν θάλασσα τῆς Τιβεριάδος ὀφείλουμε νά διδαχθοῦμε ὅτι ἡ πρόσκληση τοῦ Θεοῦ ἀπαιτεῖ τήν ἀποδοχή. Ὁ Θεός πάντα κρούει τήν θύρα τῆς καρδιᾶς μας, ἀρκεῖ ἐμεῖς μέ θέρμη νά ἀποδεχθοῦμε τήν πρόσκληση. Ἀπό τόν τρίτο σταθμό διδασκόμαστε ὅτι τό σταυρικό βίωμα δέν εἶναι μία στείρα καί ἀπαρχαιωμένη ἰδεολογία, ἀλλά ἕνα βίωμα πού εὐφραίνει τίς καρδιές μας καί καλούμαστε νά βιώσουμε στή ζωή μας. Ἄν θέλουμε νά εἴμαστε γνήσια τέκνα τοῦ Πρωτοκλήτου μία ἐπιλογή ἔχουμε! τήν ὁδό τοῦ Σταυροῦ, τῆς θυσίας καί τῆς κένωσης. Νά ἀσκηθοῦμε στήν συγχώρεση καί τήν ἀγάπη πού ἑνώνει καί στήν ταπείνωση πού παραδειγματίζει.
Συνεχοροστάτησαν οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες:

πρ. Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος,

Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος,

Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγος,

Ἠλείας καί Ὡλένης κ. Ἀθανάσιος,

Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὂρους καί Ἀρδαμερίου κ. Θεόκλητος,

Κινσάσας κ. Θεοδόσιος,

Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. Νικηφόρος

ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος  Κερνίτσης κ. Χρύσανθος

καί ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης, Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος.

Τούς ἁγίους Ἀρχιερεῖς προσεφώνησε καί καλωσόρισε μέ λόγους θερμούς ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος.

Ἡ προσφώνηση τοῦ Σεβασμιωτάτου εἶχεν ὡς ἀκολούθως.

Ὦ τοῦ παραδόξου θαύματος, ἐν οὐρανῷ καί ἐν γῇ ἀγαλλίαμα σήμερον.

«Ἀνδρέας (τό τιμιώτατον Θεῷ καί πρᾶγμα καί ὂνομα), ὁ πιστός καί φρόνιμος τοῦ πατρός τῶν Φώτων οἰκονόμος, ὁ μέγας τοῦ Θεοῦ Λόγου κήρυξ καί δοκιμώτατος ὁμιλητής, ὁ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἁγιώτατος ὑπηρέτης καί θεραπευτής ( κατά τόν Νικήταν τόν Παφλαγόνα), ἐπί τῷ σεπτῷ καί σωτηρίῳ αὐτοῦ μαρτυρίῳ, συνεκάλεσεν ἃπαντας τούς ἀνθρώπους τε καί ἀγγέλους, εἰς ἐπίγειον καί οὐρανίαν χοροστασίαν».

Καί ἡμεῖς τά τέκνα τοῦ μεγάλου αὐτοῦ Ἑστιάτορος καί Πανηγυριστοῦ, μέ τήν σάλπιγγα τῆς ἀγάπης καί τῆς χαρᾶς, σαλπίζομεν τόν ἑόρτιον καί ἑωθινόν παιᾶνα, σκιρτῶντες γηθοσύνως ὡς ἀρνία καί ἒλαφοι, κατά τήν ρήσιν τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου, δι’ ἂλλην περίπτωσιν.

Ἡ φωνή μας ἑόρτιος καί πανευφρόσυνος, ἒγινε πρόσκλησις ἡ ὁποία ἡδέως ἠκούσθη ἀπό ἀδελφούς ἠγαπημένους οἱ ὁποῖοι κατέλιπον, πρός καιρόν, πᾶσαν μέριμναν ἐν ταῖς ἐπαρχίαις αὐτῶν καί ἒσπευσαν, ἳνα συγχαρῶσιν μεθ’ ἡμῶν καί τόν Πρωταπόστολον μετά τῶν τέκνων αὐτοῦ μακαρίσωσιν.

Ὃθεν τήν χάριν τοῦ Παρακλήτου καί τάς θαυμαστάς πρεσβείας τοῦ Πρωτοκλήτου, ἐν χαρμονῇ καρδίας, συγκινήσει βαθυτάτη καί εὐγνωμόνῳ καρδίᾳ ἐπ’ αὐτούς, ἐπικαλούμεθα δι’ ἒτη πλεῖστα ὃσα, ἀγλαόκαρπα καί πνευματικῶς κατηγλαϊσμένα καί ἐν εὐγνωμοσύνῃ ἃπαντας καλωσορίζομεν καί περιποθήτως  κατασπαζόμεθα.

vΤόν σήμερον, τόν Ἀρχιερατικόν θρόνον κλεΐζοντα, νεώτατον ἐν τοῖς ἀδελφοῖς,  ἂρτι χειροτονηθέντα καί πρό ὀλίγου καιροῦ ἐν τῇ ἱστορικῇ καί ἐνδόξῳ αὐτοῦ ἐπαρχίᾳ, λαμπρῶς κατασταθέντα, ἀεικίνητον καί ἀκοίμητον ὑπηρέτην καί ἐργάτην εἰς τό ἱερόν τοῦ Θεοῦ Γεώργιον, ἐν τε τῆ Ἐκκλησίᾳ τῆς Δημητριάδος, ἀλλά καί εἰς τήν νέαν αὐτοῦ ἐπαρχίαν καί ἱερᾶν ἒπαλξιν, πολλά δέ ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ὑποσχόμενον, Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Δαμασκηνόν, ὁ ὁποῖος ἀπόψε παρεκλήθη, ἳνα καί λόγον πνευματικῆς οἰκοδομῆς ἀπευθύνῃ πρός τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας μας.

Μετά δέ ταῦτα, κατά τά ἱερά πρεσβεῖα τῆς Ἀρχιερωσύνης καί τήν ἐκκλησιαστικήν τάξιν, καλωσορίζομεν καί ἐν ἀγάπῃ, εὐγνωμόνως, προσαγορεύομεν,

vΤόν πολυσέβαστον πᾶσιν ἡμῖν, πολιόν,  γεραρόν καί σεβάσμιον Ἱεράρχην, Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην πρ. Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιον, τοῦ ὁποίου τήν σεβασμίαν χεῖρα, εὐλαβῶς κατασπαζόμεθα, τόν πολλά κεκοπιακότα καί κοπιάζοντα, ὑπέρ τῆς ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας καί τῆς Ὀρθοδόξου Πατρίδος, εὐχαριστοῦντες διά τόν λόγον αὐτοῦ, τόν τε ἐλεγκτικόν πολλάκις, πάντοτε ὃμως παιδαγωγικόν, τόν εὐκαίρως ἀκαίρως μετά παρρησίας καί ἀγάπης ἐκφερόμενον καί πρός οἰκοδομήν προσφερόμενον λόγον καί εἰς τόν ὁποῖον, σεβάσμιον Ἱεράρχην, ἐκ βαθέων  εὐχόμεθα, ἳνα συνεχίσῃ εἰς ἒτη πολλά τήν Ἀρχιερατικήν αὐτοῦ διακονίαν, διδάσκων καί παιδαγωγῶν πνευματικῶς.

vΤόν ποικίλοις χαρίσμασι κεκοσμημένον, λόγιον Ἀρχιερέα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τόν βαθυνούστατον θεολόγον, τόν ἱεροῖς λόγοις τε καί συγγράμμασι, φωτίζοντα τά τέκνα τῆς ὑπ’ οὐρανόν Ὀρθοδοξίας, τόν κλεΐζοντα τήν Ἱεραρχίαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, θερμουργόν λειτουργόν τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου, τόν τήν ἱστορικήν ἱεράν Μητρόπολιν τῆς κατά Ναύπακτον καί Ἃγιον Βλάσιον Ἐκκλησίας, θεοφιλῶς καί θυσιαστικῶς διαποιμαίνοντα, τήν ὁποίαν ἀπό μικράν τοῖς ὁρίοις, πνευματικῶς μεγίστην ἀνέδειξε καί ἓως περάτων τῆς Οἰκουμένης κατέδειξε, τόν πολύτιμον γείτονα καί φίλον γνήσιον καί ἐγκάρδιον.

vΤόν ἠγαπημένον ἀδελφόν, Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Σερρῶν καί Νιγρίτης,  τόν τοῦ ἠγαπημένου Μαθητοῦ τοῦ Κυρίου, ἐπαξίως, τό ὂνομα φέροντα, τόν τοῦ ἀλήστου μνήμης, Πρωθιεράρχου Χριστοδούλου, πνευματικόν υἱόν ἠγαπημένον, ὁ ὁποῖος μέ τήν ὁλόφωτον παρουσίαν του κλεΐζει τῆς ἱστορικῆς Μακεδονικῆς Μητροπόλεως τῶν Σερρῶν, τόν ἁγιώτατον θρόνον καί ἀγωνίζεται μέ γλῶσσαν πεπαρρησιασμένην καί ἦθος ἀγωνιστοῦ Ὀρθοδόξου Ἱεράρχου διά τε τήν Ἐκκλησίαν καί τήν Ὀρθόδοξον Πατρίδα μας, μετά τοῦ ὁποίου συνυπηρετήσαμεν ἐν τῷ ἐπιτελικῷ Ὀργανισμῷ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πλησίον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, κατά τήν λαμπράν ἐκείνην διά τε τήν Ἐκκλησίαν καί τήν Πατρίδα περίοδον.

v    Τόν τῆς γείτονος Ἠλείας σεπτόν Ποιμενάρχην, τόν τοῦ Μεγάλου πατρός τῆς Ἐκκλησίας Ἀθανασίου ἐπώνυμον, τόν πολλά κοπιάσαντα πλησίον τοῦ σεμνοῦ καί σοφοῦ προκατόχου του κ.  Γερμανοῦ καί ἐσχάτως, ἐπαξίως εἰς διάδοχον αὐτοῦ ἀναδειχθέντα, τόν πραΰν καί ἀθόρυβον ἐργάτην τοῦ Ἀμπελῶνος τοῦ Κυρίου, Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ἠλείας καί Ὡλένης κ. Ἀθανάσιον,

vΤόν ἐκ τῆς νεανικῆς ἡμῶν ἡλικίας, φίλον καί ἀδελφόν ἠγαπημένον, τόν ἐν τῇ γενετείρα ἡμῶν καί ἐρασμίῳ Μητροπόλει Μαντινείας καί Κυνουρίας, συνεργόν εἰς τό ἱερόν τοῦ Κυρίου Γεώργιον, Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὂρους καί Ἀρδαμερίου κ. Θεόκλητον, τόν τιμιώτατον συνιεροκήρυκα μου, τόν γλυκύν τοῖς τρόποις καί ἂδολον τῇ καρδίᾳ, τόν συνοδοιπόρον εἰς τούς πνευματικούς ἀγῶνας πλησίον τοῦ Ἁγίου  Γέροντός ἡμῶν, ἀλήστου μνήμης Ἀρχιερέως κυροῦ Θεοκλήτου,  καί τοῦ νῦν λαμπροῦ καί πολλοῖς χαρίσμασι κεκοσμημένου, Ἱεράρχου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλεξάνδρου,  τοῦ ὁποίου τάς πατρικάς εὐχάς καί εὐλογίας ἐπικαλούμεθα, τόν ἀδελφόν λέγω Θεόκλητον τόν ἀκάματον τῆς Ἐκκλησίας ἐργάτην ὁ ὁποῖος μέ σφρῖγος καί ζέσιν καρδίας ἐργάζεται, ἀγαπῶν τόν Λαόν αὐτοῦ καί ὑπό τοῦ ποιμνίου του μεγάλως ἀγαπώμενον.

v καί τόν Ἱεραποστολικῷ ζήλῳ φλεγόμενον, σεμνόν καί ἐνάρετον Ἀρχιερέα τοῦ Ἀλεξανδρινοῦ Θρόνου, τόν ἐπί πολλά ἒτη ἐν τῇ Ἀποστολικῇ Ἐκκλησίᾳ τῶν Πατρῶν θεοφιλῶς καί θεαρέστως διακονήσαντα καί νῦν ἐν τῇ Κεντρικῇ Ἀφρικῇ νυχθημερόν ὑπέρ τοῦ εὐαγγελισμοῦ καί τῆς σωτηρίας τῶν ἐκεῖ ἀδελφῶν θυσιαστικῶς ἐργαζόμενον, Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Κινσάσας κ. Θεοδόσιον,

v     Ἀλλά καί τόν τῆς περιακούστου, ἁγιοτόκου καί ἡρωοτόκου Μητροπόλεως Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως, νέον Ποιμενάρχην, τόν τῆς νίκης φερώνυμον, τόν Νικηφόρον, δηλαδή, τόν ἀποσταλλέντα παρά Κυρίου εἰς τήν γῆν καί τήν πατρίδα, τοῦ Ἐθνοϊερομάρτυρος Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Ε’, τοῦ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ, τοῦ Ἐθνοϊερομάρτυρος Ἀνανίου τοῦ Λαμπάρδη, εἰς τήν  Πατρίδα καί κοιτίδα πολλῶν ἡρώων καί μαρτύρων, εἰς τόν ἃγιον τόπον ὁ ὁποῖος ἐπυροδότησε τήν σπίθαν τῆς Ἐλευθερίας, τόν σεμνόν καί ἐργατικόν, τίμιον ἀδελφόν, προφρόνως κατασπαζόμεθα.

Πάντες ἀδελφοί, τιμιώτατοι καί πεφιλημένοι, ἡ ἡμετέρα ταπεινότης καί ἐλαχιστότης καί ὁ ἐμός συγκυρηναῖος καί ἀδελφός ἠγαπημένος, Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, ὁ ἱερός Κλῆρος καί ὁ φιλόθεος καί φιλάγιος Πατραϊκός Λαός, ἐν εὐγνωμοσύνῃ Σᾶς ὑποδεχόμεθα εἰς τήν Ἀποστολικήν καί περιάκουστον πόλιν τῶν Πατρῶν, θεωροῦντες μεγίστην εὐλογίαν καί τιμήν τήν ἐνταῦθα εὐλογητήν παρουσίαν Σας, μετά τῶν τιμίων συνοδειῶν Σας καί τοῦ Κυρίου δεόμεθα, ὑπέρ ὑγιείας Ὑμῶν καί μακροημερεύσεως, πρός δόξαν θεοῦ καί εὒκλειαν τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐν καιροῖς μάλιστα δυσχειμέροις, ἀλλά καί πρός εὒκλειαν τῆς φιλτάτης ἡμῶν Ὀρθοδόξου Πατρίδος.

-Ἁγιώτατε καί παμφίλτατε Ἀδελφέ, Μητροπολίτα τῆς Γῆς τῶν ἡρώων Ἐξοδιτῶν καί τῶν Φιλελλήνων, τῆς πυρφόρου καί φωτοφόρου, τοῖς αἳμασι κατηγλαϊσμένης Ἱερᾶς Πόλεως τοῦ Μεσολογγίου καί τῆς Πατρίδος τοῦ Ἐθναποστόλου καί Ἱερομάρτυρος Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, τῆς χώρας παλαιῶν καί νέων Ἁγίων, ὡς τοῦ Ἁγίου Καλλινίκου Ἐδέσσης, Σεπτέ Ποιμενάρχα Δαμασκηνέ, παρακαλῶ  Σε ὃπως, ἐκ τῆς ἀγαπώσης καρδίας Σου καί ὡς ἒχων νωπήν τήν, τῆς Ἀρχιερωσύνης χάριν, ἀπευθύνῃς ὑμῖν, λόγον, τόν προσήκοντα πανηγυρικόν τε, διδακτικόν καί σωτήριον.

  

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν

 

Εκδημία Καθηγουμένου Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Αστακού

 

Η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας με αισθήματα της κατ’ άνθρωπον θλίψεως αναγγέλλει την κοίμηση του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Αστακού μακαριστού αρχιμανδρίτου Ιεροθέου Κοκόση.

Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλλεί την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00’ στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Παραβόλας και η ταφή του θα πραγματοποιηθεί στο Κοιμητήριο της Παραβόλας.

Ο μακαριστός αρχιμανδρίτης Ιερόθεος Κοκόσης γεννήθηκε στην Παραβόλα Αιτωλοακαρνανίας το έτος 1967. Μετά τις εγκύκλιες σπουδές του εισήλθε στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Αστακού, όπου εκάρη μοναχός την 5η Δεκεμβρίου 1992, από τον μακαριστό Καθηγούμενο αρχιμ. Θεόδωρο Ευαγγελάτο, λαβών το όνομα Ιερόθεος προς τιμήν του αρχιμ. Ιεροθέου Τριφύλλη, πνευματικού αναμορφωτού του Αστακού. Την 6η Δεκεμβρίου 1992 χειροτονήθηκε διάκονος και την 26η Φεβρουαρίου 1993 πρεσβύτερος από τον μακαριστό Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κυρό Θεόκλητο. Διηκόνησε με θυσιαστικό φρόνημα τις ενορίες Αγίου Νικολάου Μπαμπίνης, Αγίου Συμεών Στυλίτου Μαγούλας, Αγίας Παρασκευής Αφράτου, Αγίου Γεωργίου Χουνίστης, Αγίου Νικολάου Ποταμούλας παραμένοντας ταυτόχρονα στην Ιερά Μονή της μετανοίας του για την ανακαίνιση και την ανάδειξη της οποίας συνέβαλλε τα μέγιστα.

Επίσκεψη στην Ιερά Μονή Παντοκράτορος Αγγελοκάστρου και στον Ιατρικό Σύλλογο Αγρινίου

Την Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Παντοκράτορος Αγγελοκάστρου επισκέφθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 28ης Νοεμβρίου 2022 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός, ο οποίος χοροστάτησε στην ακολουθία του Εσπερινού στο Καθολικό της Μονής.

Κατά την προσφώνησή της η Ηγουμένη Γερόντισσα Άννα αναφέρθηκε στην ίδρυση και στην ιστορία της Μονής και στην αγάπη που έτρεφαν για το Μοναστήρι οι τρεις τελευταίοι Μητροπολίτες Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Ο μακαριστός Ιερόθεος ο Β’ μάλιστα επέλεξε να ταφεί σε αυτή. Σε ανάμνηση της πρώτης επισκέψεως προσέφερε στον Σεβασμιώτατο το βιβλίο του Αθανασίου Παλιούρα «Βυζαντινή Αιτωλοακαρνανία» και μια γκραβούρα του 1850 που απεικονίζει έναν χάρτη της κεντρικής Ελλάδος.

Με θερμούς και εγκάρδιους λόγους καλωσόρισε στο Αγγελόκαστρο τον νέο Μητροπολίτη και ο Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας κ. Παναγιώτης Κοτούμπας.

Ο Σεβασμιώτατος κατά την αντιφώνησή του ανέφερε ότι με ανεκλάλητη χαρά επισκέπτεται τις Ιερές Μονές της επαρχίας του και σήμερα το Ιερό αυτό Καθίδρυμα του Παντοκράτορος με το εξαιρετικού κάλλους Καθολικό που αποδεικνύει περίτρανα την αγάπη των προγόνων που το ανέγειραν και των συγχρόνων που το επιμελούνται και το φροντίζουν. Συνεχάρη την Αδελφότητα που εγκαταβιεί σε αυτό και διακρίνεται για την ταπείνωση, την απλότητα, την εγκαρδιότητα και την υπακοή προς την Αγία Εκκλησία. Σημείωσε την ιδιαίτερη χαρά του για την παρουσία αξιόλογου πλήθος πιστών που προσήλθε όχι μόνο για να τιμήσει τον νέο Επίσκοπο, αλλά και γιατί αγαπάει την Μονή και την Αδελφότητα λέγοντας ότι ο χώρος αυτός είναι ιδιαίτερα ευλογημένος, αποτελεί ένα άλλο νοητό Θαβώρ στο οποίο ανέρχονται οι πιστοί για να λάβουν την χάρη του Μεταμορφωθέντος Κυρίου και την ενίσχυση στον πνευματικό τους αγώνα.

Στη συνέχεια τέλεσε τρισάγιο στον τάφο του μακαριστού προκατόχου του, Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κυρού Ιεροθέου Β’ που βρίσκεται στον περίβολο της Μονής.

 


Κατόπιν ο Σεβασμιώτατος επισκέφθηκε τα Γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου, προσκεκλημένος του νέου διοικητικού συμβουλίου, προκειμένου να ευλογήσει τα μέλη του Συλλόγου και να τελέσει την ακολουθία του Αγιασμού.

Στη σύντομη προσφώνησή του ευχαρίστησε για την πρόσκληση λέγοντας ότι είναι ο πρώτος Σύλλογος που επισκέπτεται από την έναρξη της Αρχιερατείας του και αναφέρθηκε στη σχέση της Εκκλησίας με την Ιατρική επιστήμη λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «έχω ακλόνητη την πεποίθηση και τη βεβαιότητα ότι η ιατρική επιστήμη και η Εκκλησία έχουν πολλά σημεία στα οποία μπορούν να συνεργαστούν και να συμπορευθούν. Και οι δύο διακονούν τον άνθρωπο. Εσείς διακονείτε τον πάσχοντα άνθρωπο, αλλά και η Εκκλησία είναι ένα μεγάλο θεραπευτήριο για τον κάθε άνθρωπο που είναι είτε πνευματικά είτε σωματικά ασθενής».

Σε άλλο σημείο ανέφερε ότι «όσες φορές ο Χριστός θεράπευσε και αποκατέστησε την σωματική υγεία του ανθρώπου χάριζε και την άφεση των αμαρτιών, γιατί ακριβώς η πνευματική υγεία είναι απαραίτητη προϋπόθεση και για τη σωματική υγεία του ανθρώπου».

Ολοκληρώνοντας ευχήθηκε η Χάρη του Θεού, δια πρεσβειών των αγίων Αναργύρων και των ιατρών Αγίων να ευλογεί και να ενισχύει το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό αλλά και όλα τα μέλη του Συλλόγου.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο απερχόμενος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παντελής Παπαθανάσης και ο νέος πρόεδρος κ. Γεώργιος Αγραφιώτης.

 


Το μεσημέρι της Δευτέρας ο Σεβασμιώτατος επισκέφθηκε τα συσσίτια του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Αγρινίου, όπου ενημερώθηκε για τη λειτουργία τους, αλλά και για τις υπόλοιπες φιλανθρωπικές δράσεις που διατηρεί ο Ιερός Ναός.


Έπειτα μεταβαίνοντας στο Αγγελόκαστρο επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις παραγωγής τροφίμων και το ελαιοτριβείο της εταιρείας Αφοι Ε. Μήλα. Ξεναγήθηκε στους χώρους του εργοστασίου από τον κ. Χαρίλαο Μήλα και τον κ. Ιωάννη Μήλα, ευλόγησε την παραγωγή και τους εργαζομένους και είχε τη δυνατότητα να συνομιλήσει με ελαιοπαραγωγούς και να παρακολουθήσει την διαδικασία παραγωγής και το στάδιο τυποποίησης του ελαιολάδου.

 

Μπορείτε να δείτε φωτογραφίες στον ακόλουθο σύνδεσμο         https://photos.app.goo.gl/HGtxykpakSUKnaqd8

Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022

Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνός προς ιερείς: «Να χαίρεστε για την ιερωσύνη που σας εμπιστεύθηκε ο Θεός και η Εκκλησία»


Την πρώτη γενική ιερατική σύναξη συνεκάλεσε σήμερα, Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αγρινίου.

Αρχικά τελέσθηκε η ακολουθία του Αγιασμού και στη συνέχεια ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως αρχιμ. Επιφάνιος Καραγεώργος προσφώνησε εκ μέρους του ιερού κλήρου εκφράζοντας την χαρά όλων για την υποδοχή του νέου πνευματικού τους Πατέρα και την επιθυμία όλων να συστρατευθούν με τα οράματα και τις επιθυμίες του Επισκόπου τους.

Ο Σεβασμιώτατος απευθυνόμενος για πρώτη φορά στο ιερό σώμα των κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως εξέφρασε τη χαρά και την συγκίνησή του για την πρώτη αυτή επικοινωνία. Διάρθρωσε την ομιλία του σε τρείς ενότητες, θέτοντας τα θεμέλια πάνω στα οποία επιθυμεί να οικοδομήσει την επισκοπική του διακονία.

Στην πρώτη ενότητα μίλησε για τον ίδιο και για την μέχρι σήμερα ζωή του, τα παιδικά και νεανικά του χρόνια, τις εμπειρίες του από την ιερατική του διακονία στον Πειραιά, πλησίον του πολιού Γέροντος Καλλινίκου και κατόπιν στον Βόλο παρά τους πόδας του πνευματικού του πατρός, Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ιγνατίου. Αναφέρθηκε στη σχέση που επιθυμεί να δημιουργήσει με τους ιερείς που είναι οι πρώτοι και άμεσοι συνεργάτες του. Υπογράμμισε ότι ξεκινάει μία νέα σελίδα στην ιστορία της τοπικής μας Εκκλησίας και όλοι καλούνται να εργαστούν με πνεύμα ενότητας.

Δήλωσε την εμπιστοσύνη, την εκτίμηση και την αγάπη του σε όλους ανεξαιρέτως και ζήτησε παράλληλα την εμπιστοσύνη, την ειλικρίνεια, την αλήθεια και την εντιμότητα από όλους, ενώ αναφέρθηκε και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι κληρικοί και οι ιερατικές οικογένειες.

Στην δεύτερη ενότητα αναφέρθηκε σε θέματα που αφορούν την Θεία Λατρεία, δίδοντας οδηγίες για την τέλεση των ιερών ακολουθιών. Ζήτησε να τελείται η Θεία Λατρεία σύμφωνα με το τυπικό της Εκκλησίας, με ιεροπρέπεια και ένθεο ζήλο και τόνισε ιδιαίτερα ότι το θείο κήρυγμα οφείλει να είναι χριστοκεντρικό και αγιολογικό για να οικοδομεί τους πιστούς.

Στην τρίτη ενότητα περιέλαβε διοικητικά, ποιμαντικά και φιλανθρωπικά θέματα. Μίλησε για την κατήχηση των νέων και των ενηλίκων, την δημιουργία πνευματικών κέντρων στις μεγάλες ενορίες, την ίδρυση σπιτιών γαλήνης Χριστού και φιλανθρωπικών δομών σε όλες τις Ενορίες του Αγρινίου, του Μεσολογγίου και στις έδρες των αρχιερατικών περιφερειών. Επεσήμανε την ανάγκη η Εκκλησία να είναι σημαιοφόρος στην πρόοδο και την ανάπτυξη, λέγοντας ότι δεν θα σας ζητήσω κάτι που είναι εξωπραγματικό, αλλά θα ζητήσω πράγματα που αποδεδειγμένα μπορούν να γίνουν.

Ολοκληρώνοντας αναφέρθηκε στο ίδρυμα ενίσχυσης και επιμόρφωσης του ιερού κλήρου που θα δημιουργηθεί, στην ανάγκη αναζωπύρωσης των ιερατικών κλήσεων, στην καθιέρωση του θεσμού του εθελοντού κληρικού και σε άλλα τρέχοντα διοικητικά θέματα.

Στο τέλος διένειμε σε όλους ως ευλογία το τελευταίο του πόνημα ως αρχιμανδρίτου με τίτλο «Από καρδίας» που περιλαμβάνει ομιλίες σε δεσποτικές, θεομητορικές εορτές και εορτές αγίων. Η σύναξη που διεξήχθη σε οικογενειακή ατμόσφαιρα ολοκληρώθηκε με την αναμνηστική φωτογραφία όλων των κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας.

 

Μπορείτε να δείτε φωτογραφίες στον ακόλουθο σύνδεσμο         https://photos.app.goo.gl/kQ4ptaCt523mGNvf7

 

Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022

Ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας στον Δήμο Θέρμου


Σε πανηγυρική ατμόσφαιρα ο Δήμος Θέρμου υποδέχθηκε τον νέο Ποιμενάρχη και πνευματικό του Πατέρα, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνό το απόγευμα του Σαββάτου 26 Νοεμβρίου 2022.

Στην κεντρική πλατεία ο ιερός κλήρος, οι τοπικές αρχές και οι κάτοικοι της περιοχής με επικεφαλής τον Δήμαρχο Θέρμου κ. Σπυρίδωνα Κωνσταντάρα του επεφύλαξαν θερμή υποδοχή, αποδίδοντας όλες τις πρέπουσες τιμές.

Ο κ. Δήμαρχος προσφώνησε θερμά τον Σεβασμιώτατο αναφερόμενος στην ιστορία της ευρύτερης περιοχής και στους τοπικούς αγίους, τον καλωσόρισε στην πατρίδα του αγίου Κοσμά του Αιτωλού και του προσέφερε μια ποιμαντορική ράβδο ευχόμενος μακροημέρευση και καλλίκαρπη ποιμαντορία.

Στη συνέχεια, με πομπή, κατευθύνθηκαν στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπου τελέσθηκε η Ενθρονιστήρια Δοξολογία και ο Αναστάσιμος Εσπερινός. Εντός του Ναού, εκ μέρους του ιερού κλήρου της Αρχιερατικής Περιφέρειας Παμφίας, μίλησε ο Αρχιερατικός Επίτροπος, αρχιμ. Θεόκλητος Ράπτης, ο οποίος προσέφερε στον Σεβασμιώτατο ένα αρχιερατικό εγκόλπιο με την εικόνα της Παναγίας.

Ο Σεβασμιώτατος κατά δύο τις αντιφωνήσεις του μιλώντας από καρδιάς εξέφρασε τη χαρά του γιατί βρέθηκε για πρώτη φορά στην γενέθλια γη της Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, τη πνευματική μήτρα ολόκληρης της τοπικής αυτής Εκκλησίας, η οποία γέννησε τόσους αγίους, με κορυφαίο τον άγιο εθνοϊερομάρτυρα Κοσμά τον Αιτωλό. Ανέφερε ότι ο κάθε Επίσκοπος της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας δεν μπορεί παρά να έχει ένα καθήκον, να εφαρμόζει στην ζωή του όσα ο άγιος Κοσμάς βίωσε, έπραξε, εφήρμοσε και συνέγραψε.

Δήλωσε ότι αποτελούν προτεραιότητες της επισκοπικής του διακονίας η ανέγερση επιβλητικού προσκυνηματικού Ναού επ’ ονόματι του αγίου Κοσμά, η ανέγερση Ναού επ’ ονόματι του αγίου Καλλινίκου, επισκόπου Εδέσσης του Αιτωλού στα Σιταράλωνα και η ολοκλήρωση, ο εξοπλισμός, η αδειοδότηση και η έναρξη λειτουργίας του Εκκλησιαστικού Γηροκομείου Θέρμου, έτσι ώστε να βιώσει η τρίτη ηλικία της περιοχής την οικογενειακή ατμόσφαιρα που προσφέρει η Εκκλησία σε ανάλογες δομές.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Αρχιερατικό Επίτροπο Παμφίας, αρχιμ. Θεόκλητο Ράπτη, τον οποίο χαρακτήρισε «πρύτανη τον Αρχιερατικών Επιτρόπων της Μητροπόλεως» και τον επήνεσε δημόσια για το γνήσιο και απαράμιλο εκκλησιαστικό του φρόνημα, λέγοντας ότι θα αποτελεί για τον νέο Επίσκοπό βακτηρία και υποστηριγμό.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του είπε: «παρακαλώ όλους σας να ανοίξετε την καρδιά σας για να εισέλθει ο νέος Επίσκοπος και πνευματικός σας Πατέρας, ο οποίος δεν θα ζητήσει τίποτα από εσάς, παρά μόνο την αγάπη και την προσευχή σας. Εκείνος, όμως, θα είναι πάντοτε διατεθειμένος να προσφέρει τα πάντα, έτσι ώστε να μορφώνεται ο Χριστός στις ψυχές σας, αλλά και να απολαμβάνετε την εκκλησιαστική εμπειρία ως ένα γεγονός σωτηρίας και εν Χριστώ μεταμορφώσεως».

Προ της απολύσεως του Εσπερινού προσήλθε στον Ιερό Ναό ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσέβιος, τον οποίο ο Ποιμενάρχης μας κ. Δαμασκηνός ευχαρίστησε για την παρουσία του και τον παρουσίασε στους πιστούς.

Ο Μητροπολίτης κ. Ευσέβιος εξέφρασε τη χαρά του για την επάξια εκλογή στον θρόνο της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας του, Σαμίου στην καταγωγή, Μητροπολίτου κ. Δαμασκηνού και προέτρεψε τους πιστούς να τον αγαπούν και να τον τιμούν γιατί είναι ένας άνθρωπος με πολλές ικανότητες, με θυσιαστικό φρόνημα και με διάθεση προσφοράς.

Στην υποδοχή και στον Εσπερινό συμμετείχαν ο Δήμαρχος Θέρμου, οι Δήμαρχοι Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, Αγρινίου και Αστακού, Βουλευτές, Πολιτευτές, Αντιδήμαρχοι, πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων, εκπρόσωποι της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, οι Διευθυντές των Σχολείων, εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων και πλήθος πιστών.

 


Το πρωί της Κυριακής 26ης Νοεμβρίου 2022 στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Θέρμου τελέσθηκαν η ακολουθία του Όρθρου και η δισαρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσεβίου και συλλειτουργούντος του Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνού, ο οποίος κήρυξε και τον θείο λόγο.

Ο Σεβασμιώτατος ερμήνευσε την ευαγγελική περικοπή τονίζοντας ότι ίσως και εμείς κάποια στιγμή στη ζωή μας ταυτιζόμαστε με το πρόσωπο εκείνου του πλουσίου, ο οποίος ζούσε σε μία κατάσταση αυτοδικαίωσης, έχοντας την ψευδαίσθηση ότι είναι τέλειος. Ήρθε ο Χριστός όμως και του ισοπέδωσε το ψεύτικο είδωλο που είχε δημιουργήσει για τον εαυτό του.

Πολλές φορές και εμείς φερόμαστε όπως ο πλούσιος του ευαγγελίου. Εφαρμόζουμε κανόνες, τύπους και διατάξεις, ειδικά περί της νηστείας και νομίζουμε ότι έχουμε φτάσει σε ύψη αρετής. Στην εκκλησιαστική ζωή οφείλουμε να γνωρίζουμε πως ό,τι κάνουνε πρέπει να δημιουργεί μία μεταμορφωτική κατάσταση στη ζωή μας, πρέπει να μας επιστρέφει στην αρχική πηγή που λέγεται αγάπη και είναι ο Θεός.

Κατέληξε ευχόμενος να εργαστούμε πνευματικά, ώστε η εορτή των Χριστουγέννων να γίνει η απαρχή μιας νέας σχέσης με τον Χριστό και τους ανθρώπους.

Κατά την απόλυση της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη Σάμου για την παρουσία του, την αγάπη του στο πρόσωπό του, την πολλαπλή στήριξη σε όλη τη διάρκεια της ζωής του και τον παρακάλεσε να προσεύχεται για αυτόν και για το ποίμνιο που του εμπιστεύθηκε ο Θεός.

Ο Μητροπολίτης Σάμου κ Ευσέβιος, για μία ακόμη φορά συνεχάρη τον Ποιμενάρχη μας για την επάξια εκλογή του, αναφέρθηκε στα πολλά τάλαντα και χαρίσματα με τα οποία τον προίκισε ο Θεός και του ευχήθηκε μία μακρά και αγλαόκαρπη ποιμαντορία. Σε ανάμνηση δε της σημερινής Θείας Λειτουργίας του προσέφερε την αρχιερατική μίτρα που φορούσε.


Μετά τη Θεία Λειτουργία ακολούθησε επίσημη επίσκεψη στο Δημαρχείο Θέρμου, όπου τον Σεβασμιώτατο κ. Δαμασκηνό υποδέχθηκαν ο Δήμαρχος και μέλη του δημοτικού συμβουλίου και αντάλλαξαν απόψεις για την θρησκευτική ανάπτυξη της περιοχής ως προσκυνηματικού προορισμού, με κέντρο την Ιερά Μονή του Αγίου Κοσμά και τα υπόλοιπα βυζαντινά μνημεία και μοναστήρια του Δήμου.


Κατόπιν, ο Σεβασμιώτατος επισκέφτηκε τον δεύτερο ενοριακό Ναό του Θέρμου που είναι αφιερωμένος στον Άγιο Δημήτριο και ξεναγήθηκε στους χώρους του πνευματικού κέντρου και του υπό ανέγερση εκκλησιαστικού Γηροκομείου. Εξέφρασε τον ενθουσιασμό του και τη χαρά του για το σπουδαίο έργο που έχει επιτελεστεί, συνεχάρη και επήνεσε τον προϊστάμενο της Ενορίας, πρωτοπρ. Κωνσταντίνο Αθανασόπουλο, ο οποίος αποτελεί την ψυχή της όλης προσπάθειας και δήλωσε ότι θα μεριμνήσει προσωπικά για την ολοκλήρωση, την αποπεράτωση και τη λειτουργία του Γηροκομείου.
Η περιοδεία στον Δήμο Θέρμο ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής Μάνδρας και στην Ιερά Μονή Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Ο Σεβασμιώτατος προσκύνησε στα Καθολικά των Μονών, ξεναγήθηκε στους χώρους τους, ευλόγησε τις Αδελφότητες που εργάζονται φιλόπονα και θυσιαστικά και συνομίλησε με τους προσκυνητές που βρισκόταν εκεί.

 


Το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος επισκέφθηκε την Χριστιανική Ένωση Αγρινίου και παρακολούθησε εορταστική εκδήλωση αφιερωμένη στη Μικρασιατική Καταστροφή. Η εκδήλωση περιλάμβανε θεατρική παράσταση με τίτλο «Μητροπολίτης Χρυσόστομος Σμύρνης: ο μαρτυρικός Επίσκοπος», ύμνους και τραγούδια που ερμήνευσαν τα αγόρια και τα κορίτσια των κατηχητικών της Χ.Ε.Α. Ο Σεβασμιώτατος συνεχάρη τους συντελεστές και όσους ετοίμασαν την πολύ ωραία εκδήλωση και τόνισε ότι οφείλουμε να διατηρήσουμε ζωντανή στη μνήμη μας την θυσία του ιερομάρτυρα Χρυσοστόμου Σμύρνης και τη σπουδαία και λαμπρή ιστορία και παράδοση της Μικράς Ασίας.

 

Μπορείτε να δείτε φωτογραφίες από την Υποδοχή και τον Εσπερινό στον ακόλουθο σύνδεσμο      https://photos.app.goo.gl/ub4aCCmpb4obPxEm7

 

Μπορείτε να δείτε φωτογραφίες από την Θεία Λειτουργία και τις υπόλοιπες επισκέψεις στον ακόλουθο σύνδεσμο       https://photos.app.goo.gl/bP4S88sLvo1BeHWFA

Γραπτό κήρυγμα Κυριακής ΙΓ΄ Λουκά

 

Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022

 

Ένας άνθρωπος πλησίασε τον Χριστό και τον ρώτησε: «Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω;». Αγαθός την εποχή εκείνη σήμαινε άγιος, τέλειος. Και ο Κύριος του απαντάει, «αφού με νομίζεις απλό άνθρωπο, γιατί με προσφωνείς τέλειο; Τέλειος είναι μόνον  ο Θεός;».

Εντυπωσιάζει το ερώτημα που διατυπώνεται προς τον Χριστό, ‘‘τι να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή’’. Πόσους από εμάς απασχολεί  αυτό το ερώτημα; Είναι στόχος μας η αιώνια ζωή ή μεριμνάμε και τυρβάζουμε περί πολλά και αφήνουμε το ένα και μοναδικό που έχουμε χρεία; Συνειδητοποιούμε ότι αυτή η ζωή –εύκολη ή δύσκολη δεν έχει  σημασία– είναι προσωρινή και θα τελειώσει; Μας ενδιαφέρει τι γίνεται μετά;

Στο σημερνό Ευαγγελικό ανάγνωσμα ο Κύριος λέει στον άνθρωπο που του έκανε αυτή την ερώτηση, ότι χρειάζεται να τηρεί τις εντολές του Δεκάλογου και μάλιστα του απαριθμεί και κάποιες από αυτές. Εκείνος απαντάει πως όλα αυτά τα τηρεί από την παιδική του ηλικία. Δύσκολα θα μπορούσαμε εμείς να δώσουμε την ίδια απάντηση. Είναι αλήθεια  αξιοθαύμαστη η ζωή αυτού του ανθρώπου, αφού από μικρός γνωρίζει και αγαπάει τον Θεό και τηρεί τις εντολές Του.

Βλέπει όμως, ότι κάτι του λείπει. Δεν είναι αναπαυμένος όπως ήταν οι Γραμματείς και οι Φαρισαίοι της εποχής του, που επειδή τηρούσαν τον Νόμο του Θεού νόμιζαν ότι ήταν άγιοι.  Η αγιότητα πράγματι, είναι κάτι άλλο. Είναι το ολοκληρωτικό δόσιμο στο Θεό. Είναι αυτό που λέει η ομολογία του αποστόλου Παύλου ότι «ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός» (Γαλ.2,19). Βλέπουμε και στην σημερινή Ευαγγελική περικοπή  λοιπόν, ότι η πνευματική ζωή έχει πολλά σκαλοπάτια. Δεν είναι μία στατική κατάσταση αλλά δυναμική,  εξελίξιμη και δυστυχώς, πολλές φορές οπισθοχωρούσα. Απαιτείται αγώνας για να προκόβει ο άνθρωπος σταθερά, γιατί η πνευματική ζωή είναι μία συνεχής πορεία που πηγαίνει μπροστά, ενδέχεται όμως να γυρνά και πίσω.

Ο άνθρωπος του Ευαγγελίου φαίνεται πως το διαισθάνεται αυτό, και γι’ αυτό ζητάει να μάθει, τι άλλο να κάνει για να είναι τέλειος. Τότε, του είπε ο Ιησούς: «ένα πράγμα σου λείπει ακόμη· όλα όσα έχεις πούλησέ τα και τα χρήματα που θα βγάλεις μοίρασέ τα στους φτωχούς και θα έχεις θησαυρό στον ουρανό· και έλα να με ακολουθήσεις». Ο Κύριος του ζητάει να του δοθεί ολοκληρωτικά, να του έχει απόλυτη εμπιστοσύνη και να μην στηρίζεται σε άλλες ασφάλειες αυτού του κόσμου. Να αποκοπεί εντελώς από ό, τι του  δίνει σιγουριά και αυτό πρωτίστως είναι τα χρήματα. Έτσι δοκιμάζεται η τέλεια αγάπη προς το Θεό. Χρειάζεται  πραγματικά πολλή δύναμη για να μην εγκλωβιστεί κάποιος στην αίσθηση ασφάλειας που του παρέχουν τα χρήματα, και γι’ αυτό ο Χριστός λέει πως δύσκολα οι πλούσιοι θα μπουν στη βασιλεία του. Ο άνθρωπος που έκανε αυτή την τόσο σημαντική ερώτηση    δεν μπόρεσε τελικά να αρνηθεί την περιουσία του: «ὁ δὲ ἀκούσας ταῦτα περίλυπος ἐγένετο· ἦν γὰρ πλούσιος σφόδρα».

Ο Θεός είναι ο Δημιουργός μας και θέλει να του έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, να νοιώθουμε ασφαλείς μόνο όταν στηριζόμαστε στη δική του δύναμη. Έτσι εξηγείται ο λόγος «εάν κανείς έρχεται προς εμένα, και δεν απαρνείται τον πατέρα του και την μητέρα και την γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τις αδελφές του, ακόμη δε και την ζωή του, αυτός δεν μπορεί να είναι μαθητής μου» (Λκ. 14,26).

Οπωσδήποτε, αυτές είναι πολύ δύσκολες επιλογές και πολύ δικαιολογημένα όσοι παρακολούθησαν την συζήτηση αυτή του Χριστού,   αναρωτήθηκαν  στη συνέχεια του περιστατικού, «καὶ τίς δύναται σωθῆναι;».  Ποιος μπορεί μόνος του, έστω και τηρώντας τα τυπικά θρησκευτικά καθήκοντα, να πλησιάσει το Θεό; Ποιος άνθρωπος τολμάει να ισχυριστεί ότι είναι άξιος να πλησιάσει τον Θεό, όταν η  θέα του είναι φοβερή και γι’ αυτές τις ουράνιες Ασώματες Δυνάμεις, οι οποίες κρύβουν τα πρόσωπά τους μπροστά του, σύμφωνα με τις βιβλικές διηγήσεις; Όμως, ο Κύριος απαντώντας στον προβληματισμό των μαθητών του, τους θυμίζει πως, «τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῷ ἐστίν».

Ο Θεός μπορεί να μας αγιάσει, έστω και αν αυτό φαίνεται αδύνατο με τις δικές μας δυνάμεις. Μπορεί να μας βοηθήσει να του έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη και να στηριζόμαστε μόνο σε Αυτόν. Ας γνωρίζουμε τότε πως αυτό δεν θα είναι δικό μας κατόρθωμα, αλλά θα οφείλεται στην αγάπη του Θεού που μας περιβάλλει και θα είναι δώρο που Εκείνος μας χαρίζει. Εμείς  συνέχεια ας τον παρακαλούμε να μας δυναμώνει την πίστη και την αγάπη μας προς Αυτόν. Αμήν.

Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022

Ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας στην Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Κατούνας


Τον όμορφο και γραφικό συνοικισμό του Αγίου Νικολάου Κατούνας επισκέφθηκε σήμερα, Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός και τέλεσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας στην ιστορική γυναικεία Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου.

Πριν την απόλυση της Θείας Λειτουργίας η Γερόντισσα Μαρία καλωσόρισε τον Μητροπολίτη με θερμούς λόγους, του ευχήθηκε υγεία και δύναμη στα αρχιερατικά του καθήκοντα και του προσέφερε μια εικόνα του προστάτου της Μονής, αγίου Νικολάου.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε, ότι από την αρχή της διακονίας του ξεκίνησε μια ιερή οδοιπορία να επισκεφθεί όλες τις Ιερές Μονές της Μητροπόλεώς του, αφού τα Μοναστήρια για την Εκκλησία αποτελούν τον ένα από τους δύο πνευματικούς της πνεύμονες∙ ο άλλος είναι οι Ενορίες.

Εξέφρασε τη συγκίνησή του, γιατί λειτούργησε στο κατανυκτικό αυτό Καθολικό που μετρά τόσες εκατονταετίες ζωής και μαρτυρεί την ευλάβεια των κατοίκων της περιοχής που το ανέγειραν και το φροντίζουν. Η περιοχή αυτή επίσης έχει την ιδιαιτερότητα ότι υποδέχθηκε και αγκάλιασε τους πρόσφυγες αδελφούς μας που έφτασαν εδώ από τον μαρτυρικό Πόντο. Και η μνήμη όλων των προσκυνητών πηγαίνει πίσω στις αλησμόνητες πατρίδες, την Ιωνία, τον Πόντο και την Καππαδοκία και θυμάται τον πολιτισμό και την παιδεία που δημιούργησαν εκεί οι πατέρες μας, αλλά και τους διωγμούς και τα μαρτύρια που υπέστησαν.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ευχαρίστησε και επαίνεσε την μοναχή Μαρία που ζει στην Ιερά Μονή και κρατά αναμμένο το καντήλι του αγίου Νικολάου, αλλά και όλους τους προσκυνητές που επισκέπτονται και στηρίζουν τη Μονή.

Μεταξύ των πιστών που εκκλησιάστηκαν ήταν ο Διοικητής του Α.Τ. Κατούνας κ. Δημήτρης Κόκκιος και δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Ακτίου –Βονίτσης.

 

Μπορείτε να δείτε φωτογραφίες από την Θεία Λειτουργία στον ακόλουθο σύνδεσμο         https://photos.app.goo.gl/J8BThkysUvj29QwY9

 

Μπορείτε να ακούσετε την ομιλία του Σεβασμιωτάτου

στον ακόλουθο σύνδεσμο:   https://drive.google.com/file/d/1-4qtc9UOw86onhv8WwHdK6s_ZlMTIeUj/view?usp=sharing

Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022

Επίσκεψη στον Κήπο των Ηρώων και στον Μητροπολίτη Ναυπάκτου


Προσκυνηματική επίσκεψη στον Κήπο των Ηρώων στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου πραγματοποίησε σήμερα, Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2022 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός.

Ο Σεβασμιώτατος εμφανώς συγκινημένος εισήλθε στον χώρο, όπου κατά την διάρκεια της μάχης και της πολιορκίας του Μεσολογγίου αγωνίστηκαν και ενταφιάστηκαν πολλοί μαχητές της ηρωικής Φρουράς της Ιεράς Πόλεως, συνοδευόμενος από τον Πρωτοσύγκελλο, τον Αρχιερατικό Επίτροπο και  τους ιερείς της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.

Στην είσοδο του Κήπου τον υποδέχθηκαν ο Δήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Λύρος, οι Αντιδήμαρχοι  κ. Μέμη Γούργαρη και κ. Γεώργιος Σωτηρακόπουλος και ο Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου κ. Νικόλαος Χαντζής.

Ενώπιον του Τύμβου, όπου φυλάσσονται τα οστά των Εξοδιτών τέλεσε επιμνημόσυνη δέηση και προσευχήθηκε υπέρ αναπαύσεως «των αειμνήστων αγωνιστών και προμάχων της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου, Ιωσήφ και Πορφυρίου των Αρχιερέων και πάντων των μετ’ αυτών εν τη ηρωική Εξόδω αγωνισαμένων και πεσόντων πατέρων και αδελφών ημών, Ελλήνων  τε  και  Φιλελλήνων».

Ο Σεβασμιώτατος κατέθεσε στεφάνι στον Τύμβο και στη συνέχεια ξεναγήθηκε στα μνημεία που βρίσκονται εντός του Κήπου από τον κ. Νικόλαο Χαντζή.
Κατά την αναχώρησή του από τον Κήπο των Ηρώων έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Έχω πλήρη συναίσθηση, ότι εισήλθα για πρώτη φορά στα “άγια των αγίων” αυτής της Ιεράς Πόλεως ως ταπεινός προσκυνητής συγκλονιζόμενος από τα μηνύματα που προσφέρει ο χώρος αυτός και είναι τα αιώνια μηνύματα της θυσίας, της αγάπης για την πατρίδα, της αγάπης για την εκκλησία, αλλά ταυτόχρονα και της πίστης, ότι μέσα από τέτοιες ηρωικές πράξεις γράφονται με το αίμα των μαρτύρων της πίστεως και της Εκκλησίας οι χρυσές σελίδες της ιστορίας της πατρίδος.

Νομίζω, ότι πάντοτε το Μεσολόγγι θα είναι ένας φάρος φωτεινός που θα εκπέμπει το φως του ηρωισμού και της αυτοθυσίας σε ολόκληρη την οικουμένη. Έχω πλήρη συναίσθηση, ότι εδώ κηρύττουν καθημερινά οι αθάνατες ψυχές όλων εκείνων των ηρώων που αγωνίσθηκαν για την υπεράσπιση αυτής της πόλης και πήραν την απόφαση για την ηρωική τους Έξοδο. Ταυτόχρονα όμως εισήλθαν στο πάνθεον των ηρώων και από τα βάθη της ιστορίας θα βροντοφωνάζουν ότι οι Έλληνες είναι έτοιμοι πάντοτε να θυσιαστούν για την υπεράσπιση της πατρίδος και της ελευθερίας τους και αυτή η θυσία των προγόνων μας, μας χρεώνει όλους αφενός μεν να διατηρήσουμε ζωντανή την μνήμη τους, να διδάξουμε τα παιδιά μας για αυτή την ένδοξη ιστορία, αλλά και να είμαστε και εμείς αντάξιοι συνεχιστές τους έργου και της δικής τους θυσίας».

Νωρίτερα, το πρωί, επισκέφθηκε το Ιερό Ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος που βρίσκεται στις Τσουκαλάδες Παραβόλας. Συναντήθηκε με το ιδρυτή και κτίτορα, πρωτοπρ. Αθανάσιο Πίττα και τις δύο μοναχές που εγκαταβιούν εκεί. Προσκύνησε στον Ιερό Ναό, ξεναγήθηκε στους χώρους του και συζήτησε με τον π. Αθανάσιο για την διαδικασία που απαιτείται προκειμένου ο μοναστηριακός αυτός χώρος να λάβει επισήμως αναγνώριση από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος ως Ιερό Ησυχαστήριο της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας.

Το απόγευμα της Παρασκευής ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός, συνοδευόμενος από τον Πρωτοσύγκελλό του, αρχιμ. Επιφάνιο Καραγεώργο μετέβη στην Ναύπακτο για να επισκεφθεί τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεο.

Ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε για μια ακόμη φορά τον Μητροπολίτη Ναυπάκτου για την θυσιαστική διακονία του ως Τοποτηρητή στην Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας και για τους πολλούς κόπους που κατέβαλε όλους αυτούς του ένδεκα μήνες της διακονίας του.

 

Μπορείτε να δείτε φωτογραφίες στον ακόλουθο σύνδεσμο         https://photos.app.goo.gl/yR4zgXmsPidUKUTW7