Τετάρτη 27 Απριλίου 2011

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΗΣ - Πρόγραμμα Ακολουθιών Ιεράς Πανηγύρεως


Πέμπτη 28 Απριλίου 2011

19:00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. ΚΟΣΜΑ

23:00 μ.μ. – 04:00 π.μ. Ιερά Αγρυπνία εις το παρεκκλήσιον της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού


Παρασκευή 29 Απριλίου 2011

07:00 π.μ. Όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία

12:00 π.μ. Ιερά Παράκλησις

17:00 μ.μ. Ιερά Παράκλησις

19:30 μ.μ. Εσπερινός


Σάββατο 30 Απριλίου 2011

07:00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία

19:00 μ.μ. Εσπερινός


Κυριακή 1 Μαΐου 2011

07:00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία


Κυριακή 24 Απριλίου 2011

Σάββατο 23 Απριλίου 2011

Ποιμαντορική Εγκύκλιος Πάσχα 2011


Κ Ο Σ Μ Α Σ
ΧΑΡΙΤΙ ΘΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Προς το Χριστεπώνυμον Πλήρωμα
της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως

Αγαπητοί συμπρεσβύτεροι και αγαπητοί αδελφοί,

«Αύτη η ημέρα ην εποίησεν ο Κύριος, αγαλλιασώμεθα και ευφρανθώμεν εν αυτή» (Ψαλμ. 117, 24).

Ο ψαλμικός αυτός στίχος είναι προφητικός. Κατά τον Μέγα Αθανάσιο η ημέρα για την οποία μιλάει ο ιερός ψαλμωδός δεν είναι άλλη, παρά η ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.

Καμιά ημέρα δεν είναι τόσο μεγάλη και σπουδαία, τόσο συντελεστική στην ευτυχία και τη χαρά ολοκλήρου του κόσμου, όλης της ανθρωπότητος.

Όλες οι άλλες ημέρες χρόνων και αιώνων, όσο μεγάλες και σημαντικές κι αν είναι, όσο κι αν θεωρούνται ιστορικοί σταθμοί αφορούν ωρισμένους ανθρώπους, αναφέρονται σε γεγονότα των οποίων οι συνέπειες δεν έχουν τόση σημασία και τόση διάρκεια, όσο οι συνέπειες του μυστηρίου της Αναστάσεως.

Όταν μετά την παρακοή των πρωτοπλάστων ο Θεός μας τους απεμάκρυνε από τον Παράδεισο της Εδέμ και τα χερουβείμ με την φλογίνη ρομφαία έκλεισαν τις πύλες του επιγείου Παραδείσου, ο θάνατος άνοιξε τις δικές του πύλες.

Από τότε ο άνθρωπος ζούσε αφ’ ενός με κόπο, μόχθο και πόνο, αφ’ ετέρου όταν έφευγε από την επίγειο ζωή, πορευόταν προς τη φρίκη, τον τρόμο, το σκοτάδι, τη φθορά, την κατάρα, τον αιώνιο θάνατο, προς τον φοβερό Άδη.

Δόξα τω Θεώ όμως. Ο Πατέρας της αγάπης και του απείρου ελέους «δεν απεστράφη το πλάσμα του εις τέλος, ο εποίησε…» (Μ. Βασίλειος).

«Εξαπέστειλε τον Υιόν Αυτού», ο οποίος «έδωκεν εαυτόν αντάλλαγμα τω θανάτω…» και «κατελθών δια του Σταυρού εις τον Άδην … έλυσε τας οδύνας του θανάτου…» (Μ. Βασίλειος).

Φοβερός καθαιρέτης και εξολοθρευτής του θανάτου έγινε ο εκουσίως παθών Κύριος με τη σταυρική Του θυσία, την εις τον Άδην κάθοδόν Του και την Ανάστασί Του.

Πριν από την σταυρική Του θυσία διεκήρυξε και εβεβαίωσε ότι είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου.

Ανέστησε την θυγατέρα του αρχισυναγώγου, τον μονογενή υιό της χήρας στη Ναΐν, αλλά και τον τετραήμερο Λάζαρο λέγοντας: «Εγώ ειμί η Ανάστασις και η ζωή» (Ιω. ια’, 25).

Αυτά τα μεγάλα θαύματα ήταν προανάκρουσμα του μεγίστου και Αιωνίου μυστηρίου και θαύματος της Αναστάσεώς Του, το οποίο έγινε «τη μια των Σαββάτων», την πρώτη Κυριακή.


Ο διάβολος και τα απαίσια όργανά του επέπεσαν με μίσος και ορμή επάνω στον Κύριο και τον θανάτωσαν ως άνθρωπο, αφού ο Κύριος το επέτρεψε.

Αλλοίμονο όμως σ αὐτούς. Κάτω από την σάρκα του ενανθρωπίσαντος Χριστού ήταν η Θεότης. Και η σατανική δύναμι συνελήφθηκε, αγκιστρώθηκε, αχρηστεύθηκε.

Έτσι αποδείχθηκε ότι ο Εσταυρωμένος Χριστός, είναι ο Θεός ο αληθινός, τον οποίο δεν μπορούσε να κρατήση αιχμάλωτο ο σκοτεινός Άδης.

Ο Χριστός «ανέστη εκ νεκρών», ενίκησε την αμαρτία, ενίκησε τον θάνατο, συνέτριψε το κράτος του Άδου. Ο Αναστάς έφερε ειρήνη στις ψυχές , ελπίδα, φως.

Τον αποστάτη άνθρωπο με την Άνάστασί του, τον έκαμε φίλο, κληρονόμο της Βασιλείας του Θεού, συγκληρονόμο Χριστού.

Και το όνομα ακόμη του θανάτου δεν είναι πλέον τόσο φοβερό. Γιατί ο θάνατος έγινε και είναι ύπνος. «Ανέστη ο Κύριος και την οικουμένην εαυτώ συνανέστησεν. Αυτός μεν ανέστη, του θανάτου τα δεσμά διαρρήξας» κηρύσσει ο Ιερός Χρυσόστομος.

Ανέστη ο Κύριος και έδωσε την δυνατότητα όλοι οι άνθρωποι να αναστηθούν κατά την μεγάλη και ένδοξο ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας του. «Χριστός εγήγερται, εκ νεκρών απαρχή των κεκοιμημένων εγένετο» βεβαιώνει ο Απ. Παύλος (Α Κορινθ. ιε’, 20). Από την στιγμή που κατέβηκε ο Κύριος στον Άδη και ανέστη, δεν υπάρχει νεκρός στον τάφο αλλά κεκοιμημένος. «Ανέστη Χριστός και ουδείς νεκρός επί μνήματος» (Κατηχ. Λόγος).

Με την Ανάστασί Του, άνοιξε την «κεκλεισμένη θύρα της Εδέμ», άνοιξε την πύλη του Ουράνιου Παραδείσου, για να οδηγηθούν εκεί όλοι, όσοι πιστεύουν και ζουν κατά Χριστόν.

Γι αὐτό μετά την Πεντηκοστή Απόστολοι, Πατέρες, Όσιοι, Μάρτυρες, Νεομάρτυρες, γέροντες, νέοι, νέες περιφρόνησαν τον θάνατο και υπέμειναν πολυώδυνα βάσανα, για να μη χάσουν τον Χριστό, την Ανάστασι, τον γλυκύ Παράδεισο.

Αυτή την νίκη και τον θρίαμβο του Αναστάντος Χριστού μας εορτάζουμε και ζούμε αυτή την λαμπροφόρο Κυριακή. Πως να μην ευφραίνεται η ψυχή μας σήμερα; «Αγαλλιασώμεθα και ευφρανθώμεν εν αυτή τη ημέρα» λοιπόν.

Να χαρούμε, να πανηγυρίσουμε, να εορτάσουμε ολόψυχα σήμερα. «Εορτάσωμεν την εορτήν ταύτην την μεγίστην και λαμπράν … φαιδρώς και θεοσεβώς» συμβουλεύει ο ιερός Χρυσόστομος. Να την εορτάσουμε με χαρά αλλά και με «θεοειδείς έννοιες» συμπληρώνει ο άγιος Γρηγόριος Νύσσης. Να την εορτάσουμε με ευγνωμοσύνη. Να την εορτάσουμε με θερμή πίστι.

Με πίστι στην θεότητα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, με πίστι στην Ανάστασή Του. Να στερεώσουμε στην καρδιά μας την πίστι ότι ο Αναστάς Χριστός θα είναι ο αιώνιος νικητής όλων εκείνων που τολμούν σήμερα να τον αμφισβητήσουν, να τον αρνηθούν, να τον πολεμήσουν, να τον συκοφαντήσουν.

Να πιστέψουμε και να συνειδητοποιήσουμε ότι μόνον ο Αναστάς Κύριος μπορεί να μας λυτρώση από την οποιαδήποτε κρίσι που μας ταλαιπωρεί και μας συντρίβει σήμερα.

Να πιστέψουμε στην θεότητά Του, στην παντοδυναμία Του, να Του παραδώσουμε τον εαυτό μας και να ειρηνεύσουμε.

Να την εορτάσουμε με αγάπη στον Χριστό μας, με αγάπη για κάθε συνάνθρωπό μας. Σήμερα «συγχωρήσωμεν πάντα τη Αναστάσει».

Για την αγάπη του Αναστάντος να μη φύγουμε σήμερα από την Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία. Να ζήσουμε την Ανάστασί Του, ζώντας το μέγα μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.

Όλοι μαζί αγαπημένοι και ενωμένοι.

Τέλος, να την εορτάσουμε παίρνοντας την σωτήριο απόφασι:

Στην αντισταυρική και χωρίς φως Αναστάσεως εποχή μας, εμείς να θελήσουμε να αρνηθούμε το περιρρέον υλιστικό και αντιχριστιανικό φρόνημα. Να ζούμε ζωή αναστημένη με τον Αναστάντα στην καρδιά μας.

Αγαπητοί,

Εύχομαι, πατρικά, να ζούμε όλοι «χαίροντες και ευφραινόμενοι εν Χριστώ Αναστάντι».

Καλή Ανάστασι!

Μετά πατρικών ευχών


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ

Παρασκευή 22 Απριλίου 2011

Συνάντηση των Επιταφίων στο Αγρίνιο


Μέσα σε κατανυκτική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε και φέτος η συνάντηση των Επιταφίων πέντε ενοριών της πόλεως του Αγρινίου στην κεντρική πλατεία Δημοκρατίας.

Στη δέηση που πραγματοποιήθηκε προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς, ο οποίος στο σύντομο μήνυμά του προς τον κόσμο που κυριολεκτικά κατέκλυσε την πλατεία και τους γύρω δρόμους, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Αξιωθήκαμε αγαπητοί και φέτος να εορτάσουμε και να ζήσουμε την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα των Αχράντων Παθών του Κυρίου και Θεού μας Ιησού Χριστού.

Και φέτος πλησιάσαμε το υπερώο της Ιερουσαλήμ, είδαμε τον Θεό των όλων να σκύβη και να πλένη τα πόδια των μαθητών, παρακολουθήσαμε την παράδοσι του φρικτού μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Συγκλονισθήκαμε από την εναγώνια προσευχή του Κυρίου στη Γεθσημανή, πονέσαμε όταν ο μαθητής επρόδωσε τον Διδάσκαλο, αλλά και όταν σαν κοινός κακούργος ο αναμάρτητος Θεάνθρωπος περιφερόταν από τον Άννα στον Καϊάφα και από τον Πιλάτο στον Γολγοθά για να σταυρωθή.

Ζήσαμε τα φρικτά πάθη, την απάνθρωπη σταύρωσι, ακούσαμε το «τετέλεσται». Αναβήκαμε στον Σταυρό, τον προσκυνήσαμε».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ανέφερε: «Το βράδυ της πρώτης εκείνης Μεγάλης Παρασκευής οι εχθροί του Κυρίου μας είχαν την πεποίθησι ότι η πλάκα, η πέτρα που κάλυπτε το μνημείο δεν θα σκέπαζε μόνο το νεκρό σώμα του Ναζωραίου, αλλά και το έργο Του.

Καμμία αντίστασι δεν εκδηλώθηκε κατά την Σταύρωσί Του, άρα εξαφανίστηκε ο Ιησούς και οι μαθηταί Του.

Άρχοντες και λαός των Ιουδαίων δεν έχουν πλέον να φοβηθούν. Έτσι νόμιζαν.

Μαζί τους περισσότερο χάρηκε και πανηγύριζε ο αρχιεργάτης του πάθους και του σταυρικού θανάτου του Κυρίου, ο διάβολος.

Δόξα τω Εσταρωμένω!

Όλοι τους ουδέν εποίησαν!».

Και κατέληξε «Αγαπητοί, σήμερα Μεγάλη Παρασκευή. Ας πάρουμε την απόφασι τον Σταυρό και την Ανάστασι να τα κάνουμε κέντρα της προσωπικής, της οικογενειακής και της προσωπικής μας αναπλάσεως.

Μέσα στην Ορθόδοξο Εκκλησία μας ζώντας ας θελήσουμε να συσταυρωθούμε με τον Κύριο Ιησού Χριστό μας.

Να σταυρώσουμε το σαρκικό μας φρόνημα, τα πάθη μας, τις επιθυμίες, όπως υπογραμμίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.

Ας θελήσουμε και ας φέρουμε τον Αναστάντα στην καρδιά μας. Τον νικητή του Άδου, της φθοράς, του θανάτου. Για να φέρουμε ειρήνη και χαρά στη ζωή μας.

Να φύγη η απαιδιοδοξία, η φοβία, το άγχος η αγωνία από τις οικογένειες, από τους νέους και τις νέες μας.

Σήμερα όλοι μας να πάψουμε να αγωνιούμε. Μη φοβόμαστε κανέναν εχθρό και πολέμιο του Χριστού. Είναι όλοι ανίσχυροι και αδύναμοι. Φέροντας το Σταυρό του Χριστού και την Ανάστασί Του στη ζωή μας φέρουμε τον Παντοδύναμο Θεό μας, τον νικητή, τον Σωτήρα μας».

Δευτέρα 18 Απριλίου 2011

Ιδού ο Νυμφίος έρχεται


Ιδού, ο Νυμφίος έρχεται εν τω μέσω της νυκτός, και μακάριος ο δούλος, ον ευρήσει γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν ον ευρήσει ραθυμούντα. Βλέπε ουν, ψυχή μου, μη τω ύπνω κατενεχθείς, ίνα μη τω θανάτω παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλεισθείς. Αλλά ανάνηψον κράζουσα· Άγιος, Άγιος, Άγιος ει ο Θεός ημών, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς

Ακούστε το Τροπάριο από τον χορό των Βατοπαιδινών Πατέρων

Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκαν οι Εορτές Εξόδου στο Μεσολόγγι

Με κατάνυξη και κατά την καθιερωμένη τάξη πραγματοποιήθηκε το Σάββατο του Λαζάρου και την Κυριακή των Βαΐων ο επίσημος εορτασμός της 185ης Επετείου της Ηρωικής Εξόδου της Φρουράς των Ελευθέρων Πολιορκημένων της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.

Το Σάββατο το απόγευμα τελέσθηκε στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος ο Μέγας Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Παροναξίας κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ και συγχοροστατούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας κ. ΙΩΗΛ και Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. ΚΟΣΜΑ.

Μετά την ακολουθία του Εσπερινού ξεκίνησε η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος της Εξόδου και του Σταυρού Ευλογίας του Επισκόπου Ρωγών Ιωσήφ. Η λιτανευτική πομπή στην οποία συμμετείχαν τα σχολεία της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, πολιτιστικοί σύλλογοι, φιλαρμονικές και στρατιωτικά αγήματα και των τριών Σωμάτων Στρατού, κατέληξε στον Κήπο των Ηρώων, όπου τελέσθηκε επιμνημόσυνη δέηση στον Τύμβο των Ηρώων και ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων από τον εκπρόσωπο της Ελληνικής Κυβερνήσεως Υφυπουργό Περιβάλλοντος κ. Αθανάσιο Μωραΐτη και τους υπόλοιπους επισήμους. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου κ. Παναγιώτης Κατσούλης εκφώνησε τον πανηγυρικό της ημέρας και ακολούθησε η αναπαράσταση της ανατινάξεως του Χρήστου Καψάλη.

Το πρωί της Κυριακής των Βαΐων τελέσθηκε στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος η ακολουθία του Όρθρου και η τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας κ. ΙΩΗΛ. Στη Θεία Λειτουργία συμμετείχε και ο Αρχιγραμματεύς της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος αρχιμ. Μάρκος Βασιλάκης.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας τελέσθηκε η Δοξολογία παρουσία του Εξοχωτάτου Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Καρόλου Παπούλια.

Μετά το πέρας της Δοξολογίας ξεκίνησε η Λιτάνευση της ιεράς Εικόνος της Εξόδου η οποία κατέληξε στον κήπο των Ηρώων όπου τελέσθηκε επιμνημόσυνη δέηση και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κατέθεσε στεφάνι στον Τύμβο των Ηρώων. Λόγω της συνεχούς βροχοπτώσεως δεν εκφωνήθηκε ο πανηγυρικός της ημέρας από τον Εκπρόσωπο της Ελληνικής Κυβερνήσεως Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Τηλέμαχο Χυτήρη.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 106,3 FM STEREO

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ


07.00 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΤΙΜΙΩΝ ΔΩΡΩΝ

Από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Μεσολογγίου


09.30 ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
Με τον Πρωτοπ. π. Χρήστο Παπαχρήστο.


10.00 ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΘΟΥΣ
Με τον Αρχιμ. π. Τιμόθεο Παπασταύρου10.30 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ - Η ΞΥΡΑΝΘΕΙΣΑ ΣΥΚΗ


11.10 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Από τον αείμνηστο Δημήτριο Παναγόπουλο


12.00 ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
Επίκαιρη εκπομπή με τον καθηγητή της φιλοσοφικής Σχολής Παν. Αθηνών κ. Γρηγόριο Κωσταρά


12.30 Ο ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΙΩΣΗΦ
Ομιλία του μακαριστού Γέροντος π. Αθανασίου Μυτιληναίου


13.00 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σισσανίου και Σιατίστης κ. ΠΑΥΛΟ


13.30 ΥΜΝΟΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ


14.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ


14.30 ΙΔΟΥ ΑΝΑΒΑΙΝΟΜΕΝ

Με τον συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο


15.00 ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΤΑ ΠΑΘΗ


16.00 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ: Η ΞΥΡΑΝΘΕΙΣΑ ΣΥΚΗ

Με τον θεολόγο – φιλόλογο Αρχιμ. π. Σάββα Αχιλλέως


16.45 ΥΜΝΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΩΔΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ


17.00 ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

Από τον μακαριστό Αρχιμ. Κωνσταντίνο Οικονόμου


17.35 ΨΑΛΜΟΙΣ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙΣ

Επίκαιρη εκπομπή με ύμνους Μεγάλης Εβδομάδος


18.00 ΜΙΚΡΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Με τον θεολόγο – φιλόλογο – λυκειάρχη κ. Φώτιο Μάλαινο.


18.30 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΥΜΝΟΙ


19.00 ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Με τον θεολόγο κ. Ιωάννη Κωστάκη


19.30 Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ

Από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Χριστοφόρου Αγρινίου


21:10 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΥΜΝΟΙ


21:30 ΙΔΟΥ Ο ΝΥΜΦΙΟΣ

Ομιλία του μακαριστού Γέροντος π. Αθανασίου Μυτιληναίου.


22.00 ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΣΟΥ ΦΥΛΛΑΞΕ

Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον Αρχιμ. Ανανία Κουστένη


23.30 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ: ΤΩΝ 10 ΠΑΡΘΕΝΩΝ


00.30 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΥΜΝΟΙ


01.00 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Ε)


02.00 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ (Ε)


02.30 ΥΜΝΟΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ


03.00 ΙΔΟΥ ΑΝΑΒΑΙΝΟΜΕΝ (Ε)


03.30 π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ


04.00 ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΤΑ ΠΑΘΗ (Ε)


05.00 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 10 ΠΑΡΘΕΝΩΝ (Ε)


06.00 ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ (Ε)


06.30 ΜΙΚΡΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Ε)
ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ


07.00 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΤΙΜΙΩΝ ΔΩΡΩΝ

Από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Μεσολογγίου


9.15 ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Με τον Πρωτοπ. π. Χρήστο Παπαχρήστο.


9.40 ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΘΟΥΣ
Με τον Αρχιμ. π. Τιμόθεο Παπασταύρου


10.10 ΦΩΝΗ ΒΩΟΝΤΟΣ

Από τον μακαριστό Μητροπολίτη Φλωρίνης κυρό ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ


11.00 ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΠΑΘΟΥΣ

Με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σερρών και Νιγρίτης κ. ΘΕΟΛΟΓΟ


11.30 ΠΕΡΙ ΤΩΝ 10 ΠΑΡΘΈΝΩΝ

Ομιλία του μακαριστού Γέροντος π. Αθανασίου Μυτιληναίου.


12.00 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΥΜΝΟΙ


12.30 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σισσανίου και Σιατίστης κ. ΠΑΥΛΟ


13.00 ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΤΑ ΠΑΘΗ


13.55 ΥΜΝΟΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΡΙΤΗΣ


14.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ


14.30 ΙΔΟΥ ΑΝΑΒΑΙΝΟΜΕΝ

Με τον συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο


15.00 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ


16.00 ΛΟΓΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΠΑΘΟΣ

Με τον Σεβασμιώτατο Mητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης κ. ΠΑΥΛΟ.


16.50 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΥΜΝΟΙ


17.00 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΛΕΙΨΑΣΗΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ

Με τον θεολόγο –φιλόλογο Αρχιμ. π.Σάββα Αχιλλέως


18.00 ΜΙΚΡΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Με τον θεολόγο – φιλόλογο – λυκειάρχη κ. Φώτιο Μάλαινο


18.30 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΥΜΝΟΙ


19.00 ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Με τον θεολόγο κ.Ιωάννη Κωστάκη


19.30 Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ
Από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Καμαρούλας Αγρινίου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. ΚΟΣΜΑ


21:15 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΥΜΝΟΙ


21:30 ΕΙΣ ΤΟ ΤΡΟΠΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΚΑΣΣΙΑΝΗΣ

Ομιλία του μακαριστού Γέροντος π. Αθανασίου Μυτιληναίου.


22:00 ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

Ομιλία για την ακολουθία της Μ.Τρίτης, του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κυρού ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ


22.25 ΟΙ ΥΜΝΟΙ ΤΟΥ ΑΓ. ΡΩΜΑΝΟΥ ΤΟΥ ΜΕΛΩΔΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ Μ.ΤΡΙΤΗ

Ποιμαντικές Παρεμβάσεις με τον Αρχιμ. π. Ανανία Κουστένη.


23.10 ΤΟΝ ΗΛΙΟΝ ΚΡΥΨΑΝΤΑ


23.55 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΥΜΝΟΙ


00.00 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ (Ε)


01.00 ΛΟΓΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΠΑΘΟΣ (Ε)


02.00 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ (Ε)


02.30 ΥΜΝΟΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΡΙΤΗΣ


03.00 ΙΔΟΥ ΑΝΑΒΑΙΝΟΜΕΝ (Ε)


03.30 ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΠΑΘΟΥΣ (Ε)


04.00 ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΤΑ ΠΑΘΗ (Ε)


05.00 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ(Ε)


06.00 ΜΙΚΡΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Ε)


06.30 ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (Ε)

 


ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ


07.00 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΤΙΜΙΩΝ ΔΩΡΩΝ

Από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Μεσολογγίου


09.00 ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ
Με τον Πρωτοπ. π. Χρήστο Παπαχρήστο.


09.30 ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΘΟΥΣ

Με τον Αρχιμ. π. Τιμόθεο Παπασταύρου


10.00 ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ

Από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Μεσολογγίου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ ΚΟΣΜΑ.


11.00 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Από τον αείμνηστο Δημήτριο Παναγόπουλο


12.00 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΥΜΝΟΙ


12.30 ΕΠΙΘΥΜΙΑΝ ΕΠΕΘΥΜΗΣΑ

Ομιλία του μακαριστού Γέροντος π. Αθανασίου Μυτιληναίου.


12.45 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σισσανίου και Σιατίστης κ. ΠΑΥΛΟ


13.05 ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΤΑ ΠΑΘΗ


13.40 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 14.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ


14.30 ΙΔΟΥ ΑΝΑΒΑΙΝΟΜΕΝ

Με τον συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο


15.00 ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΟΥ ΓΟΛΓΟΘΑ


16.00 ΛΟΓΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΠΑΘΟΣ

Με τον Σεβασμιώτατο Mητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης κ. ΠΑΥΛΟ.


16.50 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΥΜΝΟΙ


17.15 ΟΙ ΥΜΝΟΙ ΤΟΥ ΑΓ. ΡΩΜΑΝΟΥ ΤΟΥ ΜΕΛΩΔΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ

Ποιμαντικές Παρεμβάσεις με τον Αρχιμ. π. Ανανία Κουστένη.


18.00 ΜΙΚΡΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Με τον θεολόγο – φιλόλογο – λυκειάρχη κ. Φώτιο Μάλαινο


18.30 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΥΜΝΟΙ


19.00 ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ

Με τον θεολόγο κ. Ιωάννη Κωστάκη


19.30 Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΙΠΤΗΡΟΣ

Από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος Μεσολογγίου


21:00 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΥΜΝΟΙ


21:30 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ

Με τον Αρχιμ. π. Χρυσόστομο Παπαθανασίου, ιεροκήρυκα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και Δ/ντή του ιδιαιτέρου γραφείου του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ.


22.00 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ: ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΔΕΙΠΝΟ


23.00 ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ – Η Άρνησις του Πέτρου

Ομιλία του μακαριστού Γέροντος π. Σωτηρίου Δημητρακοπούλου.


00.00 ΣΥΜΠΟΡΕΥΘΩΜΕΝ ΑΥΤΩ


01.00 ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΟΥ ΓΟΓΛΟΘΑ


02.00 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ (Ε)


02.30 ΥΜΝΟΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ


03.00 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ (Ε)


04.00 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΥΜΝΟΙ ΙΕΡΟΥ ΝΙΠΤΗΡΟΣ


05.00 ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΤΑ ΠΑΘΗ (Ε)


05.40 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ(Ε)


06.00 ΜΙΚΡΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Ε)


06.30 ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ (Ε) 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ


07.00 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Μεσολογγίου


09.00 ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ

Με τον Πρωτοπ. π. Χρήστο Παπαχρήστο.


09.30 ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΘΟΥΣ

Με τον Αρχιμ. π. Τιμόθεο Παπασταύρου


10.00 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ


10.30 ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΠΑΘΟΥΣ

Με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σερρών και Νιγρίτης κ. ΘΕΟΛΟΓΟ


11.00 ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ – ΤΑ ΑΓΙΑ ΠΑΘΗ

Με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσσού κ.ΑΘΑΝΑΣΙΟ


12.00 ΦΩΝΗ ΒΩΟΝΤΟΣ

Από τον μακαριστό Μητροπολίτη Φλωρίνης κυρό ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ


12.30 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σισσανίου και Σιατίστης κ. ΠΑΥΛΟ


13.00 ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΤΑ ΠΑΘΗ


14.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ


14.30 ΙΔΟΥ ΑΝΑΒΑΙΝΟΜΕΝ

Με τον συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο


15.00 ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΟΥ ΓΟΛΓΟΘΑ


15.45 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ - ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΠΑΘΟΣ


16.40 ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΟΛΓΟΘΑ

Ποιμαντικές Παρεμβάσεις με τον Αρχιμ. π. Ανανία Κουστένη


17.20 Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ: Οι γυναίκες στο Θείο Δράμα

Επίκαιρη εκπομπή με την φιλόλογο κ. Μαρία Σκαβάρα


17.50 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΥΜΝΟΙ


18.00 ΜΙΚΡΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Με τον θεολόγο – φιλόλογο – λυκειάρχη κ. Φώτιο Μάλαινο


18.30 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΥΜΝΟΙ


19.00 Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΧΡΑΝΤΩΝ ΠΑΘΩΝ

Από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Αγρινίου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. ΚΟΣΜΑ


22.45 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΥΜΝΟΙ


23.00 ΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ

Ομιλία του μακαριστού Γέροντος π. Αθανασίου Μυτιληναίου


23.30 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ


00.00 ΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΦΙΕΡΩΜΑ –


01.00 ΟΜΟΛΟΓΙΑ – Το φρικτό Δράμα Του Ιούδα


02.00 ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΤΑ ΠΑΘΗ


03.00 ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΟΥ ΓΟΓΛΟΘΑ


04.00 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΥΜΝΟΙ Ακολουθίας Παθών


05.00 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ (Ε)


05.30 ΜΙΚΡΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ


06.00 ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΟΥ ΓΟΛΓΟΘΑ


06.45 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΥΜΝΟΙ


07.00 ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΟΛΓΟΘΑ
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


08:00 ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΩΡΩΝ

ΚΑΙ Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΕΩΣ

Από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Αστακού χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. ΚΟΣΜΑ


11.30 ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Με τον Πρωτοπ. π. Χρήστο Παπαχρήστο.


12.00 ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΘΟΥΣ

Με τον Αρχιμ. π. Τιμόθεο Παπασταύρου


12.30 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σισσανίου και Σιατίστης κ. ΠΑΥΛΟ


13.00 ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΟΣΩΜΟΝ ΤΑΦΗΝ


14.00 ΦΩΝΗ ΒΩΟΝΤΟΣ

Από τον μακαριστό Μητροπολίτη Φλωρίνης κυρό ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ


14.30 ΙΔΟΥ ΑΝΑΒΑΙΝΟΜΕΝ

Με τον συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο


15.00 ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΤΑ ΠΑΘΗ


17.00 ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΟΛΓΟΘΑ

Ποιμαντικές Παρεμβάσεις με τον Αρχιμ. π. Ανανία Κουστένη


17.45 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΥΜΝΟΙ


18.00 ΜΙΚΡΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Με τον θεολόγο – φιλόλογο – λυκειάρχη κ. Φώτιο Μάλαινο


18.30 ΣΥΜΠΟΡΕΥΘΩΜΕΝ ΑΥΤΩ


19.30 Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ

Από τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Αγρινίου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. ΚΟΣΜΑ


22.30 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΥΜΝΟΙ


23.00 ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΤΑ ΠΑΘΗ


01.00 ΟΙ ΙΑΧΕΣ ΤΟΥ ΓΟΛΓΟΘΑ


02.00 ΑΠΗΧΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΟΛΓΟΘΑ


02.30 ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΟΣΩΜΟΝ ΤΑΦΗΝ (Ε)


03.00 ΤΟΝ ΠΑΘΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑΦΕΝΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΝΤΑ (Ε)


03.30 ΙΔΟΥ ΑΝΑΒΑΙΝΟΜΕΝ (Ε)


04.00 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΥΜΝΟΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ


05.00 ΟΜΟΛΟΓΙΑ


06.00 ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΟΛΓΟΘΑ (Ε)


06.45 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΥΜΝΟΙ
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ


07:00 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Από την Ιερά Μονή Εισοδίων της Θεοτόκου Μυρτιάς ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. ΚΟΣΜΑ.


09:15 ΣΥΝΑΞΑΡΙ


09:40 ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΘΟΥΣ


10.00 ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

Ομιλία για το Μεγάλο Σάββατο, του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κυρού ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ


10.30 ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΘΟΣ


11.00 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Από τον αείμνηστο Δημήτριο Παναγόπουλο


12.00 ΨΙΘΥΡΟΙ ΑΛΙΣΑΧΝΗΣ – Μοιρολόγια της Παναγίας


13.00 ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Με τον θεολόγο –φυσικό κ.Χρ. Χριστοδούλου


13.40 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΥΜΝΟΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ


14.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ


14.30 ΙΔΟΥ ΑΝΑΒΑΙΝΟΜΕΝ

Με τον συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο


15.00 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ – ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΦΩΣ


16.00 ΠΙΝΕΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΘΟΥΣ


16.30 ΑΠΗΧΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΘΟΣ


17.00 ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ

Με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Ρεντίνης κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ


17.46 ΥΜΝΟΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ


18.00 ΜΙΚΡΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Με τον θεολόγο – φιλόλογο – λυκειάρχη κ. Φώτιο Μάλαινο


18.30 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σισσανίου και Σιατίστης κ. ΠΑΥΛΟ


19.00 ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Με τον Πρωτοπρ. π Δημήτριο Πατσιαλό, θεολόγο - εφημέριο Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νεαπόλεως Αγρινίου


19.30 ΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΙ


20.00 ΟΙ ΥΜΝΟΙ ΤΟΥ ΑΓ. ΡΩΜΑΝΟΥ ΤΟΥ ΜΕΛΩΔΟΥ ΕΙΣ ΤΟ Μ.ΣΑΒΒΑΤΟΝ

Ποιμαντικές Παρεμβάσεις με τον Αρχιμ. π. Ανανία Κουστένη.


20.45 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


21.00 ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ


21.30 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ


22.00 ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

Με τον Κωνσταντίνο Γρηγοριάδη


22.30 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ


23.00 ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. ΚΟΣΜΑ


02.00 Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ


03.00 ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ (Ε)


04.00 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ – ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΦΩΣ (Ε)


05.00 ΟΙ ΥΜΝΟΙ ΤΟΥ ΑΓ. ΡΩΜΑΝΟΥ ΤΟΥ ΜΕΛΩΔΟΥ


06.00 ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ


07.00 ΛΟΓΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

08.00 ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΛΟΓΟΥ


09.00 ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Με τον Πρωτ. π. Χρήστο Παπαχρήστο


10.00 ΖΩΣΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ


11.00 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΓΑΠΗΣ ΑΠΟ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


13.00 ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ κ. ΚΟΣΜΑ

13.10  ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ


14.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ


14.30 ΦΩΝΗ ΒΩΟΝΤΟΣ

Πασχαλινή ομιλία από τον μακαριστό Μητροπολίτη Φλωρίνης κυρό ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ


15.00 ΥΜΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΟΠΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΑΣΧΑ


16.00 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Από τον αείμνηστο Δημήτριο Παναγόπουλο


17.00 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ

Με τον π. Χρήστο Κυριακόπουλο


19.00 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΓΑΠΗΣ

Από τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Αγρινίου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. ΚΟΣΜΑ


20.30 ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ


21.00 ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ κ. ΚΟΣΜΑ 

21.10  ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΠΑΣΧΑ


21.30 ΛΟΓΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ


22.00 ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ


23.00 ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ


00.00 ΙΕΡΕΣ ΑΠΟΔΗΜΙΕΣ


02.00 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Ε)


03.00 ΥΜΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΟΠΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΑΣΧΑ (Ε)


04.00 ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΕΡΓΙΑΝΙ (Ε)


05.00 ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΛΟΓΟΥ (Ε)


06.00 ΛΟΓΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ


07.00 ΟΡΘΡΟΣ – ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Από τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αγρινίου, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. ΚΟΣΜΑ