Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017

Ποιμαντορική Εγκύκλιος για την έναρξη της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής


ΚΟΣΜΑΣ
Ο  ΧΑΡΙΤΙ  ΘΕΟΥ 
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ  ΚΑΙ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΤΗΣ  ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Προς
τον ευσεβή κλήρον και λαόν
της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως.


Εισήλθαμε και ζούμε, αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, μέσα στην κατανυκτική περίοδο του Τριωδίου. Ως γνωστόν, το Τριώδιο, διαιρείται σε τρεις χρονικές υποπεριόδους. Η πρώτη, η εισαγωγική περίοδος, από την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου έως την σημερινή Κυριακή της Τυρινής, ονομάζεται Πύλη η προφωνήσιμος περίοδος, επειδή εισάγει, προαναφωνεί και προκηρύττει τους αγώνες που έχουμε να κάνουμε κατά των παθών και των δαιμόνων την Αγία Τεσσαρακοστή.
Από αύριο εισερχόμαστε στη δευτέρα περίοδο, την μεγαλύτερη χρονικά, την Μεγάλη Τεσσαρακοστή, η οποία τελειώνει την Παρασκευή προ της εορτής του Αγίου Λαζάρου, για να φθάσουμε στην τρίτη περίοδο, την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα.
Μέσα στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή καλούμαστε να ζήσουμε κατανυκτικές Θείες Λειτουργίες, ακολουθίες κατ’ εξοχήν διδακτικές και ενισχυτικές, να τιμήσουμε μεγάλες μορφές και άγια γεγονότα, να αγωνισθούμε ενισχυόμενοι από όλα αυτά, ώστε να αποβάλλουμε τα πάθη μας, να καλλιεργήσουμε τις αρετές να γίνουμε άξιοι, δοχεία της Θείας Χάριτος.
Με την παρούσα Εγκύκλιο, θέλω με μεγάλη συντομία, με απλότητα και προσοχή, να αναφερθώ στα άγια γεγονότα που ζούμε και εορτάζουμε στις λατρευτικές συνάξεις, στα πνευματικά όπλα που μας προσφέρει η Εκκλησία μας την Μεγάλη Τεσσαρακοστή, και να παρακαλέσω πατρικά όλοι μας να τα αξιοποιήσουμε ώστε να γίνη ο πνευματικός μας αγώνας αποτελεσματικός.
Η Αγία Τεσσαρακοστή, όπως είπαμε, αρχίζει από αύριο, Καθαρά Δευτέρα, με αυστηρά, βέβαια, νηστεία. Η νηστεία αυτή σημαίνει αντίστροφο πορεία του ανθρώπου προς τον Χριστό και τη σωτηρία του.
Αν η άρνησι του Αδάμ να νηστεύση στον επίγειο παράδεισο, έφερε σε αυτόν την απώλεια του Παραδείσου, με την εφαρμογή της νηστείας, τώρα ο χριστιανός, θα βρη το δρόμο για να κερδίση τον ουράνιο παράδεισο.
Η Εκκλησία μας πάντοτε τονίζει ότι η νηστεία δεν είναι μόνο νηστεία τροφών, αλλά και νηστεία από τα πάθη μας. «Αληθής νηστεία η των κακών αλλοτρίωσις, εγκράτεια γλώσσης, θυμού αποχή, επιθυμιών χωρισμός, καταλαλιάς, ψεύδους και επιορκίας» (ιδιόμελον Καθαράς Δευτέρας).
 Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή περιλαμβάνει πέντε Κυριακές. Όλες αυτές τις Κυριακές τελείται η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου και όχι του ιερού Χρυσοστόμου. Ιδιαιτέρα σημασία έχουν οι Κυριακές αυτές αλλά και μερικά Σάββατα, για τα γεγονότα και τα πρόσωπα στα οποία οι ημέρες αυτές είναι αφιερωμένες.
Το Σάββατο της Α’ Εβδομάδος είναι αφιερωμένο στον μεγαλομάρτυρα Θεόδωρο τον Τήρωνα με ανάμνησι του δια των κολλύβων θαύματος του αγίου, δια του οποίου διεφύλαξε τους χριστιανούς από την κατάλυσι τροφών, οι οποίες, κατά διαταγή του Ιουλιανού του Παραβάτου, είχαν μιανθή κρυφά με αίμα ειδωλοθύτων.
Η  πρώτη Κυριακή είναι αφιερωμένη στον θρίαμβο της Ορθοδοξίας και γι  αὐτό λέγεται Κυριακή της Ορθοδοξίας. Μας υπενθυμίζει τη νίκη και τον θρίαμβο της πίστεώς μας εναντίον της πλάνης των αιρέσεων, του κόσμου, της αμαρτίας. Πανηγυρίζουμε την μεγάλη νίκη της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας και θερμά παρακαλούμε τον Κύριο και αρχηγό της πίστεώς μας να στερεώση στις ψυχές μας την αγία και αμώμητο πίστι των αγίων Αποστόλων, των Πατέρων, των Μαρτύρων, των Ομολογητών, των Οσίων, των Νεομαρτύρων.
Η δευτέρα Κυριακή είναι αφιερωμένη στη μνήμη του αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης. Ο άγιος Γρηγόριος προβάλλεται και τιμάται από την Εκκλησία μας αφ’ ενός για να μας διδάξη την άσκησι, τη νηστεία, την εγκράτεια, την προσευχή, αφού ο ίδιος ο άγιος καλλιέργησε τις αρετές αυτές, αφ’ ετέρου, ως ομολογητής και αγωνιστής της ορθοδόξου πίστεως κατά των αιρετικών και εχθρών της ορθοδοξίας, να μας εμπνεύση και να μας ενισχύση ώστε να ομολογούμε «λόγοις και έργοις» την ορθόδοξο πίστι μας, την οποία την προηγούμενη Κυριακή γνωρίσαμε καλύτερα και τιμήσαμε.
Η τρίτη Κυριακή λέγεται Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. Στο μέσον της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, η Εκκλησία μας προβάλλει σε προσκύνησι τον Τίμιο και Πανάγιο Σταυρό. Τον προβάλλει για να τονίση και να ενισχύση τους πιστούς στους πνευματικούς αγώνες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.
Όμως, το πανσεβάσμιο και πάνσεπτο σύμβολο της αμωμήτου πίστεώς μας, ο Πανάγιος Σταυρός, μας υποδεικνύει και ποιό είναι το ανεκτιμήτου αξίας αντάλλαγμα της ψυχής του ανθρώπου. Μας υπενθυμίζει ότι για τη λύτρωσί μας και την απαλλαγή από τις αμαρτίες μας καταβλήθηκε ως λύτρο, δόθηκε ως αντάλλαγμα, το ατίμητο Αίμα του Σωτήρος μας, Ιησού Χριστού. Γι’ αυτό πρέπει κι εμείς με θερμή ευγνωμοσύνη να απαρνηθούμε το αμαρτωλό εγώ μας, να ζούμε την συνεχή μετάνοια, να ζούμε την ζωή του Χριστού, γεμάτη από φως και χάρι Θεού.
Η τετάρτη Κυριακή είναι αφιερωμένη στον μεγάλο όσιο και πατέρα, τον άγγελο επί γης, τον άγιο Ιωάννη, συγγραφέα της Κλίμακος και ηγούμενο της Μονής του Σινά, ο οποίος έζησε τον 6ο αιώνα μ.Χ. Συνέγραψε το βιβλίο «Κλίμαξ των αρετών» και δια του βιβλίου αυτού ο αναγνώστης ανακαλύπτει τη νοητή κλίμακα για να ανέβη από την ματαιότητα και την φθαρτότητα του προσκαίρου αυτού κόσμου, στην μυστική, την εσωτερική όρασι των θαυμασίων του Θεού.
Μας καλεί η Εκκλησία μας να μελετήσουμε την Κλίμακα του αγίου Ιωάννου για να βοηθηθούμε, ιδιαιτέρως τώρα την Μεγάλη Τεσσαρακοστή, να αρνηθούμε τα πάθη μας, να ανεβούμε από αρετής σε αρετή, να ομοιάσουμε και να ενωθούμε με τον Κύριό μας.
Η τελευταία Κυριακή είναι αφιερωμένη στην αγία Μαρία την Αιγυπτία. Προ των πυλών της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος και της Αναστάσεως του Κυρίου, η Εκκλησία μας προσφέρει πρότυπο μετανοίας. Ο εχθρός της ψυχής μας, ο διάβολος, μας ενοχλεί συνεχώς, μας πιέζει με όλα τα θελκτικά όπλα του να παραμείνουμε στην αμαρτία και να αδιαφορήσουμε για τη μετάνοια. Ταυτόχρονα μας φέρνει απόγνωσι, αγωνίζεται να μας πείση πως δεν σωζόμαστε, ένεκα των πολλών αμαρτιών μας.
Η Εκκλησία μας προβάλλει την αγία Μαρία την Αιγυπτία, η οποία ήταν βυθισμένη στον άσωτο βίο για δεκαεπτά χρόνια. Όταν βρέθηκε εμπρός στην είσοδο του Ναού της Αναστάσεως, στα Ιεροσόλυμα, δεν μπόρεσε να εισέλθη στο Ναό, παρ’ ότι προσπαθούσε. Συγκλονίστηκε, ήλθε σε κατάνυξι, σε συναίσθησι, σε αυτογνωσία και αυτομεμψία, μετανόησε, υπεσχέθη να αλλάξη τρόπο ζωής και εισήλθε ανεμπόδιστα για να προσκυνήση τον Γολγοθά και τον Πανάγιο Τάφο. Η μετάνοιά της ολοκληρώθηκε με την άσκησι και τα δάκρυα μετανοίας σαράντα επτά χρόνια στην έρημο, με αποτέλεσμα να γίνη επί γης άγγελος.
Η Εκκλησία μας αυτή την Κυριακή, προ των πυλών του Πάσχα, μας φωνάζει κανείς να μην αποθαρρυνθή. Προϋπόθεσι, μας λέει, για να ζήσουμε τα Άχραντα Πάθη και την Ανάστασι του Κυρίου μας, είναι η ειλικρινής μετάνοια. Αλλά και ποτέ να μην διστάζουμε να προχωρήσουμε στην μετάνοια, ένεκα των πολλών μας αμαρτημάτων. Η ειλικρινής μετάνοια τα πάντα συγχωρεί και απαλείφει.
Όλο το Τριώδιο και ιδιαιτέρως η Μεγάλη Τεσσαρακοστή παρουσιάζει και πέντε πρωτοτυπίες λατρευτικών συνάξεων και κοινής προσευχής. Αυτές είναι:
Α. Οι Κατανυκτικοί Εσπερινοί. Έτσι ονομάζονται οι εσπερινοί των Κυριακών από της Κυριακής της Τυρινής, από σήμερα το απόγευμα δηλαδή, έως το απόγευμα της πέμπτης Κυριακής των Νηστειών. Κάθε κατανυκτικός εσπερινός αποτελεί την έναρξι της νέας εβδομάδος και είναι, κατ’ εξοχήν, ακολουθία κατανύξεως και μεγάλης πνευματικής ωφέλειας.
Β. Το Μέγα Απόδειπνο. Καθ’ όλη την Μεγάλη Τεσσαρακοστή τα απογεύματα από Δευτέρα έως και Πέμπτη ψάλλεται το Μέγα Απόδειπνο. Την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή ψάλλεται το Μικρό Απόδειπνο. Το Μεγάλο Απόδειπνο είναι ακολουθία κατ’ εξοχήν κατανυκτική, αφυπνιστική, η οποία διδάσκει, ενισχύει και καλλιεργεί την καρδιακή προσευχή και αναζωπυρώνει την ευλάβεια των χριστιανών.
Γ. Ο Ακάθιστος Ύμνος. Δεκατρείς αιώνες έχουν περάσει από τότε που γράφηκε. Και όμως ο Ύμνος αυτός, όχι μόνο δεν λησμονήθηκε, αλλά ακούγεται με βαθειά ευλάβεια και παρακινεί σε θερμή ικεσία προς την Παναγία μας. Είναι ποίημα καθαρά χριστιανικό και ελληνικό. Είναι ο παιάνας της νίκης των Ελλήνων κατά των βαρβάρων, αλλά και των χριστιανών κατά των αοράτων δρακόντων της αμαρτίας. Είναι μοναδικού κάλλους ύμνος προς την Κυρία Θεοτόκο, την μεγάλη μας μητέρα και σώτειρα.
Μέσα από τους στίχους του Ακαθίστου Ύμνου διαφαίνεται το πως η θερμή πίστις των Ελλήνων έγινε απόρθητο τείχος του Γένους μας κατά την μακραίωνη ιστορία του. Αυτή η θερμή πίστι απετέλεσε τον λιμένα, όπου πάντα κατέφευγε το δούλο Γένος. Και αυτή η πίστι έφερε την αγάπη και την σκέπη της Παναγίας μας, η οποία και το μυστήριο της σωτηρίας μας διηκόνησε και την Πατρίδα μας έσωσε από τους βαρβάρους και τον αφανισμό.
Δ. Ο Μέγας Κανών. Ονομάζεται Μέγας γιατί αποτελείται από διακόσια τριάντα τροπάρια. Είναι ποίημα του αγίου Ανδρέα του Κρήτης και παρελαύνουν μέσα στους ύμνους του όλες οι μορφές της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Όλες οι μορφές μας διδάσκουν να μιμηθούμε τις πράξεις των δικαίων και να απορρίψουμε εκείνες των αμαρτωλών. Καθώς ακούει κανείς τα τροπάρια του Μεγάλου Κανόνος νομίζει πως ζει την δική του εξομολόγησι και παροτρύνεται να ζήση τη δική του προσωπική μετάνοια. Ο Μέγας Κανών ψάλλεται τμηματικά σε τέσσερα μέρη με το Μεγάλο Απόδειπνο την καθαρά εβδομάδα και ολόκληρος το εσπέρας της Τετάρτης της Ε’ Εβδομάδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.
Ε. Οι Θείες Λειτουργίες των Προηγιασμένων Δώρων. Η Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων είναι πολύ παλαιά. Καθιερώθηκε και επιβλήθηκε από την Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδο κατά το έτος 691 μ.Χ. με τον 52ο κανόνα της. Σκοπός της είναι η θεία Κοινωνία των χριστιανών κατά την Μεγάλη Τεσσαρακοστή.
Είναι γνωστό ότι την περίοδο αυτή, λόγω του πενθίμου χαρακτήρος και κλίματός της, δεν τελείται κατά τις καθημερινές η Θεία Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου και του Μεγάλου Βασιλείου, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Οι πρώτοι χριστιανοί κοινωνούσαν τουλάχιστον τέσσερις φορές την εβδομάδα. Για να κοινωνούν, λοιπόν, και ενδιαμέσως, καθιερώθηκε να  αγιάζεται ο άγιος άρτος το Σάββατο η την Κυριακή και να προσφέρεται προηγιασμένος. Έτσι κοινωνούσαν οι πιστοί που ήθελαν και τις άλλες ημέρες.
Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, πλησιάζουμε στα προπύλαια των εορτών του Πάσχα. Έφθασε η Μεγάλη Τεσσαρακοστή.
Θέλω θερμά να παρακαλέσω όλους και όλες σας, αλλά και τα παιδιά μας. Ελάτε εφέτος να παρακολουθήσουμε ανελλιπώς όλες τις ακολουθίες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, να τις ζήσουμε με πίστι, με προσευχή, με κατάνυξι, με προσοχή. Μη φοβώμαστε. Δεν θα κουρασθούμε. Θα νοιώσουμε γλυκύτητα παρουσίας Αγίου Πνεύματος, θα ενισχυθούμε πολύ, θα ζήσουμε αληθινά την Μεγάλη Τεσσαρακοστή.
Αν το θελήσουμε, το Πάσχα αυτό θα ζήσουμε ουράνιες χαρές και η πνευματική μας αναγέννησι θα είναι δώρο θείας χάριτος, δώρο σωτηρίας. Αμήν.

Μετά πολλών πατρικών ευχών
για μια ευλογημένη Μεγάλη Τεσσαρακοστή,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ


† Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ

Συνάντηση συνεργατών του Ρ/Σ 106,3 FM της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας


Σε μια ζεστή και ευχάριστη συνάντηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 23ης Φεβρουαρίου 2017 η κοπή της βασιλόπιτας του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας στις εγκαταστάσεις του Σταθμού. Νωρίτερα είχε τελεσθεί η ακολουθία του αγιασμού στους ραδιοθαλάμους του Σταθμού.
Την ακολουθία του αγιασμού και την κοπή της βασιλόπιτας τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως αρχιμ. Επιφάνιος Καραγεώργος, ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Γεώργιος Παπαναστασίου, ο Πρόεδρος του τοπικού παραρτήματος της Π.Ε.Θ. κ. Σπυρίδων Παπαναστασίου, ο ιδιοκτήτης του Τηλεοπτικού Σταθμού ΑΧΕΛΩΟΣ TV κ. Κωνσταντίνος Μπόκας, ο Διευθυντής Προγράμματος του Τηλεοπτικού Σταθμού ΑΧΕΛΩΟΣ TV κ. Κωνσταντίνος Ζαφείρης, κληρικοί, οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί και φίλοι του Σταθμού.
Κατά την έναρξη της εκδήλωσης μίλησε ο πανοσιολογιώτατος αρχιμ. Μακάριος Αντωνόπουλος, Διευθυντής του Ραδιοφωνικού Σταθμού, ο οποίος αφού ευχαρίστησε τους παρισταμένους για την τιμητική τους παρουσία, έκανε μια σύντομη αναδρομή στην έναρξη και την λειτουργία του Ραδιοφωνικού Σταθμού. Αναφέρθηκε ονομαστικά και ευχαρίστησε τα πρόσωπα που στάθηκαν αρωγοί από την πρώτη στιγμή και σε όσους συμπαραστάθηκαν οικονομικά και ηθικά στην προσπάθεια της Ιεράς Μητροπόλεως. Αναφέρθηκε επίσης στον αγώνα των εργαζομένων και όλων των συνεργατών για την απρόσκοπτη λειτουργία του προγράμματος. Τέλος ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ. Κοσμά για την αγωνία και την διαρκή μέριμνά του για την στελέχωση και την λειτουργία του Ραδιοφώνου της Ιεράς Μητροπόλεως.Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Κοσμάς, στην προσφώνησή του, αναφέρθηκε στο όραμά του για την λειτουργία Ραδιοφωνικού Σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως, κάτι που είχε συμπεριλάβει στον ενθρονιστήριο λόγο του, στις 6 Νοεμβρίου 2005. Δόξασε τον Θεό γιατί αυτό το όραμα πραγματοποιήθηκε και ευχαρίστησε όλους όσους συνείργησαν στην προσπάθεια αυτή, ώστε να ακούγεται παντού ο Λόγος του Ευαγγελίου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Διευθυντή του Σταθμού αρχιμ. Μακάριο Αντωνόπουλο για την διαρκή μέριμνα του για την λειτουργία του Σταθμού και αναφέρθηκε επίσης στις φιλότιμες προσπάθειες όλου του προσωπικού, των συνεργατών και των φίλων του Σταθμού για την καλή και εύρυθμη λειτουργία του.
Τέλος, χαιρετισμό απήθυνε και ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Γεώργιος Παπαναστασίου, ο οποίος ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη και την Ιερά Μητρόπολη για την λειτουργία του Ραδιοφωνικού Σταθμού, ο οποίος μεταφέρει τόσα χρήσιμα και ωφέλιμα μηνύματα στους ακροατές του, ενώ ευχήθηκε αυτή η προσπάθεια να συνεχίζεται πάντα.
Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017

«Αναβαθμιστική ανακύκλωση υλικών σε σχέση με το Πάσχα»

Σεμινάριο από τη Σχολή Βυζαντινής Αγιογραφίας Μεσολογγίου

Η Ιερά Μητρόπολις Αιτωλίας και Ακαρνανίας ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Αγιογραφίας «ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ» της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, με έδρα την Ιερά Πόλη Μεσολογγίου, θα πραγματοποιήσει Επιμορφωτικό Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, διάρκειας 5 ωρών.
Το θέμα του Σεμιναρίου είναι: «Αναβαθμιστική ανακύκλωση υλικών σε σχέση με το Πάσχα» και έχει ως σκοπό την αξιοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών στη ζωή μας.
Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί, από την καλλιτεχνική διευθύντρια της Σχολής, αγιογράφο κα Μαρία Κοττά, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως, που βρίσκεται στη διεύθυνση Γ. Χονδρού και Κανατά στο Μεσολόγγι, κατά τις εξής ημέρες και ώρες:
Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017, ώρες: 16:00’ - 21:30’.
Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017, ώρες: 16:00’ - 21:30’.
Σάββατο 11 Μαρτίου 2017, ώρες: 16:00’ - 21:30’.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν μαζί τους: 1 κουταλάκι του γλυκού (μεταλλικό), 1 ρεσώ, 1 λευκή λαμπάδα, 1 πιστολάκι μαλλιών, 1 ποδιά μαγειρικής.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται μέχρι 3 Μαρτίου, ημέρα Παρασκευή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mariakotta1965@gmail.com και στο τηλέφωνο 26310 23546 (πρωινές ώρες).

Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017

Κυριακή της Τυρινής - Εσπερινός της Συγγνώμης


Από την Κυριακή της Τυρινής 26 Φεβρουαρίου 2017 και κάθε Κυριακή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής το απόγευμα, η Εκκλησία μας όρισε να τελείται η Ακολουθία του Κατανυκτικού Εσπερινού.
Η Τοπική μας Εκκλησία, έχει την παράδοση να τελεί τους Εσπερινούς αυτούς, στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου και στο Αγρίνιο, σε διαφορετικό Ναό κάθε Κυριακή και στο τέλος της Ακολουθίας να γίνεται Εσπερινό Κήρυγμα, ώστε οι πιστοί να ωφελούνται τόσο από τους κατανυκτικούς και διδακτικούς ύμνους, όσο και από τον Λόγο του Θεού.
Την Κυριακή της Τυρινής, 26 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 18:00’ το απόγευμα, ο Α´ Κατανυκτικός Εσπερινός, ο οποίος ονομάζεται και Εσπερινός της Συγγνώμης, επειδή κατά τη διάρκειά του οι χριστιανοί ανταλλάσσουν τον ασπασμό της συγγνώμης, συγχωρώντας ο ένας τον άλλον στην αρχή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, θα τελεσθεί:

  • Στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. ΚΟΣΜΑ, ο οποίος θα κηρύξει και τον θείο λόγο.
  • Στην πόλη του Αγρινίου, στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής, με ομιλητή τον πανοσιολογιώτατο αρχιμανδρίτη Λαυρέντιο Καρανάσιο, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεώς μας.

Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017

Δεκαετές Μνημόσυνο αειμνήστου Μητροπολίτου κυρού Θεοκλήτου


Την ερχομένη Κυριακή της Τυρινής, 26 Φεβρουαρίου 2017, εορτή του αγίου μάρτυρος Θεοκλήτου, θα τελεσθεί ιερό μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως του μακαριστού Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας Θεοκλήτου, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.
Στις 12 Φεβρουαρίου συμπληρώθηκαν δέκα χρόνια από την κοίμηση του μακαριστού Μητροπολίτου, ο οποίος εποίμανε την Ιερά Μητρόπολή μας για 40 χρόνια και αναδείχθηκε υπόδειγμα αληθινού ποιμένος, μιμητού του μεγάλου Ποιμένος Αρχιερέως Χριστού.
Της Θείας Λειτουργίας και του Μνημοσύνου θα προεξάρχει ο Σεβασμιώτα-τος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς.
Προσκαλούνται οι τοπικοί άρχοντες και το χριστεπώνυμο πλήρωμα της Ιεράς Μητροπόλεως να συμμετάσχουν στο ιερό μνημόσυνο για να τιμήσουν τη μνήμη του αειμνήστου Ποιμενάρχου.
Ακολουθεί κείμενο με βιογραφικά στοιχεία, καθώς και φωτογραφίες του μακαριστού Μητροπολίτου.

Εκ  του  Γραφείου  Τύπου  και  Επικοινωνίας
της  Ιεράς  Μητροπόλεως


ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ὁ Μακαριστός Μητροπολίτης Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κυρός Θεόκλητος (κατά κόσμον Λουκᾶς) Ἀβραντινῆς, γεννήθηκε τό ἔτος 1922 στό χωριό Κάτω Βλασία Καλαβρύτων, ἀπό πολύτεκνους γονεῖς.
Σπούδασε στή Θεολογική Σχολή Ἀθηνῶν καί έλαβε τό πτυχίο τό ἔτος 1954. Διάκονος χειροτονήθηκε τό 1943 καί πρεσβύτερος τό 1946. Διετέλεσε ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Κάτω Βλασίας καί ἐφημέριος τοῦ Πανεπιστημιακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Καπνικαρέας» στήν Ἀθήνα.  Ὑπηρέτησε ὡς Πρωτοσύγκελλος στήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν καί στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν.  

Τό 1965 ἐξελέγη Μητροπολίτης Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας, ὅπου ἐπί σαράντα (40) συναπτά ἔτη προσέφερε καί ἐδίδαξε πολλά, κυρίως δέ μέ τήν πνευματική του παρουσία. Διετέλεσε τοποτηρητής τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων Ἄρτης, Λευκάδος καί Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου. Ἀνέπτυξε πλούσιο φιλανθρωπικό καί ἱεραποστολικό ἔργο, ἐνῶ προνοίᾳ του ἐξεδόθη τό περιοδικό τῆς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός». Ἐπίσης ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Θεόκλητος ἦταν συγγραφέας βιβλίων θρησκευτικοῦ καί πνευματικοῦ περιεχομένου.


Ἐφησυχάζων γιά λόγους ὑγείας μετά τήν 6ην Ἀπριλίου 2005 στό Ἐπισκοπεῖο τῆς Ἱερᾶς Πόλεως Μεσολογγίου, τήν 15ην Ἀπριλίου 2006 ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Χριστόδουλος τοῦ ἀπένειμε τήν ἀνωτάτη διάκριση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τόν Χρυσοῦν Σταυρόν τοῦ Ἀπ. Παύλου. Ἐκοιμήθη τήν 12ην Φεβρουαρίου 2007.
Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017

«Εκκλησία και επιστήμη: κοινή διακονία για το καλό των ανθρώπων»


Μηνιαία Σύναξη της Διακονίας Στηρίξεως Γυναικών

Η Ιερά Μητρόπολις Αιτωλίας και Ακαρνανίας ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 06:00’ μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η μηνιαία σύναξη της Διακονίας Στηρίξεως Γυναικών «Παναγία η Παραμυθία», στο Κέντρο της Διακονίας, που βρίσκεται στο ισόγειο του Πνευματικού Κέντρου του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Αγρινίου.
Ομιλητής θα είναι ο κ. Γεράσιμος Ρεπάσος, ψυχοθεραπευτής, επιστημονικός υπεύθυνος του Γραφείου Κοινωνικής Διακονίας της Ιεράς Μητροπόλεως.
Θα αναπτύξει το θέμα: «Εκκλησία και επιστήμη: κοινή διακονία για το καλό των ανθρώπων».
Θα ακολουθήσει διάλογος επί του θέματος.

Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2017

«Η εν Χριστώ ζωή κατά τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα. Η σημασία της για τον σύγχρονο άνθρωπο»


Ομιλία του ιερομον. Λουκά Αγιορείτη 
στη Σχολή Γονέων στο Αγρίνιο

Η Ιερά Μητρόπολις Αιτωλίας και Ακαρνανίας ανακοινώνει ότι στην εκδήλωση της Σχολής Γονέων που θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 18:30’ στο Παπαστράτειο Μέγαρο της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου, θα μιλήσει ο οσιολογιώτατος ιερομόναχος Λουκάς Αγιορείτης. Το θέμα που θα αναπτύξει είναι: «Η εν Χριστώ ζωή κατά τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα. Η σημασία της για τον σύγχρονο άνθρωπο».
Ο οσιολογιώτατος ιερομόναχος π. Λουκάς είναι λόγιος, αγιορείτης μοναχός, ο οποίος ασκείται στην Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους. Μαθήτευσε πλησίον του μακαριστού αγίου Γέροντος π. Γεωργίου Καψάνη. Είναι γνωστός για τις πνευματικές ομιλίες που πραγματοποιεί σε όλη την Ελλάδα και θα μας μεταφέρει λόγο θεολογικό, πατερικό και αγιορείτικο.


Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017

Συνάντηση Σχολής Γονέων στο Μεσολόγγι

Δήλωση του Μητροπολίτου για τις Καρναβαλικές Εκδηλώσεις

Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς, παρέστη χτες Κυριακή 12.2.2017 στην συνάντηση της Σχολής Γονέων στο Μεσολόγγι, όπου μίλησε ο διακεκριμένος επιστήμονας της ιατρικής κ. Παναγιώτης Δημακάκος, ομότιμος Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα: «Μορφές αγίων στο σύγχρονο χειρουργικό τραπέζι». 
Ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε τον κ. Δημακάκο για την παρουσία του και την τόσο σημαντική ομιλία του, η οποία αποτελεί πραγματική ομολογία πίστεως «σε καιρούς που ο Χριστός πολεμείται από ανθρώπους τελείως ημιμαθείς που έχουν παντελή άγνοια στα θέματα της πίστεως και δυστυχώς επηρεάζουν κάποιους Χριστιανούς». «Δεν είναι απλό πράγμα» είπε ο Σεβασμιώτατος, «ένας καθηγητής να καταθέτει τέτοιες μαρτυρίες και να μιλάει για θαύματα που συμβαίνουν μέσα στα χειρουργεία, γεγονότα που δείχνουν πως οι άγιοι είναι κοντά μας, είναι μαζί μας και μας βοηθούν».
Στο τέλος της συναντήσεως, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Κοσμάς αναφέρθηκε στην προσοχή που χρειάζεται να έχει ο πιστός Χριστιανός στην καθημερινή του ζωή, ιδιαιτέρως μέσα στην περίοδο του Τριωδίου που διανύουμε, αντιδρώντας στις συνήθειες των ημερών που θέλουν όλους συμμέτοχους στις κατά τόπους καρναβαλικές εκδηλώσεις.
Ο Σεβασμιώτατος, αναφερόμενος στην έδρα της Μητροπόλεως στο Μεσολόγγι, αλλά και γενικότερα, προέβη στην εξής δήλωση:
«Έπεσε στην αντίληψή μου, μέσω ανακοινώσεων σε ιστοσελίδα, ότι η Ιερά Πόλις του Μεσολογγίου ετοιμάζει τα γνωστά καρναβάλια. Δεν ξέρω ποιός τα οργανώνει, αλλά είδα κάτι πολύ-πολύ άσχημα και βρώμικα. Κάποια ΜΑΣΚΕ ΠΑΡΤΥ και άλλες βραδυνές εκδηλώσεις!
»Δεν είναι απλά πράγματα αυτά αγαπητοί. Μην επαίρεται το Μεσολόγγι ότι κάνει καρναβάλι. Είναι ντροπή για το Μεσολόγγι να κάνει καρναβάλι. Είναι ντροπή, δεν είναι αυτά έπαινος. Δεν είναι άξια θαυμασμού η τιμής τέτοιες εκδηλώσεις. 
»Σας καλώ, αγαπητοί, να φυλάξουμε τα παιδιά μας. Ας κάνουμε μια σταυροφορία. Ας το πούμε παντού. Τι θα πει ΜΑΣΚΕ ΠΑΡΤΥ και ΠΙΖΑΜΑ ΠΑΡΤΥ και άλλα είδη καρναβαλιού, στο Μεσολόγγι;! Καταλαβαίνουμε τι γίνεται μέσα σ’ αυτές τις καρναβαλικές συνάξεις, κατά τις βραδυνές και μεταμεσονύχτιες ώρες που διοργανώνονται;  Αν γνωρίζατε, που δεν μπορείτε να ξέρετε, τι ακούμε εμείς οι πνευματικοί μετά από αυτά τα ΠΑΡΤΥ, δεν θα είχατε ησυχία! Δεν θα έμεναν τότε ήσυχοι οι γονείς στο σπίτι τους!
»Παρακαλώ ας κάνουμε αγώνα. Ας το πούμε παντού. Όλοι μας να διακηρύξουμε την αλήθεια, ώστε να σταματήσουν αυτές οι άθλιες καρναβαλικές εκδηλώσεις. Είναι φθορά μεγάλη. Θα οργισθεί ο Θεός. Που πάμε τελικά; Πήραμε πολύ τον κατήφορο…
»Παρακαλώ βοηθήστε! Κάντε ο,τι μπορεί ο καθένας. Τουλάχιστον όπου γνωρίζει ο καθένας, όπου επηρεάζετε, ας μιλήσετε για την αλήθεια. Διαφυλάξτε τα παιδιά σας. Μην αφήνετε να επισκεφθούν τέτοιου είδους εκδηλώσεις!». 

Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2017

Αγιασμός και κοπή πίτας στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Μεσολογγίου


Αναδημοσίευση από το  onairnewson

Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί,  Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2017, στο κτίριο του 2ου Γυμνασίου Μεσολογγίου από το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Μεσολογγίου ο Αγιασμός και η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας.
Τον Αγιασμό και την κοπή της πίτας ευλόγησε ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Κοσμάς, ο οποίος αφού έδωσε τα συγχαρητήρια του σε όλους για την δημιουργία και λειτουργία του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου είπε ότι η τοπική εκκλησία είναι στην διακονία του σχολείου και ότι θέλετε εμείς θα το προσφέρουμε. Ζήτησε από τους καθηγητές να συμβάλουν ώστε να μην φύγει ο Χριστός από την καρδιά των παιδιών, ας παλέψουμε όλοι μας, δυστυχώς βλέπουμε που πάμε. Αυτό ας κάνουμε και δεν θα μας αφήσει ο Θεός.


Στο σχολείο βρέθηκε από το πρωί ο υφυπουργός Παιδείας Δημήτρης Μπαξεβανάκης ο οποίος ξεναγήθηκε στο σχολικό συγκρότημα από τον διευθυντή του σχολείου κ. Πατρόπουλο Αθανάσιος ο οποίος στην ομιλία του ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν στην δημιουργία του σχολείου το οποίο εξυπηρετεί μαθητές σχεδόν από όλο τον νομό.
Ο υφυπουργός Παιδείας Δημήτρης Μπαξεβανάκης ευχαρίστησε για την πρόσκληση και τόνισε ότι το Υπουργείο Παιδείας θέλει να δώσει έμφαση στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που βρίσκεται η χώρα, ιδρύθηκαν 23 σχολεία σε όλη την επικράτεια ένα από αυτά είναι και του Μεσολογγίου.Ο σχεδιασμός για την ειδική αγωγή έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια και πλέον υλοποιείται .


Στην συνέχεια ο υφυπουργός Παιδείας Δημήτρης Μπαξεβανάκης ξεναγήθηκε στο υπό κατασκευή σχολείο στο οποίο θα εγκατασταθεί το 2ο Λύκειο Μεσολογγίου και στο ΕΠΑΛ Μεσολογγίου όπου μίλησε με μαθητές και καθηγητές.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Γ. Γ.  Νέας Γενιάς & Δια Βίου Μάθησης  κ. Παυσανίας Παπαγεωργίου ,από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ο κ. Μπαλαμπάνης Νικόλαος ,από την δημοτική αρχή οι αντιδήμαρχοι κ.Καρβέλης και κ.Σκαρμούτσος, ο δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Λουκόπουλος και εκπρόσωποι από τις εκπαιδευτικές βαθμίδες της περιοχής.
Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2017

Εκδήλωση αφιερωμένη στη Μητέρα από τη Σχολή Γονέων στο Αγρίνιο


Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Παπαστρατείου Μεγάρου της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής 5ης Φεβρουαρίου 2017 η έβδομη συνάντηση της Σχολής Γονέων της Ιεράς Μητροπόλεώς μας.
Η συνάντηση αυτή ήταν αφιερωμένη στο πρόσωπο της Μητέρας, με αφορμή την δεσποτοθεομητορική εορτή της Υπαπαντής του Κυρίου που προηγήθηκε, κατά την οποία, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση τιμάται και προβάλλεται η μητρότητα και το πρόσωπο της Μητέρας.
Προσκεκλημένοι ομιλητές ήταν:
·        ο κ. Βασίλειος Μπέλλιος, διδάκτωρ, μαιευτήρας – χειρουργός γυναικολόγος, με θέμα: «Το θαύμα της ζωής»,
·        η κα Βαρβάρα Μεταλληνού – Καλογεροπούλου, διδάκτωρ, θεολόγος και φιλόλογος, με θέμα: «Η μάνα μπροστά στο χρέος»
·        και η κα Ματίνα Βαρκάδου – Κουβαρά, παιδαγωγός και θεολόγος, με θέμα:«Πολύτεκνη οικογένεια».

Την εκδήλωση έκλεισε, ως εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Κοσμά, ο ιεροκήρυξ πανοσιολογιώτατος αρχιμ. Λαυρέντιος Καρανάσιος.

Η επόμενη συνάντηση στο Αγρίνιο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα, με ομιλητή τον οσιολογιώτατο ιερομ. Λουκά Γρηγοριάτη, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα: «Η εν Χριστώ ζωή κατά τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα. Η σημασία της για τον σύγχρονο άνθρωπο».