Τετάρτη 30 Απριλίου 2014

Ματαίωση ομιλίας Σχολής Γονέων στο Αγρίνιο


Η Ιερά Μητρόπολις Αιτωλίας και Ακαρνανίας ανακοινώνει ότι:  η προγραμματισμένη για την Κυριακή 4 Μαΐου εκδήλωση της Σχολής Γονέων στο Αγρίνιο και στην αίθουσα του Παπαστρατείου Μεγάρου, δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω ανυπερβλήτου κωλύματος του ομιλητή.

Σάββατο 19 Απριλίου 2014

Ποιμαντορική Εγκύκλιος Πάσχα 2014


Κ Ο Σ Μ Α Σ
Ο ΧΑΡΙΤΙ ΘΕΟΥ
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Προς  τον ιερόν κλήρον, τις μοναστικές αδελφότητες
και τον ευσεβή λαό της  καθ’  ημάς  θεοσώστου Ιεράς  Μητροπόλεως

«Χαίρετε»!
 Ελάτε, αγαπητοί, να μεταφερθούμε νοερά στα άγια Ιεροσόλυμα, τη νύκτα της Αναστάσεως του Κυρίου μας.
 Συντετριμμένες οι Μυροφόρες γυναίκες από τον απροσδόκητο και σκληρό θάνατο του Θείου Διδασκάλου, βαθύτατα πονεμένες γιατί δεν θα Τον αντίκρυζαν πλέον, όπως πίστευαν, έφεραν τα βήματά τους προς το ταφικό μνημείο.
 Την πονεμένη τους όμως πορεία, όταν έφθασαν στον τάφο, διέκοψε μία απροσδόκητη έκπληξι.
 Η σφραγισμένη θύρα του μνημείου ήταν ανοικτή. Και όταν έσκυψαν να δουν το εσωτερικό του τάφου, άκουσαν την χαρμόσυνη φωνή του αγγέλου να τους αναγγέλη το απίστευτο μήνυμα: «…Ιησούν τον εσταυρωμένον ζητείτε· ουκ έστιν ώδε· ηγέρθη γαρ καθώς είπε∙ δεύτε ίδετε τον τόπον όπου έκειτο ο Κυριος» (Ματθ. κη’, 5-6).
 Οι μυροφόρες έφυγαν γρήγορα για να αναγγείλουν στους μαθητάς το γεγονός. Και τότε τις συνάντησε ο Αναστάς Κύριος. «Χαίρετε», τους είπε, «πηγαίνετε να αναγγείλετε στους μαθητάς να πάνε στη Γαλιλαία και εκεί θα με δουν …» (Ματθ. κη , 9-10).
 Αναστάσεως ημέρα! Εορτάζουμε και εμείς την εκ νεκρών Ανάστασιν του Χριστού μας. Ο Αναστάς Κύριος, όπως και στις Μυροφόρες, απευθύνει και σε εμάς το «Χαίρετε». Θέλει και εμείς να χαίρουμε, χαρά να έχουμε στη ζωή μας, όχι λύπη και στενοχωρία.
«Χαίρετε»!
 Θέλει να χαίρουμε ο Κύριος, γιατί με την Ανάστασί Του μας χάρισε αφθαρσία, αιώνια ζωή και χαρά. Μπορεί να απέθανε ο Κύριος ως άνθρωπος πάνω στο Σταυρό. Δεν απέθανε όμως ως άνθρωπος επειδή το ήθελαν οι εχθροί Του, επειδή οι άρχοντες του Ισραήλ και των Ρωμαίων Τον καταδίκασαν.
 «Εγένετο νεκρός» επειδή ο Ίδιος το θέλησε. Εφώναξε το «τετέλεσται», κατετέθη μεν στο καινό μνημείο ως νεκρός, ο θάνατος όμως δεν ήταν δύνατον να κρατήση το Πανάγιο Σώμα Του. Ξένο από κάθε αμαρτία, το καθαρώτατο και ακήρατο Σώμα του Κυρίου, δεν ήταν δυνατόν να υποστή τη φθορά του τάφου.
 «Έλυσε τας οδύνας του θανάτου» (Πραξ. β , 24). Και όπως υπογραμμίζει ο Μέγας Βασίλειος: «Αναστήθηκε ο Κύριος εκ νεκρών, καθότι δεν ήταν δυνατόν να κρατήται αιχμάλωτος της φθοράς ο Αρχηγός της ζωής και άνοιξε το δρόμο για την ανάστασι των ανθρώπων, η οποία θα ακολουθήση τη δική του Ανάστασι». «απαρχή των κεκοιμημένων εγένετο» (Α’ Κορ. ιε’, 20), έγινε πρώτος από τους νεκρούς.
 «Χριστός εγερθείς εκ νεκρών, ουκέτι αποθνήσκει, θάνατος αυτού ουκέτι κυριεύει» (Ρωμ. στ , 9). 
 Και την ημέρα της μεγάλης Του Δευτέρας Παρουσίας, δυνάμει της Αναστάσεώς Του, όλοι μας θα αναστηθούμε για να ζήσουμε αιωνίως στην αφθαρσία και τη χαρά του Παραδείσου.
 Σήμερα, ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου μας, αλλά και πάντοτε στη ζωή μας, μπορούμε να μη χαιρώμαστε για τη μεγάλη αυτή δωρεά του Κυρίου μας; Που είναι το δηλητηριώδες κέντρο του θανάτου; Που είναι η νίκη και η εξουσία του Άδου;
 Ανέστη Χριστός και συνετρίβη ο Άδης. «Ανέστη Χριστός και πεπτώκασι δαίμονες. Ανέστη Χριστός και χαίρουσιν άγγελοι. Ανέστη νεκρός και ζωή πολιτεύεται. Ανέστη νεκρός και νεκρός ουδείς επί μνήματος» μας τονίζει «Αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος (Κατηχητικός Λόγος).
«Χαίρετε»!
 Θέλει να χαίρουμε ο Κύριος.  Διότι με την Ανάστασί Του, είναι και μένει πάντοτε κοντά μας, νικητής του Άδου και του θανάτου, παντοδύναμος Θεός.
 Μετά την Ανάστασί Του και πριν αναληφθή, ο Κύριος είπε στους μαθητάς και δια των μαθητών σε όλους μας: «Ιδού εγώ μεθ' υμών ειμι πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος» (Ματθ. κη , 20). «Εγενόμην νεκρός, και ιδού ζων ειμι εις τους αιώνας των αιώνων» (Αποκ. α’, 18) διακηρύσσει ο Κύριος στο ιερό βιβλίο της Αποκαλύψεως. Έγινα νεκρός και απέθανα για τη σωτηρία σας. Και ιδού, παρά το σταυρικό θάνατο, αναστήθηκα, ζω στους αιώνας των αιώνων. Ζω αιωνίως και είμαι κοντά σας.
 Αυτή η διαβεβαίωση του Αναστάντος Κυρίου μας, ας αναπτερώση σήμερα την πεσμένη και αποθαρρυμένη διάθεσί μας. Μη μένουμε στη θλίψι, στην απογοήτευσι.
 Όσο και αν τα νέφη των επιτηδευμένων κρίσεων μας επισκιάζουν και μας απειλούν, μη χάσουμε τη χαρά μας, την ειρήνη μας, την ελπίδα μας, την προσδοκία μας για μια επιτυχημένη και ευτυχισμένη ζωή και πορεία.
 Ο Αναστάς Κύριος με την πανσθενουργό Θεία Χάρι Του, όλες τις δυσκολίες μας μπορεί να τις απομακρύνη και να πληρώση την καρδιά μας με γαλήνη και χαρά.
 Ας φέρουμε στη σκέψι μας, σήμερα, όλους τους αγίους της Εκκλησίας μας, την Παναγία μας, τους αγίους Αποστόλους, τους Πατέρας, τους Οσίους, τους Μάρτυρες και Νεομάρτυρες.
 Όσοι πίστευσαν στην Ανάστασι του Χριστού μας, όσοι πίστευσαν στον Αναστάντα και Τον ακολούθησαν, έζησαν τη χαρά. Ήταν χαρούμενοι, όχι εξωτερικά και επιφανειακά. Εσωτερικά, πηγαία, ολόψυχα, ζούσαν τη χαρά. Και στο μαρτύριο ακόμη ήταν ειρηνικοί και χαρούμενοι. Που αλλού υπάρχει αυτό το φαινόμενο, να περιμένης τον δήμιο, το θάνατο και να είσαι χαρούμενος;
 Ο Απόστολος Παύλος, για παράδειγμα, περιμένοντας τον δήμιο μέσα στις φυλακές, έχαιρε και έγραφε: «Αδελφοί χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, πάλιν ερώ χαίρετε…» (Φιλιπ. δ’, 4).
«Χαίρετε»!
 Σήμερα, ημέρα Αναστάσεως και χαράς, ο Κύριος με το «Χαίρετε» μας απευθύνει και μία προτροπή.
 Μας προτρέπει να τον αφήσουμε να έλθη στην ύπαρξί μας και στη ζωή μας, για να μας προσφέρη μόνιμη, αληθινή, αναφαίρετη χαρά. Μας καλεί να κάνουμε το νου μας, νου Χριστού, τη σκέψι μας, την επιθυμία μας, τη ζωή μας χριστοσκέψη, χριστοεπιθυμία, χριστοζωή.
 Να αφήσουμε την καρδιά μας να φωτίζεται από το φως της Αναστάσεως. Τις ενέργειές μας να τις καθοδηγή το ιερό Ευαγγέλιο. Να στερεώσουμε μέσα μας την ταπείνωσι και την αληθινή αγάπη για όλους. Με τις αρετές αυτές θα  ειρηνεύση ο έσω άνθρωπός μας, θα ενωθή η οικογένειά μας, θα διώξουμε τις μικρότητες, τις ψυχρότητες, τις αντιθέσεις, που φέρνουν θυμούς και εχθρότητες και αφαιρούν τη χαρά.
 Να δυναμώσουμε την πίστι μας στον Αναστάντα Σωτήρα Χριστό. Όσο μεγάλη και ζώσα είναι η πίστι μας, τόσο μεγάλη θα είναι η χαρά μας και η αγαλλίασί μας∙ τόσο ευκολώτερα θα απομακρύνεται κάθε θλίψι και στενοχωρία. 
 Να δώσουμε με την αληθινή μετάνοιά μας και την ειλικρινή εξομολόγησί μας, τις αμαρτίες μας στον Αναστάντα Κύριο, για να φύγη η πικρία και η θλίψι, που φέρνει η αμαρτία και να έλθη η χαρά. Η αμαρτία είναι ρίζα πικρίας και θλίψεως. Να δεχώμαστε τακτικά μέσα μας Σώμα και Αίμα Χριστού, για να ζούμε πάντοτε Πάσχα και η χαρά μας να είναι αδιάλειπτη.
 Σήμερα, να κατοικήση ο Αναστάς Κύριος στην καρδιά μας, για να φέρουμε, να νοιώσουμε να ζήσουμε, να εδραιώσουμε μέσα μας τη χαρά.
 Αγαπητοί, η αποστατημένη κοινωνία μας δεν έχει, δεν ζη τη χαρά. Δεν έχει χαρά, γιατί δεν έχει Αναστάντα Χριστό.
 Σήμερα Πάσχα, ας θελήσουμε ο νικητής του θανάτου, ο χορηγός της αφθαρσίας, της αιωνίου ζωής, ο παντοδύναμος Θεός μας, ο χορηγός της αληθινής χαράς, να έλθη συνειδητά στην καρδιά και στη ζωή μας.
 Τότε και στον πρόσκαιρο αυτό βίο μας αλλά και στην αιωνιότητα θα ζούμε τη χαρά του Αναστάντος και της Αναστάσεως. Το εύχομαι ολόψυχα. Καλή ευλογημένη και αγία Ανάστασι. Χαίρετε! 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ


† Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  ΚΟΣΜΑΣ

Δευτέρα 14 Απριλίου 2014

188η Επέτειος της Εξόδου – Κυριακή των Βαΐων


«Μεσολόγγι:  το άγιο εκπαιδευτήριο της ελληνικής ψυχής»

«Τη χαραυγή της 10ης Απριλίου του 1826, στις 02:00’ μετά τα μεσάνυχτα, σείσθηκε η γη της Ελλάδος, αστραποβόλησε ο ουρανός της, η Ελευθερία σκίρτησε από αγαλλίασι. Οι φιλελεύθεροι λαοί της Δύσεως στράφηκαν προς ανατολάς και με ιερό δέος κάρφωσαν το βλέμμα τους σ’ ένα αλωνάκι, στο Μεσολόγγι». Με τα λόγια αυτά, το πρωί της Κυριακής των Βαΐων, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς επεσήμανε τον ηρωϊσμό των κατοίκων της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου και τον θαυμασμό των λαών.
Οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 188ης Επετείου της Ηρωικής Εξόδου της Φρουράς των Ελευθέρων Πολιορκημένων στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, συνεχίστηκαν και κορυφώθηκαν στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος, όπου τελέσθηκαν ο Όρθρος και η αρχιερατική θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβ. Μητροπολίτου Καστορίας κ. Σεραφείμ και συλλειτουργούντων των Σεβ. Μητροπολιτών Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμονος  και  Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμά 
 
 
Τον θείο λόγο κήρυξε ο Μητροπολίτης Καστορίας κ. Σεραφείμ, ο οποίος αφού ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας, τόνισε την αξία της προσηλώσεώς μας στις Παραδόσεις της Εκκλησίας και της Πατρίδας.
Αναφερόμενος στο παράδειγμα των Ηρώων της Εξόδου, ο Μητροπολίτης κ. Σεραφείμ είπε χαρακτηριστικά:  « Έλεγα μέσα μου ότι δεν εξέλειπε από τον τόπο αυτόν η ελπίδα, υπάρχει μια σπίθα στις καρδιές αυτών των ανθρώπων που παρήλασαν εχθές το βράδυ μπροστά από την περίφημη εικόνα της Εξόδου και απότισαν φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης σε εκείνους οι οποίοι στάθηκαν στον τόπο αυτό γενναίοι υπερασπιστές της πίστεως και της Πατρίδος.
» Σε εκείνους οι οποίοι δεν συνθηκολόγησαν, δεν άλλαξαν την ”άπαξ τοις αγίοις παραδοθείσα πίστην”, αλλά έμειναν σταθεροί και αμετακίνητοι. Σε εκείνους οι οποίοι σφαγιάσθηκαν στον τόπο αυτό και ανέδειξαν αυτήν την πόλη μια ιερά και πνευματική κολυμβήθρα.
» Σε εκείνους οι οποίοι έρχονται σήμερα να μας θυμίσουν ότι ο τόπος αυτός είναι δικός τους και δικός μας, ότι είμαστε απόγονοι μαρτύρων και ηρώων, μέσα στις φλέβες μας φέρουμε το αίμα το δικό τους.
 
 
» Καλούμεθα κι εμείς σήμερα σε αυτήν την τραγωδία που βιώνει ο τόπος μας να δώσουμε την δική μας μαρτυρία, το δικό μας γνήσιο παράδειγμα και να υψώσουμε το ανάστημά μας προς όλους εκείνους οι οποίοι επιβουλεύονται την πατρίδα μας, σε όλους εκείνους οι οποίοι μέχρι σήμερα μας υποτιμούν και ιδιαίτερα σκανδαλίζουν και πικραίνουν αυτόν τον υπερήφανο λαό μας ».

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς, προσφωνώντας τους προσκεκλημένους αρχιερείς κατά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, μίλησε για τη φλόγα, τη λάμψη, τη θυσία, τη δόξα του Μεσολογγίου σε αντίθεση με τις ενέργειες των συγχρόνων αποδομητών της Ιστορίας.
Η απόφαση για την ηρωική Έξοδο, είπε ο Μητροπολίτης κ. Κοσμάς, «πάρθηκε Eν Ονόματι της Αγίας Τριάδος” . Δεν ήταν μόνο γραφή τα λόγια αυτά. Ήταν δύναμι που όλοι οι Μεσολογγίτες μεσ’ στις καρδιές τους είχαν γιατί όλοι τον Θεό μετέλαβαν τις δυό τελευταίες ημέρες… Και ακολούθησε η φλόγα, η λάμψι, η θυσία, η δόξα.
 
 
» Το Μεσολόγγι είναι το άγιο εκπαιδευτήριο της ελληνικής ψυχής. Όσοι θέλουν να φοιτήσουν σ’ αυτό ας θελήσουν να ακούσουν την αιώνια φωνή του.
» Πολύ θλιβόμαστε γιατί σήμερα, μέσα στην Ελλάδα στέκονται κάποιοι, μεγάλοι η μικροί, παρ’ ότι ίσως Έλληνες αχάριστοι, στέκονται απέναντι στο Μεσολόγγι και στους ολόλαμπρους ήρωας, ελευθέρους πολιορκημένους. Αμφισβητούν, περιφρονούν, κατασπιλώνουν τη μνήμη των αθανάτων εκείνων κληρικών και λαϊκών προμάχων. Νάνοι μέσα στην ιστορία, θολωμένοι και ξενοκίνητοι διαστρεβλώνουν την γνήσια ιστορία και περιφρονούν το Μεσολόγγι και τα σύγχρονα προβλήματά του.
 
 
» Αγνοούν και προσβάλουν τη μνήμη των ηρώων, γιατί είναι ξένοι από τα ιδανικά που ζούσαν εκείνοι. Είναι ξένοι από το Χριστό και τη γνήσια φιλοπατρία. Διερωτάται κανείς, αν όλοι αυτοί ζούσαν το 1826 στο Μεσολόγγι, τι θα έλεγαν στον Ιμπράημ και τι θα προσέφεραν στο Μεσολόγγι;».
 
 
Ακολούθησε Δοξολογία χοροστατούντος του Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμά και στη συνέχεια η ιερά λιτανευτική Πομπή μεταφέροντας την Εικόνα της Εξόδου και τον Σταυρό Ευλογίας του Επισκόπου Ρωγών Ιωσήφ στον Κήπο των Ηρώων της Ιεράς Πόλεως.
 
 
Στην ιερά λιτανεία συμμετείχαν μαθητές των Σχολείων της Ιεράς Πόλεως, μέλη πολιτιστικών συλλόγων, φιλαρμονικές και αγήματα και των τριών Σωμάτων του Στρατού, ο ιερός κλήρος, οι Σεβασμιώτατοι Αρχιερείς και πλήθος κόσμου.
Στον Τύμβο όπου βρίσκονται τα οστά των πεσόντων, τελέσθηκε επιμνημόσυνη  δέηση υπέρ αναπαύσεως των Ηρώων της Εξόδου. Έγινε κατάθεση στεφάνου από τον εκπρόσωπο της Ελληνικής Κυβερνήσεως Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας κ. Χρ. Βασιλάκη, ο οποίος εκφώνησε σύντομο λόγο για τον εορτασμό της ημέρας.
Κατόπιν η Σοπράνο κ. Ιωάννα Εμμανουήλ – Αποστολάκου απέδωσε το μοιρολόι «Να ζει το Μεσολόγγι», με τη συνοδεία της χορωδίας του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και χοράρχη τον κ. Σπύρο Χολέβα, ενώ τέλος έγινε η βράβευση των νικητών του 68ου Δρόμου Θυσίας.
Το απόγευμα, η Εικόνα της Εξόδου και ο Σταυρός Ευλογίας του Επισκόπου Ρωγών Ιωσήφ επέστρεψαν με λιτανευτική πομπή στην αίθουσα του Μουσείου Ιστορίας και Τέχνης, όπου φυλάσσονται .

Κυριακή 13 Απριλίου 2014

Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου για τη Μεγάλη Εβδομάδα 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
19:30’ – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΟΣ
Ακολουθία του Νυμφίου


ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
19:30’ – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Ακολουθία του Νυμφίου


ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
19:30’ – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ
Ακολουθία του Νυμφίου


ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
10:00’ – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Ακολουθία του Ιερού Ευχελαίου

19:30’ – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
Ακολουθία του Ιερού Νιπτήρος


ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
07:30’ – ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΙΓΟΒΙΤΣΙΟΥ
Εσπερινός και Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου

19:00’ – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Ακολουθία των Αχράντων Παθών


ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
08:00’ – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΒΟΝΙΤΣΗΣ
Ακολουθία των Μεγάλων και Βασιλικών Ωρών και Εσπερινός της Αποκαθηλώσεως

19:30’ – ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Ακολουθία του Ιερού Επιταφίου


ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
07:15’ – ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
Εσπερινός και Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου

23:00’ - ΙΕΡΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Τελετή της Αναστάσεως και Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
(πρωί) - ΙΕΡΑ ΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Επισκέψεις Σεβασμιωτάτου στα ιδρύματα της πόλεως

19:00’ – ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Εσπερινός της Αγάπης


Σάββατο 12 Απριλίου 2014

188η Επέτειος της Εξόδου του Μεσολογγίου – Σάββατο του Λαζάρου


Με θρησκευτική κατάνυξη και πατριωτική υπερηφάνεια η Ιερά Πόλις του Μεσολογγίου τιμά κι εφέτος την 188η Επέτειο της Εξόδου της Ηρωικής Φρουράς των Ελευθέρων Πολιορκημένων το Σάββατο του Λαζάρου και την Κυριακή των Βαΐων.
Το επίκεντρο των λατρευτικών εκδηλώσεων αποτελεί ο Ιερός Καθεδρικός Ναός του Αγίου Σπυρίδωνος, όπου σήμερα το πρωί μεταφέρθηκε, με λιτανευτική πομπή από το Μουσείο Ιστορίας και Τέχνης, η Εικόνα της Εξόδου και ο Σταυρός Ευλογίας του Επισκόπου Ρωγών Ιωσήφ. Στην πομπή συμμετείχαν ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, ο Δήμαρχος, οι αρχές της Ιεράς Πόλεως και πλήθος κόσμου.
Στη συνέχεια ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Κοσμάς τέλεσε επιμνημόσυνη δέηση στον τάφο του Επισκόπου Ρωγών Ιωσήφ, που βρίσκεται πλησίον του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος Ι. Π. Μεσολογγίου.
Το απόγευμα στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος τελέσθηκε η ακολουθία του Μεγάλου Εσπερινού, χοροστατούντος του Μητροπολίτου Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμονος και συγχοροστατούντων των Μητροπολιτών Καστορίας κ. Σεραφείμ και Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμά.


 
Αμέσως μετά ξεκίνησε η ιερά λιτανευτική πομπή, με επικεφαλής την Εικόνα της Εξόδου και τον Σταυρό ευλογίας του Επισκόπου Ρωγών Ιωσήφ, από τον Ιερό Ναό στον Κήπο των Ηρώων. Στην ιερά λιτανεία συμμετείχαν οι Σεβασμιώτατοι Αρχιερείς, ο ιερός κλήρος και οι αρχές του τόπου, ενώ προηγήθηκαν μαθητικές αντιπροσωπίες των Σχολείων της Ιεράς Πόλεως, μέλη πολιτιστικών συλλόγων του Νομού Αιτωλοακαρνανίας και άλλων περιοχών, φιλαρμονικές και τιμητικά αγήματα και των τριών Σωμάτων του Στρατού.
Στον Κήπο των Ηρώων, ενώπιον του Τύμβου, όπου βρίσκονται τα οστά των Πεσόντων της Εξόδου, τελέσθηκε επιμνημόσυνη  δέηση και έγινε κατάθεση στεφάνων. Ακολούθησε η εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τον Δήμαρχο της Ιεράς Πόλεως και η αναπαράσταση της ανατίναξης του Χρήστου Καψάλη. 

Παρασκευή 11 Απριλίου 2014

188η Επέτειος της Εξόδου της Ηρωικής Φρουράς των Ελευθέρων Πολιορκημένων

Πρόγραμμα Λατρευτικών ΕκδηλώσεωνΣΑΒΒΑΤΟΝ  ΤΟΥ  ΛΑΖΑΡΟΥ  -  12   ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2014

07.00’ μ.μ.
Μέγας Εσπερινός εις τον Ιερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Αγίου Σπυρίδωνος, χοροστατούντος του Μητροπολίτου Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ και συγχοροστατούντων των Μητροπολιτών Καστορίας κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ και Αιτωλίας και  Ακαρνανίας κ. ΚΟΣΜΑ

08:00’ μ.μ.
Λιτάνευσις της Ιεράς Εικόνος της Εξόδου και μετάβασις της πομπής  εις τον Κήπον  των  Ηρώων
Επιμνημόσυνος  Δέησις  εις  τον  Τύμβον  των  Ηρώων
Κατάθεσις  στεφάνων  υπό  των  επισήμων
Εκφώνησις  πανηγυρικού  υπό  του  Δημάρχου  της  Ι. Πόλεως
Αναπαράστασις  της  ανατινάξεως  του  Χρήστου  Καψάλη

 

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΩΝ  ΒΑΪΩΝ  -  13  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2014

07:00’π.μ.
Όρθρος και Θεία Λειτουργία εις τον Ιερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Αγίου Σπυρίδωνος, προεξάρχοντος του Μητροπολίτου Καστορίας κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ και συλλειτουργούντων των Μητροπολιτών Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ και  Αιτωλίας  και  Ακαρνανίας  κ. ΚΟΣΜΑ

10:45’π.μ.
Δοξολογία  εις  τον  Ιερόν  Μητροπολιτικόν  Ναόν Αγίου Σπυρίδωνος

11:00’π.μ.
- Λιτάνευσις της Ιεράς Εικόνος της Εξόδου και μετάβασις της πομπής  εις  τον Κήπον  των Ηρώων
- Επιμνημόσυνος  Δέησις  εις  τον  Τύμβον  των  Ηρώων
- Κατάθεσις στεφάνου υπό του Εκπροσώπου της Ελληνικής Κυβερνήσεως
- Πανηγυρικός υπό του Εκπροσώπου της Ελληνικής Κυβερνήσεως

Δευτέρα 7 Απριλίου 2014

Τιμή στους πεσόντες της Εξόδου του Μεσολογγίου


Η 10η Απριλίου έχει καταχωρηθεί ως μία από τις ηρωικότερες ημέρες της ιστορίας της Πατρίδος μας, για τον απελευθερωτικό Αγώνα του 1821.
Την 10η Απριλίου 1826 οι Μεσολογγίτες πραγματοποίησαν την ηρωική Έξοδο, ως μια σωτήρια λύση απαλλαγής τους από την πολιορκία των Τούρκων.
Την 10η Απριλίου 1821 οι Τούρκοι κρέμασαν στην κεντρική Πύλη του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως τον Οικουμενικό Πατριάρχη Γρηγόριο Ε’, τον οποίο η αγία μας Εκκλησία κατέταξε ως μάρτυρα μεταξύ των αγίων και τιμά την μνήμη του την ίδια ημέρα, ημέρα του μαρτυρίου του.
Για τους λόγους αυτούς ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς, τιμώντας τις δύο αυτές επετείους, κατά τον Εσπερινό της Τετάρτης 9 Απριλίου και ώρα 19:00’ θα τελέσει την Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.
Μετά την Θεία Λειτουργία θα τελέσει επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των ψυχών πάντων των αγωνιστών και προμάχων της ηρωικής Εξόδου της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.

Παρασκευή 4 Απριλίου 2014

Ποιμαντορική Εγκύκλιος του Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμά για τη δράση των "Μαρτύρων του Ιεχωβά"
ΚΟΣΜΑΣ
Ο  ΧΑΡΙΤΙ  ΘΕΟΥ
 ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ  ΚΑΙ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΤΗΣ  ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

Προς  το  Χριστεπώνυμον  Πλήρωμα
της  καθ’ ημάς  Ιεράς  Μητροπόλεως 

Αγαπητοί αδελφοί,
 
Σε ολόκληρη την Ορθόδοξη Ελλάδα μας, τις δύο προηγούμενες εβδομάδες, υπήρξε μία κλιμακωτή δραστηριότητα μελών της αιρέσεως «Μάρτυρες του Ιεχωβά», οι οποίοι δυστυχώς επικαλούνται και την προσωνυμία «Χριστιανοί». Σε πολλές πόλεις και χωριά διένειμαν προπαγανδιστικά φυλλάδια με τα όποια προσκαλούν όλους στην «τήρηση της αναμνήσεως του θανάτου του Ιησού».

Συνηθίζει η εταιρεία «Σκοπιά» να απορρίπτει κάθε Χριστιανική εορτή η να κακοποιή και να διαστρεβλώνη το θεολογικό περιεχόμενό της. Από αυτή την συνήθεια δεν εξαιρέθηκε ούτε η εορτή του Πάσχα, που την απέρριψαν, καθώς αρνούνται την Ανάστασι του Χριστού. Αντί του χριστιανικού Πάσχα, που μαρτυρεί την νίκη του Θεανθρώπου Κυρίου μας πάνω στον θάνατο, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά γιορτάζουν απλώς την ανάμνησι του θανάτου του Ιησού, τον όποιο θεωρούν «ως τον καλύτερο άνθρωπο, που έζησε ποτέ στην γη» και όχι ως Θεό και Σωτήρα του κόσμου.

Οι χιλιαστές γιορτάζουν την ανάμνησι αυτή κάθε χρόνο «το βράδυ που αντιστοιχεί στις 14 Νισσάν του αρχαίου Ιουδαϊκού ημερολογίου». Διοργανώνουν εκδηλώσεις κυρίως στις «αίθουσες βασιλείας», όπως τις ονομάζουν, και σε άλλους χώρους, όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια και κινηματογράφους. Στην επαρχία μας θα τελέσουν την ανάμνησί τους, την Δευτερα 14 Απριλίου 2014, σε γνωστά κέντρα τους.

Στον χώρο που συγκεντρώνονται τοποθετούν ένα τραπέζι. Πάνω στο τραπέζι τοποθετούν άζυμο ψωμί και κόκκινο κρασί. Το ψωμί και το κρασί θεωρούνται απλά σύμβολα της θυσίας του Ιησού και τα ονομάζουν «εμβλήματα». Η τελετή ξεκινά με ομιλία σχετική με τον θάνατο του Ιησού. Σ’ αυτή επαναλαμβάνονται οι χιλιαστικές πλάνες για το πρόσωπο του Θεανθρώπου και για το μυστήρι της Θείας Ευχαριστίας. Μετά την ομιλία περιφέρονται τα εμβλήματα, πρώτα το ψωμί και ύστερα το κρασί, μεταξύ των παρόντων χιλιαστών. Τα εμβλήματά τους όμως δεν έχουν το δικαίωμα να τα λάβουν όλοι οι Μάρτυρες του Ιεχωβά, σε αντίθεση με ο,τι συμβαίνει στην Ορθόδοξη λατρεία της Έκκλησίας μας, όπου μετέχουμε όλοι οι πιστοί στα Άχραντα Μυστήρια μας. Από το ψωμί και το κρασί τους λαμβάνουν μόνο όσοι ανήκουν στις 144.000, «στο μικρό ποίμνιο» όπως το ονομάζουν, που θα ζήσουν στον ουρανό και θα είναι συγκυβερνήτες μαζί με τον Χριστό. Όλοι οι άλλοι θα έχουν απλά την «επίγεια ελπίδα». Αυτοί, εάν μείνουν πιστοί στην εταιρεία τους και εργάζονται για να προσηλυτίσουν άλλους, θα ζήσουν χίλια χρόνια σ' ένα επίγειο παράδεισο κάτω από θεοκρατική κυβέρνηση. Διαφορετικά θα εξοντωθούν από τον Ιεχωβά στον Αρμαγεδώνα. Οι Έλληνες χιλιαστές δεν έχουν δικαίωμα να συµµετέχουν στα εµβλήµατά τους, καθώς όλοι τους ανήκουν στην επίγεια τάξι και όχι στο «µικρό ποίµνιο», στις 144.000 εκλεκτούς, που ο αριθµός τους συµπληρώθηκε το 1935, όπως αναφέρουν οι ίδιοι στο περιοδικό τους «Σκοπιά» (τεύχος της 15-6-1992, σελ. 23).

Αυτή είναι η «ανάµνησι του θανάτου του Ιησού» στην οποία μας καλούν οι Μάρτυρες του Ιεχωβά και γι’ αυτή την εκδήλωση ξεσήκωσαν όλη την Ελλάδα.

Εδώ, όµως, εγείρεται ένας προβληµατισµός. Αφού και οι ίδιοι οι χιλιαστές δεν λαµβάνουν τα εµβλήµατα της ανάµνησης, γιατί καλούν και εµάς να συµµετέχουµε στην έκδηλωσί τους;

Ο λόγος που το κάνουν είναι καθαρά προπαγανδιστικός. Επιθυµούν να σπείρουν στην καρδιά και στον λογισµό των Ορθοδόξων Χριστιανών την αµφιβολία για το πρόσωπο του Σωτήρος Χριστού και την αµφισβήτησι σχετικά µέ το µυστήριο της Θείας Εύχαριστίας.

Αν ο Ιησούς Χριστός ήταν ο «µέγας Αρχιδούλος», δηλαδή απλά ένας καλός άνθρωπος, τον οποίον ο Θεός υπερύψωσε από όλους τους ανθρώπους, για να είναι δεύτερος µετά τον Πατέρα κατά το µεγαλείο και την δύναµι και την εξουσία, όπως διδάσκουν, τότε σωτηρία δεν θα υπήρχε. Ένας άνθρωπος δεν µπορούσε να σώσή όλη την ανθρωπότητα, παρά µόνο τον εαυτό του. Ο Ιησούς όµως δεν είναι µόνο άνθρωπος. Δεν είναι ένας αρχιδούλος, όπως διακηρύσσουν. Δεν είναι ο καλύτερος άνθρωπος της γης. Είναι ο αιώνιος Υιός και Λόγος του Θεού, το δεύτερο Πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος, ο Οποίος συµµετείχε στην δηµιουργία του κόσµου και σε συγκεκριµένη χρονική στιγµή παρενέβη στην ανθρώπινη ιστορία, για να λυτρώση τα πλάσµατά Του. Σαρκώθηκε µέ την επενέργεια του Αγίου Πνεύµατος στα σπλάχνα της υπερευλογηµένης Μαρίας, η οποία δίκαια ονοµάστηκε Θεοτόκος, αφού κυοφόρησε τον Υιό του Θεού. Ως τέλειος άνθρωπος ο Ιησούς, κήρυξε, προσέφερε θαύµατα, σταυρώθηκε, αναστήθηκε, και µέ την Ανάληψί Του ανέβασε ως Θεός στα δεξιά του Πατρός την ανθρώπινη φύσι. Όλα αυτά µάς τα τονίζει θαυµάσια η Αγία Γραφή. Ο Ιησούς είναι ο «πρώτος και ο έσχατος και ο ζων» (Αποκάλ. α’, 17-18), είναι «ο αληθινός Θεός και ζωή αιώνιος» (Α’ Ιωάνν. ε', 20), ο Οποίος έχει δικά Του «πάντα όσα έχει ο Πατήρ» (Ιωάνν. ιστ’, 15). Είναι Εκείνος που διεκήρυξε «ο εωρακώς εµέ έωρακε τον Πατέρα» (Ιωάν. ιδ’, 9). Είναι Αυτός που προφήτευσε ο Ησαΐας «Θαυµαστός σύµβουλος, Θεός Ισχυρός, εξουσιαστής, άρχων ειρήνης, πατήρ του µέλλοντος αιώνος...» (Ησ. θ’, 6-7). Είναι Αυτός που, όταν τον είδε Αναστηµένον ο µαθητής Του Θωµάς, φώναξε µέ όλη την δύναµι της ψυχής του: «Ο Κύριός µου και ο Θεός µου» (Ιωάνν. 20, 28).

Με αυτόν τον Κύριο και Θεό µας ενωνόµαστε όλοι εµείς οι πιστοί Του, καθώς γινόµαστε µέλη του σώµατός Του µέ το Βάπτισµά µας. Και όπως όλα τα µέλη ενός σώµατος τρέφονται από το ίδιο το σώµα, έτσι και εµείς τρεφόµαστε µέ το Σώµα και το Αίµα του Κυρίου, που ο Ίδιος µάς προσφέρει. Και µεταλαµβάνουµε τον αγιασµένο άρτο και οίνο όχι ως ανάµνησι, όχι ως απλά σύµβολα της θυσίας, όπως υποστηρίζουν οι Μάρτυρες του Ιεχωβά, αλλά ως πραγµατικό Σώµα και Αίµα Χριστού, όπως σαφέστατα και σε πολλά σηµεία διδάσκει το Ευαγγέλιο, το οποίο παρερµηνεύουν και κακοποιούν οι χιλιαστές.

Αγαπητοί,

Ο Θεός έδωσε την ελευθερία σε όλους τους ανθρώπους, ώστε να αποφασίζουν την σωτηρία η την απώλειά τους. Η Εκκλησία όµως οφείλει να ενηµερώνη για τους κινδύνους, που ελλοχεύουν πίσω από τα προσωπεία του συγχρόνου πνευµατικού δουλεµπορίου. Δεν µισούµε τον αιρετικό, αλλά καταγγέλλουµε την αίρεσι και παρακαλούµε όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς να αποµακρυνθούν και να µήν συµµετέχουν σε συγκεντρώσεις αιρετικών.

Τέλος, η προτροπή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόµου μας υποδεικνύει πια πρέπει να είναι η στάσι µας απέναντι στους αιρετικούς: «Έαν κάποιος δεν γνωρίζει καλά την Χριστιανική πίστη, ας αποφεύγει τις συναναστροφές µέ αιρετικούς και ας αποµακρύνεται από τις συγκεντρώσεις τους. Διότι και τον αιρετικό δεν µπορεί να τον ωφελήση καθόλου, αλλά και ο ίδιος αποκοµίζει µεγάλη βλάβη από την αίρεση. Όσοι, λοιπόν, (μας λέει ο Άγιος) συναναστρέφονται αυτούς τους βλάσφηµους, παίρνουν µεγάλο µέρος της ασεβείας τους».

Με πατρική αγάπη,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  ΚΟΣΜΑΣ

Πέμπτη 3 Απριλίου 2014

Ομιλία του π. Γεωργίου Μεταλληνού στη Σχολή Γονέων στο Αγρίνιο


Η Ιερά Μητρόπολις Αιτωλίας και Ακαρνανίας ανακοινώνει ότι στην εκδήλωση της Σχολής Γονέων που θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Δευτέρα 7 Απριλίου 2014 και ώρα 18:30’ στο Παπαστράτειο Μέγαρο της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου θα μιλήσει ο αιδεσιμολογιώτατος πρωτ. Γεώργιος Μεταλληνός, Ομότιμος Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Αθηνών. Το θέμα που θα αναπτύξει είναι: «Εισαγωγή στη Μεγάλη Εβδομάδα».

Ο π. Γεώργιος Μεταλληνός γεννήθηκε στην Κέρκυρα και περάτωσε εκεί την εγκύκλιο παιδεία του. Έλαβε τα πτυχία θεολογίας (1958-1962) και φιλολογίας (1964-1967) στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το 1969 μετέβη για μεταπτυχιακές σπουδές στην τότε Δ. Γερμανία (Βόννη και Κολωνία). Ενδιάμεσα έκανε σπουδές και έρευνες αρχειακές στην Αγγλία. Το 1971 εισήλθε στις τάξεις του κλήρου στη Γερμανία. Είναι διδάκτωρ Θεολογίας (Αθήνα) και Φιλοσοφίας – Ιστορίας (Κολωνία). Το 1984 έγινε καθηγητής στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκοντας Ιστορία του Πνευματικού Βίου κατά την μεταβυζαντινή περίοδο, Ιστορία και Θεολογία της Λατρείας και Βυζαντινή Ιστορία. Διετέλεσε Κοσμήτωρ της Θεολογικής Σχολής Αθηνών. Την ποιμαντική του δραστηριότητα αναπτύσσει στον πανεπιστημιακό Ναό του Αγίου Αντύπα στο χώρο του Τμήματος Οδοντιατρικής στο Γουδί.

Τετάρτη 2 Απριλίου 2014

Στ’ Κατανυκτικός Εσπερινός


Ο Στ’ Κατανυκτικός Εσπερινός της Μεγάλης Τεσσαρακοστής θα τελεσθεί την Κυριακή 6 Απριλίου  (Ε’ Νηστειών – Μαρίας της Αιγυπτίας):

• στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου, στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος, με ομιλητή τον αιδεσιμολογιώτατο πρωτ. Κωνσταντίνο Δημητρίου, Εφημέριο του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.


• στο Αγρίνιο, στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας, με ομιλητή τον αιδεσιμολογιώτατο πρωτ. Βασίλειο Μπρέσιακα, Εφημέριο του Ιερού Ναού Αποστόλου Θωμά Αγρινίου.