Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2009

Η αγάπη προς τον πλησίον

Εκ της αγάπης προς τον αδελφόν έρχεται η χάρις, και διά της αγάπης προς τον αδελφόν φυλάττεται.
Εάν όμως δεν αγαπώμεν τον αδελφόν, τότε και η αγάπη του Θεού δεν έρχεται εις την ψυχήν, ένεκα της κατακρίσεως ή του μίσους προς τον αδελφόν

Άγιος Σιλουανός Αθωνίτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου