Παρασκευή 10 Απριλίου 2020

Εγκύκλιος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας προς τους ιερείς της Ιεράς Μητροπόλεως εν όψει της Μεγάλης ΕβδομάδοςΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ

Πρός τούς Παν/τους Ἱερομονάχους
καί Αἰδ/τους Ἐφημερίους τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀγαπητοί πατέρες,
Μαζί μέ τό Πρόγραμμα τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τήν Ἐγκύκλιο τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (3018/ 07.04.2020), τήν ὁποία σᾶς κοινοποιῶ, θέλησα νά γράψω λίγες σκέψεις ἀφ΄ ἑνός γιά νά σᾶς ἀπευθύνω ἕνα πατρικό χαιρετισμό καί ἀφ΄ ἑτέρου νά σᾶς εὐχηθῶ νά ζήσετε Ἅγιο Πάθος καί Ἁγία Ἀνάσταση.
Ὁμολογουμένως χαίρομαι γιά τήν διακριτική ὑπομονή σας καί τήν ἐπιθυμία σας νά λειτουργήσετε, νά διακονήσετε τόν Ἱερό Ναό σας, νά προσφέρετε τά ἱερά Μυστήρια στούς χριστιανούς μας.
Κάθε ἡμέρα δέχομαι τηλεφωνήματα ἱερέων μας οἱ ὁποῖοι ἀγωνιοῦν γιά τήν Θεία Λειτουργία, γιά τήν ποιμαντική φροντίδα τῶν ἐνοριτῶν τους, ἰδιαιτέρως δέ γιά τήν Θεία Κοινωνία τῶν χριστιανῶν μας. Τό γνωρίζω πώς πονᾶτε ὅλοι σας. Καί ὁ Ἐπίσκοπος θλίβεται καί πονάει καί ποτέ δέν δέχεται τόν πόλεμο αὐτό κατά τῆς Ἐκκλησίας, τῶν Ἁγίων Μυστηρίων καί τοῦ ἁγιασμοῦ τῶν ἀδελφῶν μας.
Κουράγιο πατέρες μου· προσεύχομαι νά σᾶς ἐνισχύει ὁ Κύριος. Μήν ἀποθαρρυνθῆτε. Ἄν παντοῦ σπέρνεται ἡ ὀλιγοπιστία καί ὁ κλονισμός τῆς πίστεως ὅλων μας, νά ἀγωνιστῆτε σᾶς παρακαλῶ γιά νά στηρίζετε τήν πίστι τῶν χριστιανῶν μας καί τήν ἀγάπη τους στόν Χριστό, στόν Ἐσταυρωμένο καί Ἀναστάντα Κύριο.
Ἀγαπητοί πατέρες,
Οἱ χριστιανοί μας εἶναι σέ δύσκολη θέσι. Βομβαρδίζονται ἀπό τίς ἀπειλές ἐξαπλώσεως τῆς πανδημίας, ἀλλά κινδυνεύουν νά ἀπομακρυνθοῦν ἀπό τήν Ἐκκλησία, ὅπου εὕρισκαν στήριγμα καί ἐνίσχυσι· κινδυνεύουν νά ἀλλοτριωθοῦν. Μπορεῖ νά ἔκλεισαν τούς Ἱερούς Ναούς μας, ὅμως σᾶς παρακαλῶ πολύ μήν ἐγκαταλείπετε τίς Ἐνορίες σας. Ἐσεῖς μήν ἀπομακρύνεσθε ἀπό τούς ἀδελφούς μας, μείνετε κοντά τους ἀγωνιζόμενοι. Ἐνισχύστε τούς ἀδελφούς, δείξατε ἀγάπη, μιλῆστε τους γιά τό Πάθος τοῦ Κυρίου μας, γιά τό Γολγοθᾶ, γιά τήν νίκη τοῦ Ἐσταυρωμένου, γιά τήν Ἀνάστασι, γιά τήν ἁγία καί ὁλοκληρωμένη νέα Ζωή πού δίνει ὁ Χριστός.
Σᾶς παρακαλῶ προσέξατε καί τό πρόγραμμα τῶν ἀκολουθιῶν· νά τό τηρῆτε. Πέραν τῶν ὁδηγιῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, σᾶς ἐπισημαίνω καί παρακαλῶ νά προσέξετε τά ἑξῆς:
1. Οἱ ἀκολουθίες τῆς Μεγ. Ἑβδομάδος, ἐφόσον θά γίνονται κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, θά ἀρχίζουν μίση ὥρα νωρίτερα (ὥρα 19:00΄ τοῦ Νυμφίου, ὥρα 18:30΄ τῶν Ἁγίων Παθῶν), ἐκτός τοῦ Μεγάλου Σαββάτου (ὥρα 23:00΄ Παννυχίς καί 24:00΄ τελετή Ἀναστάσεως καί Θεία Λειτουργία).
2. Οἱ καμπάνες τῶν Ἱερῶν Ναῶν, διά νά ὑπενθυμίζουν σέ ὅλους τήν ὥρα τῆς προσευχῆς ἀπό τῆς οἰκίας, θά σημάνουν κανονικά ὡς εἴθισται κατά τήν ἔναρξη τῶν Ἀκολουθιῶν, ἀλλά λιτῶς (μονοκάμπανο), χαρμοσύνως δέ κατά τήν Κυριακή τῶν Βαΐων, τοῦ Μ. Σαββάτου τό πρωί («Ἀνάστα ὁ Θεός») καί Νύχτα τῆς Ἀναστάσεως. Πένθιμα θά σημάνουν κατά τήν περιφορά τοῦ Ἐσταυρωμένου τήν Μ. Πέμπτη, καθώς καί τήν Μεγ. Παρασκευή. 
 3. Ἡ τελετή τῆς Ἀναστάσεως θά πραγματοποιηθεῖ ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὅπως καί ἡ περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου. Ὁ Ἐπιτάφιος θά τοποθετηθεῖ στή θέση του, ἐνῶ ὁ στολισμός τοῦ κουβουκλίου νά εἶναι λιτός· νά μήν γίνουν ἔξοδα ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ, λόγω τῶν σημερινῶν οἰκονομικῶν δυσκολιῶν.
Ἀγαπητοί μου πατέρες,
Παρακαλῶ ἰδιαιτέρως, προσπαθῆστε νά μήν νιώσουν, ὅσο εἶναι δυνατόν, οἱ χριστιανοί μας τήν ἔλλειψι τοῦ Πάσχα. Προσεύχεσθε πατέρες μου στό θρικτό Θυσιαστήριο γιά τήν Ἐκκλησία μας, γιά τούς χριστιανούς, γιά τήν ὑγεία τους, γιά τήν σωτηρία τους. Προσεύχεσθε γιά τό Ἔθνος μας.
Σᾶς εὔχομαι Ἅγιο Πάσχα, ἁγιασμό καί χαρά Ἀναστάσεως.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου