Σάββατο 3 Μαρτίου 2012

Ποιμαντορική Εγκύκλιος Κυριακής της Ορθοδοξίας 2012Ο  ΧΑΡΙΤΙ  ΘΕΟΥ  ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ  ΚΑΙ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
  ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΚΟΣΜΑΣ

Προς  τον  ευσεβή  κλήρον  και  λαόν
της  καθ’ ημάς  Ιεράς  Μητροπόλεως
                    

               Αγαπητά  μου  παιδιά,

              Η σημερινή Κυριακή, η πρώτη της αγίας και μεγάλης Τεσσαρακοστής, είναι γνωστή ως Κυριακή της Ορθοδόξιας. Εορτάζουμε την αναστήλωσι των αγίων και σεπτών εικόνων, η οποία έγινε από τους αειμνήστους αυτοκράτορες του Βυζαντίου Μιχαήλ και την μητέρα του, αγία Θεοδώρα, επί πατριαρχείας του αγίου και ομολογητού Μεθοδίου.

             Η νίκη των Ορθοδόξων εναντίον των εικονομάχων και η αναγνώρισι της Εβδόμης (Ζ’) Οικουμενικής Συνόδου, η οποία κανόνισε το θέμα της τιμητικής προσκυνήσεως των εικόνων, μας υπενθυμίζουν και όλους τους αγώνες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, οι οποίοι αναφέρονται στο συνοδικό της Ζ’ Οικουμενικής Συνόδου, που βρίσκεται τυπωμένο στο βιβλίο του Τριωδίου, στις σελίδες της σημερινής ακολουθίας.

        Έτσι, τα εορταζόμενα σήμερα άγια και ηρωικά γεγονότα φέρουν εμπρός μας το μεγαλείο της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, μας στηρίζουν στην ορθόδοξο πίστι μας, μας βοηθούν να αποκτήσουμε πνευματικά όπλα, για να αντιμετωπίσουμε τις παντοειδείς και πολυώνυμες αιρέσεις, αλλά και μας υποκινούν να ζήσουμε αγιασμένη και ομολογιακή ορθόδοξο ζωή.

              Η Ορθόδοξος Εκκλησία μας, αγαπητοί, δεν είναι μία από πολλές εκκλησίες. Είναι η μία, αγία, καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Σαρκωθέντος και Αναστάντος Θεού μας. Άλλη Εκκλησία δεν υπάρχει στον κόσμο. Αυτός ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας την φανέρωσε στον κόσμο και Αυτός είναι η κεφαλή της.

          Ο Κύριος και Θεός μας, Ιησούς Χριστός, με την ενανθρώπισί Του εφανέρωσε και εγνώρισε στον κόσμο το μυστήριο της Αγίας Τριάδος.

               Οι Απόστολοι, με φόβο και τρόμο, οδηγούμενοι από το Πανάγιο Πνεύμα, εκήρυξαν κι έγραψαν το ιερό Ευαγγέλιο και μετέφεραν στην οικουμένη με τη θεοπνευστία τους και με ακρίβεια, τα ρήματα της αιωνίου ζωής, του Χριστού μας. Ανησυχεί για παράδειγμα ο Απόστολος Παύλος, μήπως αλλοιωθή η αλήθεια του Χριστού μας και επισημαίνει γράφοντας προς Γαλάτας: «Εάν ακόμη και εμείς οι Απόστολοι η και άγγελος από τον ουρανό κηρύττη σε σας άλλο Ευαγγέλιο, διαφορετικό από εκείνο που εκηρύξαμε, ας είναι ανάθεμα και χωρισμένες δια παντός από τον Χριστό» (Γαλάτ. α’, 8).

               Η Ορθόδοξος Εκκλησία μας είναι η Εκκλησία των αγίων Αποστόλων, των αγίων Πατέρων, η αυτή Εκκλησία με την Εκκλησία των εννέα πρώτων αιώνων. Ταλαιπωρήθηκε και κακοπάθησε όχι μόνο από τους διωγμούς και τα μαρτύρια αλλά και από τις πολλές και διάφορες αιρέσεις, οι οποίες παρουσιάσθηκαν σχεδόν συγχρόνως με τους διωγμούς.

                Ζούσαν ακόμη οι Απόστολοι όταν οι σατανοκίνητες αιρέσεις έσπειραν τα ζιζάνια της κακοδοξίας, της πλάνης και της διαστροφής της αλήθειας στον αγρό της Εκκλησίας. Οι Άγιοι Απόστολοι αντιλαμβάνονται τις επιδρομές των αιρετικών και κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. «Προσέχετε», γράφει προς Θεσσαλονικείς ο Απ. Παύλος, «μη τις υμάς εξαπατήση κατά μηδένα τρόπον» (Β’ Θεσ. β , 3).

            Και οι Άγιοι Πατέρες μάχονται με θυσίες και ποταμούς αιμάτων, για να διατηρήσουν ανόθευτη την ορθόδοξο αλήθεια. Έδωσαν σκληρές μάχες αλλά και τη ζωή τους οι άγιοι Πατέρες, για να μην αλλοιωθή η σπιλωθή η Ορθοδοξία, η οποία μόνη αγιάζει και σώζει τον άνθρωπο. Παραλλήλως απαντούν στους εχθρούς της ορθοδόξου αληθείας οι Πατέρες με πλήθος συνοδικών κανόνων και δογμάτων, που ερμηνεύουν αυθεντικά την Αγία Γραφή και θεμελιώνουν με την αγία ζωή τους και την αδαμάντινη διδασκαλία τους στην ιερά παράδοσι της Ορθοδοξίας. Άγιοι, θεόπνευστοι, πνευματοκίνητοι ήταν οι πατέρες μας και η φωνή τους καρπός κι αποτέλεσμα του θείου φωτισμού και της χάριτος του Θεού μας. Αφού ήταν κατοικητήρια του Αγίου Πνεύματος ήταν άξιοι των «επιλάμψεων του Αγίου Πνεύματος».

      Έτσι, η αγία μας Εκκλησία παρέλαβε και διεφύλαξε σαν άλλη νοητή Κιβωτός, ακαινοτόμητη την ορθόδοξο αλήθεια και αδιάφθορο το ορθόδοξο δόγμα, παρ’ όλη τη μανία των αντιχρίστων ανθρωποκτόνων οργάνων. Αυτής της ορθοδόξου πίστεως και αληθείας είμαστε σήμερα όλοι εμείς, κληρικοί και λαϊκοι, θεματοφύλακες.

             Αγαπητοί, ο Θεάνθρωπος Λυτρωτής και Σωτήρας μας, οι Άγιοι Απόστολοι, οι Άγιοι Θεοφόροι Πατέρες, οι ομολογηταί της Ορθοδοξίας μας, οι μάρτυρες, οι όσιοι, οι νεομάρτυρες, σήμερα Κυριακή της Ορθοδοξίας, τη λαμπρή αυτή ημέρα και εορτή της μητέρας μας Εκκλησίας, μας καλούν να σταθούμε όλοι μας, κληρικοί και λαϊκοί, με πίστι ζώσα, με σεβασμό, με υπευθυνότητα εμπρός στην ορθοδοξία μας.

             Μας παρακαλούν με αδιατάρακτη προσοχή και πνεύμα μαθητείας να μελετήσουμε και να γνωρίσουμε την ορθόδοξο αλήθεια. Να κάνουμε βίωμά μας, ζωή μας τα ιερά αγιογραφικά γράμματα, την ορθόδοξο πίστι μας, την ιερά παράδοσί μας. Γιατί όσο κι αν γνωρίζουμε καλά την ορθόδοξο θεολογία, αν δεν την ζούμε, σωτηρία δεν θα επιτύχουμε. «Ου πας ο λέγων μοι Κύριε, Κύριε, εισελεύσεται εις την βασιλείαν των ουρανών, αλλ’ ο ποιών το θέλημα του πατρός μου εν ουρανοίς».

       Ιδιαιτέρως σήμερα μας καλούν οι Άγιοι Απόστολοι και οι Άγιοι Πατέρες να αγωνισθούμε με ηρωισμό, να ομολογήσουμε και να διαφυλάξουμε την ορθόδοξο αλήθεια και πίστι ανόθευτη και ακαινοτόμητη.

        Έσωθεν κι έξωθεν της Εκκλησίας μας, επιτίθενται οι εχθροί της. Μάχονται λυσσαλέα π.χ. μάρτυρες του Ιεχωβά-χιλιαστές, πεντηκοστιανοί, ευαγγελικοί, οπαδοί της Χ.Ο.Ε. κ. α. Μάχονται την ορθοδοξία και οι εκκοσμικευμένοι λεγόμενοι χριστιανοί, οι οποίοι ονομάζουν και δέχονται σαν Εκκλησία τον εκκλησιαστικό οργανισμό του Πάπα και ερωτοτροπούν με τους παπικούς η συσχετίζονται και συσχηματίζονται με τους οικουμενιστές, οι οποίοι απλώνουν επικίνδυνα  παντού τον ψυχοκτόνο θρησκευτικό συγκρητισμό τους.

       Αγαπητοί, σήμερα Κυριακή της Ορθοδοξίας, ας έλθουμε εις εαυτόν, ας σταθούμε ανυποχώρητοι στις επάλξεις, ας αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Την ορθόδοξο πίστι μας, την ορθόδοξο αλήθεια που με ποταμούς αιμάτων κερδήθηκε και διασώθηκε, ας την διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού.

           Η Ορθοδοξία μας έσωσε την πατρίδα μας σε φοβερές δοκιμασίες. Και σήμερα που οι εχθροί της θέλουν να τη συντρίψουν, και πάλι μόνη η Ορθοδοξία μπορεί να σώση την Ελλάδα μας και τους Έλληνες.

            Μιμούμενοι τους Αγίους Αποστόλους και τους θεοφόρους πατέρες μας, ας υψώσουμε τον πανάγιο Σταυρό κι ας απομακρύνουμε τους εχθρούς της. «Ει δε και καλέσει καιρός και μυριάκις υπέρ της Ορθοδοξίας τεθνηξόμεθα».

Με την αγάπη του Χριστού μας

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  ΚΟΣΜΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου