Τρίτη 31 Μαΐου 2022

Προσφορά Βιβλίων από τον Μητροπολίτη Ναυπάκτου στο Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου


Το απόγευμα του Σαββάτου 28 Μαΐου 2022 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου και Τοποτηρητής της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Ιερόθεος τίμησε με την παρουσία του την Ημερίδα που διοργάνωσε το Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου, υπό την αιγίδα του Δήμου Αγρινίου, με θέμα: «Ο διαχρονικός ρόλος του Παπαστρατείου Γυμνασίου Αγρινίου στην τοπική κοινωνία και την εκπαίδευση».

Ο Σεβασμιώτατος, ο οποίος ανήκει στους αποφοίτους των Παπαστρατείων Εκπαιδευτηρίων, κατά τον χαιρετισμό του, ανακοίνωσε την προσφορά του στη Βιβλιοθήκη του Σχολείου 98 τίτλων βιβλίων του.

Ανέγνωσε μάλιστα την ακόλουθη επιστολή που απηύθυνε στην Διευθύντρια κ. Δέσποινα Αλεξοπούλου για να την ενημερώσει για την δωρεά του.
«Ἀγαπητή κ. Διευθύντρια,

Εὐχαριστῶ πολύ γιά τήν πρόσκληση νά ἔλθω στό Γυμνάσιο καί νά συνομιλήσω μέ τούς μα­θητές τοῦ Σχολείου σας, πράγμα πού μοῦ δημιούργησε χαρά γιά τήν ὅλη ἀτμόσφαιρα καί τό ἐπίπεδο τῶν μαθητῶν καί μαθητριῶν.

Ὅπως γνωρίζετε ἀπό τό Παπαστράτειο Ἑξατάξιο Γυμνάσιο Ἀγρι­νίου ἔλαβα τό Ἀπολυτήριο καί στήν συνέχεια εἰσήχθηκα τόσο στήν Φιλοσοφική Σχολή Ἰωαννίνων ὅσο καί στήν Θεολογική Σχολή Θεσσαλο­νίκης καί τελικά ἐπέλεξα νά φοιτήσω στήν Θεολογική Σχολή Θεσσα­λονίκης, ἀπό ὅπου ἔλαβα πτυχίο καί τό κυριότερο ἔμαθα τόν τρόπο ἐρεύνης σέ θεολογικά, φιλοσοφικά καί κοινωνικά θέματα.

Στήν συνέχεια ἀποφάσισα νά ἐνταχθῶ στόν ἱερό Κλῆρο  κάτω ἀπό τήν καθοδήγηση τοῦ Μητροπολίτου Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμω­πίας Καλλινίκου, τόν ὁποῖον γνώρισα ἐδῶ στό Ἀγρίνιο πού ἦταν Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας, καί ἔχει καταταγῆ στό ἁγιολόγιο τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο. Ἔχοντας, ὅμως, λάβει τίς βασικές ἀρχές τῆς ἔρευνας ἀπό τήν Θεολογική Σχολή ἐργάσθηκα ποιμαντικῶς καί ἐπιστημονικῶς, δηλαδή συνέδεσα στενά τήν θεολογία μέ τήν ποιμαντική, τήν ποιμαν­τική μέ τά σύγχρονα φιλο­σοφικά, θεολογικά καί κοινωνικά νέα ρεύ­μα­τα, προσπα­θώντας νά ἀπαν­τήσω σέ αὐτά μέ βάση τήν ὀρθόδοξη πατε­ρική παρά­δοση τῆς Ἐκ­κλη­σίας.

Καρπός αὐτῆς τῆς ἐρευνητικῆς ποιμαντικῆς ἐργασίας μου καί τῆς συμμετοχῆς μου σέ ἑκατοντάδες Διεθνῆ καί Πανελλήνια  Συνέδρια, ἐντός καί ἐκτός Ἑλλάδος, πάνω ἀπό 600, εἶναι καί τά βιβλία πού ἔχω ἐκδώσει ἕως τώρα, διότι ὑπάρχουν καί ἑνας ἀριθμός ἀνεκδότων βιβλίων. Τά βιβλία αὐτά ὡς τίτλοι ἀνέρχονται στόν ἀριθμό τῶν 119, πολλά ἀπό αὐτά ἐκδόθηκαν σέ πολλές ἐκδόσεις, καί ἀπό αὐτά 98 βιβλία μετα­φράσθησαν μέχρι τώρα σέ 25 γλῶσσες, πού εἶναι γεγονός σπάνιο.

Αὐτό πού μοῦ κάνει ἰδιαίτερη ἐντύπωση εἶναι ὅτι οἱ ἀναγνῶστες τῶν βιβλίων μου σέ ὅλο τόν κόσμο, ἀπό Βορρᾶ ἕως τόν Νότο καί ἀπό Ἀνατολή ἕως τήν Δύση, κάποιο νόημα βρίσκουν σέ αὐτά τά ὁποῖα μεταφράζουν, πού δείχνει τήν ζωντάνια καί τήν ἐπικαιρότητα τῆς ὀρθοδόξου παρα­δόσεως, ἡ ὁποία ἀπαντᾶ σέ ὅλα τά σύγχρονα θεολογικά, θρη­σκειο­λογικά, φιλοσοφικά καί κοινωνικά ρεύματα. Φυσι­κά, αὐτό δείχνει καί τήν ἐπικαιρότητα τῆς ὀρθοδόξου θεολογίας, ἡ ὁποία εἶναι διαχρονική καί συγχρόνως παραδοσιακή καί μοντέρνα, μυστική καί κοινωνική, ὀντολο­γική καί ὑπαρξιακή, ἐπίκαιρη καί ἐσχατο­λογική, καί ἐκφράζεται μέ ἀγάπη καί ὄχι μέ φανατι­σμό.

Δοξάζω τόν Θεό γι’ αὐτήν τήν ἔμπνευση πού μοῦ ἔδωσε νά γράφω καί εὐγνωμονῶ τούς πνευματικούς μου πατέρας, μεταξύ τῶν ὁποίων συγκα­ταλέγεται πρῶτος πάντων ὁ ἅγιος Καλλίνικος, Μητροπολίτης Ἐδέσσης, ὁ Αἰτωλός, ἀλλά καί τούς δασκάλους μου, μεταξύ τῶν ὁποίων εἶναι καί οἱ Καθηγητές τοῦ Παπαστρατείου Ἑξαταξίου Γυμνασίου, πού μᾶς ἐνστάλαξαν τήν ἀγάπη πρός τήν ἔρευνα καί τήν ἐνσυναίσθηση.

Ὡς ἔκφραση τῆς εὐγνωμοσύνης μου πρός τό Παπαστράτειο Γυ­μνά­σιο σᾶς προ­σφέρω 98 τίτλους βιβλίων πού κυκλοφοροῦν σήμερα, διότι μερικά ἔχουν ἐξαν­τληθῆ, γιά νά παραμείνουν στήν σχολική Βιβλιοθήκη τοῦ Γυμνασίου σας, ὥστε οἱ μαθητές καί μαθήτριες πού θά σπουδάζουν σέ αὐτό τό Σχολεῖο νά καταλάβουν στήν πράξη, ἀπό μιά μεμονωμένη ἱστορία ἑνός πρώην μαθητοῦ, τήν μεγάλη προσφορά τοῦ συγκεκριμένου Σχολείου στήν κοινωνία καί τήν Ἐκκλησία.

Καί πάλιν εὐχαριστώντας γιά τήν πρόσκληση καί τήν ὅλη προ­σφορά εὔχομαι νά ἔχετε ὑγεία καί ἔμπνευση, στούς δέ μαθητές νά ἔχουν ἐπίδοση στήν ἐπιστήμη, τήν κοινωνία καί τήν οἰκογένεια, καί νά γίνουν καλύτεροι ἀπό ἐμᾶς.

Μέ πολλή ἀγάπη καί θερμές εὐχές

+ Ὁ Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος

 

Μπορείτε να δείτε φωτογραφίες από την Ημερίδα στον ακόλουθο σύνδεσμο   https://photos.app.goo.gl/UW3oXhLrorfLJ57v5

 

Εκ  του  Γραφείου  Τύπου  και  Επικοινωνίας

της  Ιεράς  Μητροπόλεως

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου