Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2013

Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ & ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ  ΑΓΙΟΥ  ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
Ι. Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ


 ΙΕΡΑ   ΑΓΡΥΠΝΙΑ

Εἰς  τιμήν  και  μνήμην
τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν
Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Ι Ο Υ
Ἀρχιεπισκόπου  Κων/Πόλεως
τοῦ   ΘΕΟΛΟΓΟΥ
=  ▪  =

Πέμπτη  24  πρός
Παρασκευή  25  Ἰανουαρίου 2013
Ὥρα: 19:30΄βραδυνή – 01:00΄πρωινή

= = =    = = =
Κατά  τήν  διάρκειαν  τοῦ  Ὄρθρου  θά  ἐκτεθεῖ
Ἱερό  Λείψανο  τοῦ  τιμωμένου  Ἁγίου 
εἰς  προσκύνησιν  καί  ἁγιασμόν  τῶν  πιστῶν, 
καί  ἐν  συνεχεία  θά  τελεσθεῖ
ἡ  Θεία  Λειτουργία  τοῦ  Ἁγίου  Γρηγορίου   
κ α τ ά   τ ό   ἀ ρ χ α ῖ ο ν   τ υ π ι κ ό ν

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καταγόταν ἐκ  Ναζιανζοῦ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Ὑπῆρξε μεγάλος Θεολόγος. Στήν ὑμνογραφία ἐξυμνεῖται κυρίως ὡς “τῶν θεολόγων ὁ νοῦς ὁ ἀκρότατος”. Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τόν ἐτίμησε ἀπονέμοντάς του τόν τίτλο τοῦ Θεολόγου, τόν ὁποῖο ἐπεφύλαξε σέ τρεῖς μόνον ἁγίους. Οἱ ἄλλοι δύο εἶναι ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος καί ὁ Ὅσιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος. Τιμᾶται τήν 25η Ἰανουαρίου, ἀλλά καί κατά τήν ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν (30η Ἰανουαρίου) μαζί μέ τόν Ἅγ. Βασίλειο τόν Μέγα καί τόν Ἅγ. Ἰωάννη Χρυσόστομο. 
Ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Θεολόγου, εἶναι ἀπό τίς Λειτουργίες ἀρχαίου τυπικοῦ καί περιλαμβάνεται εἰς τόν Αἰγυπτιακόν Τύπον. Χαρακτηριστικό αὐτῆς εἶναι ὅτι ἀναφέρεται εἰς τόν προαιώνιον Υἱόν καί Λόγον τοῦ Θεοῦ, τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, ἐν ἀντιθέσει πρός τίς ὑπόλοιπες Θείες Λειτουργίες, οἱ ὁποίες ἀπευθύνονται πρός τόν ἐπουράνιον ἡμῶν Θεόν καί Πατέρα.
Κατά τήν ἱερά μνήμη τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου, μέ τήν ἰδιαιτέρα εὐλογία νά ἔχουμε ἀνάμεσά μας ἀπότμημα Ἱεροῦ Λειψάνου, θά τελέσουμε εἰς τόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Παντελεήμονος, σύντομον Ἱεράν Ἀγρυπνίαν (ἀπό 19:30’ βραδυνή ἕως 01:00’ πρωινή - 24η πρός 25η Ἰανουαρίου), κατά  τό  ἀκόλουθο  πρόγραμμα:

 19:30’ :  Ἔναρξις – Μικρόν Ἀπόδειπνον,
 19:50’ :  Μέγας Ἑσπερινός - Ἀρτοκλασία,
 21:30’ :  Ὄρθρος – Προσκύνησις Ἱεροῦ Λειψάνου,
 23:30’ : Θεία Λειτουργία Ἁγίου Γρηγορίου Θεολόγου.


Εκ του Ιερού Ναού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου