Σάββατο 1 Αυγούστου 2009

Πρεσβεία θερμή

Κάθισμα Ἦχος β'
Τὰ ἄνω ζητῶν

Πρεσβεία θερμή, καὶ τεῖχος ἀπροσμάχητον,
ἐλέους πηγή, τοῦ κόσμου καταφύγιον,
ἐκτενῶς βοώμέν σοί, Θεοτόκε Δέσποινα, πρόφθασον,
καὶ ἐκ κινδύνων λύτρωσαι ἡμᾶς,
ἡ μόνη ταχέως προστατεύουσα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου