Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2009

Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις


Απολυτίκιο. Ήχος γ'.
Θείας πίστεως.

Μέγαν εύρατο, εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον, η οικουμένη, Αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την έπαρσιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε Μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημιν το μέγα έλεος.

Α
κούστε το Απολυτίκιο εδώ.

http://www.youtube.com/watch?v=fwO5lAaotRc&feature=related

1 σχόλιο: