Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2015

ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ 2015-2016


Π  Ρ  Ο  Γ  Ρ  Α  Μ  Μ  Α
Ε  Κ  Δ  Η  Λ  Ω  Σ  Ε  Ω  ΝΑΓΡΙΝΙΟ
Αἴθουσα Παπαστράτειου Μεγάρου Γυμναστικῆς Ἑταιρείας

Κυριακή  1  Νοεμβρίου  2015  - 6:30 μ.μ.
Ἐρίτιμος κα Βιολέτα Σιγάλα
Διευθύντρια Παιδοψυχιατρικοῦ Τμήματος
τοῦ Καραμανδάνειου Νοσοκομείου Πατρῶν.
Θέμα: «Οἱ δύσκολες καθημερινές συμπεριφορές τῶν παιδιῶν».
Μέ τή συμμετοχή μελῶν τῆς ἐπιστημονικῆς ἐρευνητικῆς ὁμάδας
τοῦ Παιδοψυχιατρικοῦ τμήματος.

Κυριακή  22  Νοεμβρίου  2015  - 6:30 μ.μ.
Ὁσιολογιώτατος μοναχός Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης
Δρ. Θεολογίας, πτυχ. Φιλοσοφίας - Ἱ. Μονή Ἁγ. Ἀρσενίου.
Θέμα: «Ἡ γενιά τῆς ἀδιαφορίας»

Κυριακή  20  Δεκεμβρίου  2015  - 6:30 μ.μ.
Πανοσ/τατος ἱερομόναχος π. Ἀθανάσιος Σιμωνοπετρίτης
Ὑμνογράφος τῆς Μ.Τ.Χ.Ε. - Ἱ. Μονή Σίμωνος Πέτρας Ἁγ. Ὄρους.
Θέμα: «Σύμμορφοι τῷ Χριστῷ»
Βράβευση τῶν μαθητῶν πού διακρίθηκαν στό διαγωνισμό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως σέ συνεργασία μέ τήν Δ/νση Β/θμίου Ἐκπαιδεύσεως, γιά τήν συμπλήρωση 300 χρόνων ἀπό τήν γέννηση τοῦ ἐθναποστόλου Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ.

Κυριακή  10  Ἰανουαρίου  2016 – 6:30 μ.μ.
Αἰδεσ/τατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Ματθαῖος Χάλαρης
 Προϊστάμενος Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Δημητρίου - Μπραχάμι Ἀττικῆς.
Θέμα: «Τό ἀνεκτίμητο δῶρο γιά τούς γονεῖς μας»

Κυριακή  7  Φεβρουαρίου  2016 – 6:30 μ.μ.
Ἐλλογιμώτατος κ. Παναγιώτης Δημακάκος
Ὁμότιμος Καθηγητής Ἀγγειοχειρουργικῆς
τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς Παν/μίου Ἀθηνῶν.
Θέμα: «Μορφές Ἁγίων στό σύγχρονο χειρουργικό τραπέζι»

Κυριακή  21  Φεβρουαρίου  2016 – 6:30 μ.μ.
Αἰδεσ/τατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Κουγιουμτζόγλου
Ἀπόστρατος Ταξίαρχος, προϊστάμενος Ἱ. Μετοχίου Ἁγ. Γεωργίου
Ἱ. Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγ. Ὄρους.
Θέμα: «Στόχοι Γονέων στήν κατ’ οἶκον ἐκκλησία»

Κυριακή  6  Μαρτίου  2016 – 6:30 μ.μ.
Ἐλλογιμώτατος κ. Ἠλίας Ματσαγγούρας
Ὁμότιμος καθηγητής Παιδαγωγικῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Θέμα: «Ἡ συμβολή τῆς οἰκογενείας καί τοῦ Σχολείου, στή διαμόρφωση
τῆς προσωπικῆς, κοινωνικῆς καί Ἐθνικῆς Ταυτότητας τοῦ παιδιοῦ:
 Βάσεις γιά τήν ἀνάπτυξη συγκροτημένης προσωπικότητας»

Δευτέρα  28  Μαρτίου  2016 – 7:00 μ.μ.
Αἰδεσ/τατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Μεταλληνός
Ὁμότιμος Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπ/μίου Ἀθηνῶν.
Θέμα: «Ὁ Γάμος ὡς ἐκκλησιαστικό γεγονός»

Δευτέρα  18  Ἀπριλίου  2016 - Ὥρα 7:00 μ.μ.
Ἐλλογιμωτάτη  κα Μαρία Μαντουβάλου
Ἀναπλ. Καθηγήτρια Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Θέμα: «Τά θεμέλια τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί ἡ προοπτική του
σ' ἕνα μεταβαλλόμενο κόσμο»

=== • ===

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Αἴθουσα Πνευματικοῦ Κέντρου Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Κυριακή  8  Νοεμβρίου  2015  - 12:00 μ.
Ἐντιμότατος κ. Κωνσταντῖνος Χολέβας
 Πολιτικός ἐπιστήμων - Συγγραφέας.
Θέμα: «Ὑπάρχει κίνδυνος ἀφελληνισμοῦ καί ἀποχριστιανοποιήσεως
τῆς παιδείας μας;»

Κυριακή  13  Δεκεμβρίου  2015  - 6:30 μ.μ.
Πανοσ/τατος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰωσήφ Ξηροποταμινός
Καθηγούμενος Ἱ. Μονῆς Ξηροποτάμου Ἁγ. Ὄρους.
Θέμα: «Πότε οὖν ταῦτα ἔσται; (Λουκ. κα´, 7). Μετάνοια καί πνευματική ἐγρήγορσις ὁ σκοπός τῆς ἀληθινῆς προφητείας στήν ἀληθινή Ἐκκλησία»

Κυριακή 24  Ἰανουαρίου  2016  - 6:30 μ.μ.
Πανοσ/τατος Ἀρχιμανδρίτης π. Κύριλλος Κωστόπουλος
Δρ. Κανονικοῦ Δικαίου Θεολογικῆς Σχολῆς Παν/μίου Ἀθηνῶν,
 Ἱεροκήρυξ Ἱ. Μητροπόλεως Πατρῶν.
Θέμα:  «Ὁ κλοιός τῆς ἐνοχῆς»

Κυριακή  28  Φεβρουαρίου  2016  - 6:30 μ.μ.
Σεβασ/τος Μητροπολίτης Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παῦλος
Θέμα:  «Προβλήματα  Ἀγωγῆς»
Παρουσίαση ὁμότιτλου βιβλίου τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Παύλου
Κοινή ἔκδοση τοῦ Βιβλιοπωλείου καί τῆς Σχολῆς Γονέων
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας

Κυριακή  20  Μαρτίου  2016 
Πανοσ/τατος Ἀρχιμανδρίτης π. Βενέδικτος Νεοσκητιώτης
Γέροντας Καλύβης Ἁγ. Σπυρίδωνος Νέας Σκήτης Ἁγίου Ὄρους.
Θέμα:  «Ἕνας ἁγιορείτης… γιά τήν οἰκογένεια»
Ἡ ὁμιλία θά γίνει κατά τή διάρκεια τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ,
στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς

Κυριακή  27  Μαρτίου  2016 
Πανοσ/τατος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀνδρέας Κονάνος
Ἐφημέριος Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Ἁγ. Παρασκευῆς Ἀττικῆς.
Θέμα:  «Δύσκολοι ἄνθρωποι»
Ἡ ὁμιλία θά γίνει κατά τή διάρκεια τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ,
στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Παντελεήμονος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου