Τετάρτη, 22 Αυγούστου 2012

Δέλτιο Τύπου Ιεράς Μητροπόλεως για αρχιμ. Ανατόλιο Ψυχογιό Ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς, επισκέφτηκε την Κυριακή 19 Αυγούστου  τα Παλιάμπελα, όπου λειτούργησε στον ενοριακό Ι. Ναό Αγίου Αθανασίου και ενημέρωσε τους πιστούς σχετικά με το πρόσφατο ζήτημα πού δημιουργήθηκε στην περιοχή εξ’  αιτίας της αποσκιρτήσεως από την Ορθόδοξη Εκκλησία και της προσχωρήσεως του Αρχιμανδρίτη Ανατολίου Ψυχογιού ως «Επισκόπου» στους σχισματικούς παλαιοημερολογίτες.

Ὁ  Σεβασμιώτατος μιλώντας περί του Παλαιοημερολογίτικου Ζητήματος, τόνισε μεταξύ άλλων πώς: «παρακαλώ το Θεό να φωτίσει τον π. Ανατόλιο να επιστρέψει. Έχοντας ευθύνη ως Επίσκοπος επισημαίνω σε όλους και τους προτρέπω να μην έχουν καμία πνευματική επικοινωνία και σχέση. … Και τον ίδιο τον παρακαλώ να έρθει σε μετάνοια».

Ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς, αφού προηγουμένως είχε επικοινωνήσει και ενημερώσει το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη και κατήγγειλε το γεγονός αρμοδίως στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, εξέδωσε Εγκύκλιον Σημείωμα προς ενημέρωση του χριστεπώνυμου πληρώματος, το οποίο αναγνώστηκε στους Ιερούς Ναούς της περιφερείας κατά την Θεία Λειτουργία της 19ης Αυγούστου 2012.

Επίσης ο Μητροπολίτης με την υπ’ αρίθμ. 55/16.8.2012 Πράξη ανακαλεί την χορηγηθείσα άδεια Λειτουργίας του ιδιωτικού Ιερού  Ναού Αγίου Κοσμά του  Αιτωλού στα Παλιάμπελα Βονίτσης και «απαγορεύει ρητώς την εφεξής λειτουργία του, διατάσσοντας αρμοδίως το κλείσιμο αυτού».

Ακολουθεί το Εγκύκλιο Σημείωμα του Σεβασμιωτάτου και η Πράξη ανάκλησης της άδειας  λειτουργίας του Ιδιωτικού  Ιερού Ναού Αγίου Κοσμά

Ε γ κ υ κ λ ι ο ν   Σ η μ ε ι ω μ α

Προς τους Παν/τους και Αιδ/τους Εφημερίους
των Αρχιερατικών Περιφερειών
Αμφιλοχίας, Βονίτσης και Κατούνης

Δια του παρόντος ως πατέρας πνευματικός, ο οποίος σας αγαπά και διακονεί τη σωτηρία σας, επιθυμώ να σας ενημερώσω για ένα θέμα που ανέκυψε τελευταία στην περιοχή μας και να σας παρακαλέσω να το ακούσετε με προσοχή.

Ειλικρινώς αναφέρω και σας διαβεβαιώ ότι δεν υποκινούμαι από ουδεμία σκοπιμότητα ούτε από προσωπική φιλοδοξία. Το μόνο που με υποκινεί να σας ενημερώσω είναι η δόξα του Τριαδικού Θεού μας και η σωτηρία σας.

Είναι γνωστός σε όλους μας ο Αρχιμανδρίτης Ανατόλιος Ψυχογιός. Κατάγεται από την περιοχή μας, ίδρυσε και ελειτούργησε μέχρι πρότινος την «Διεθνή Ακαδημία Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός» στα Παλιάμπελα Βονίτσης, πολλές φορές συλλειτουργήσαμε σε διαφόρους Ιερούς Ναούς της Ιεράς Μητροπόλεώς μας. Τον τιμούσαμε και τον δεχόμασταν με αγάπη στην Ιερά Μητρόπολί μας.

Ανέλπιστα όμως προσεχώρησε στους σχισματικούς παλαιοημερολογίτας, εξελέγη και χειροτονήθηκε «Επίσκοπος» στην παράταξι του σχισματικού «Αρχιεπισκόπου» Αυξεντίου.

Δεν έχουμε το χρόνο αυτή τη στιγμή να εξηγήσουμε τι θα πει προσχώρησις στους σχισματικούς του παλαιού εορτολογίου. Οφείλω όμως να σας γνωρίσω ότι οι «Επίσκοποι» του παλαιού εορτολογίου ούτε αποστολική διαδοχή έχουν, ούτε κανονική χειροτονία, ούτε τα μυστήριά τους έχουν εγκυρότητα. Άρα η σωτηρία των χριστιανών που τους ακολουθούν είναι αμφίβολος και αδύνατος.

Κατόπιν τούτων, παρακαλώ και προτρέπω πατρικά όλους σας να μην έχετε ουδεμία πνευματική σχέσι και εξάρτησι με τον αποσκιρτήσαντα από την Εκκλησία μας π. Ανατόλιο.

Αγαπητοί,

Η υπακοή στην Ορθόδοξο Εκκλησία θα μας φέρει σωτηρία, η ανυπακοή απώλεια.

Εύχομαι και προσεύχομαι να ανανήψη ο π. Ανατόλιος, να επανέλθη με μετάνοια στην Εκκλησία μας, να επιτύχη τη σωτηρία του.

Μετά πατρικών ευχών,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  ΚΟΣΜΑΣ


Η Πράξη ανάκλησης άδειας  λειτουργίας του Ιδιωτικού  Ιερού Ναού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Αρχιεπ. Δαμασκηνού 10
302 00 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ
Τηλ: 26310 – 22322, 22421
Fax: 26310 – 28701
e_mail: imaa@otenet.gr

Εν Ιερά Πόλει Μεσολογγίου τη 16η Αυγούστου 2012

Π Ρ Α Ξ Ι Σ  Υ Π  Α Ρ Ι Θ. 55

Ημείς

Ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας  ΚΟΣΜΑΣ

Επειδή ο ιδιόκτητος Ιερός Ναός Αγίου Κοσμά του Αιτωλού εις θέσιν «Παλιάμπελα» Βονίτσης Ακαρνανίας, ο οποίος αποτελεί  ιδιοκτησίαν του συλλόγου «Διεθνής Ακαδημία ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ» έχει δε παραχωρηθεί κατά χρήσιν από κοινού με τον ως άνω Σύλλογον και εις τον Δήμον Ακτίου – Βονίτσης έχει παύσει εξυπηρετών τον προορισμόν του, ήτοι την Λειτουργίαν του κατά την Ετήσιον Ιεράν Πανήγυριν αυτού και οσάκις χορηγείται άδεια υφ  ἡμῶν του επιχωρίου Μητροπολίτου προς αγιασμόν των ορθοδόξων χριστιανών, οι οποίοι αποτελούν ποίμνιον της Ημετέρας Μητροπολιτικής Περιφερείας, εφ  ὅσον επιχειρείται παρανόμως και αντικανονικώς η Λειτουργία αυτού υπό μη νομίμου και μη κανονικού Λειτουργού της Ορθοδόξου Ανατολικής του Χριστού Εκκλησίας αλλά σχισματικού τοιούτου και χωρίς την νόμιμον και κανονικήν άδειαν Ημών του οικείου Επισκόπου, προς διαφύλαξιν της νομίμου Εκκλησιαστικής τάξεως και περιφρούρησιν του Ορθοδόξου ποιμνίου ημών από την παραπλάνησιν εις σχισματικές αντικανονικές καταστάσεις, επιχειρείται δε η Λειτουργία του υπό χωριστής σχισματικής θρησκευτικής κοινότητος, συμφώνως τω νόμω, ήτοι τω Κανονισμώ 8/1979 (ΦΕΚ Α 1/1980) «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών» άρθρ. 13, «Ιδιόκτητοι Ναοί» παρ. 1,2, εν συνδυασμώ με τον Α.Ν. 2200/1940 «Περί Ι.Ναών και Εφημερίων» άρθρ. 6, παρ.1,

Α π ο φ α σ ι ζ ο μ ε ν

            Ανακαλούμεν την χορηγηθείσαν άδειαν Λειτουργίας του ρηθέντος ιδιωτικού Ιερού Ναού Αγίου Κοσμά του Αιτωλού και απαγορεύομεν ρητώς την εφεξής λειτουργίαν του, διατάσσοντας αρμοδίως το κλείσιμον αυτού.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  ΚΟΣΜΑΣ

———————————-
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ:
- Εισαγγελέα Πλημμελιοδικών Λευκάδος,
- Αξιότιμον Δήμαρχον Ακτίου – Βονίτσης κ. Ν. Σολδάτον,
- Αστυνομικόν Τμήμα Βονίτσης,
-Διεθνής Ακαδημία «ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ» εις Παλιάμπελα Βονίτσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου